ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

FAO ร่วมฉลอง 2 เหตุการณ์สำคัญ สัปดาห์ให้ความรู้เรื่องยาปฏิชีวนะโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๕:๒๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--19 พ.ย.--องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

FAO ร่วมฉลอง 2 เหตุการณ์สำคัญ "สัปดาห์ให้ความรู้เรื่องยาปฏิชีวนะโลก" และเปิดศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังและติดตามการดื้อยาปฏิชีวนะระดับภูมิภาคเป็นแห่งแรก (FAO AMR)

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน "สัปดาห์ให้ความรู้เรื่องยาปฏิชีวนะโลก" ปี 2562 พร้อมทั้งเปิดศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังและติดตามการดื้อยาปฏิชีวนะระดับภูมิภาคเป็นแห่งแรก (FAO AMR) อีกทั้งยังเผยแพร่ความรู้แนวทางการติดตามและเฝ้าระวังการต้านยาจุลชีพฉบับแรก จากทั้งหมด 5 ฉบับอีกด้วย

ดร.คาทิงก้า เดอ บาล็อค เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านอนามัยสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ องค์การอาหารและเกษตรสหประชาชาติ สำนักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (FAO RAP) เปิดเผยว่า สัปดาห์ให้ความรู้เรื่องยาปฏิชีวนะโลกในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2562 โดย FAO, องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE), องค์การอนามัยโลก (WHO) และโครงการสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติ (UN Environment) ได้เรียกร้องให้มีการมุ่งเน้นเรื่องแผนปฏิบัติการระดับโลก ด้านการต่อต้านยาต้านจุลชีพ (AMR) ในขณะที่โลกกำลังต่อสู้กับผลกระทบของโรคสัตว์ข้ามแดนที่เกิดใหม่ (TAD) ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ แสดงให้เห็นถึงการจัดการกับการต่อต้านยาต้านจุลชีพ จะช่วยควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ระบาดข้ามแดน รวมถึงโรคอหิวาในสุกรอัฟริกันได้

"สำหรับการการดื้อยาปฏิชีวนะ คือ ความสามารถของแบคทีเรียในการปรับตัวให้ทนต่อฤทธิ์ของยาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อนั้นๆ ดังนั้น Antimicrobial Reristance เป็นคำทั่วไปสำหรับการดื้อยาในจุลชีพเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่การใช้ยาต้านจุลชีพในทางที่ผิดนั้นมีส่วนช่วยให้เกิดการแพร่กระจายของการดื้อยาต้านจุลชีพได้เร็วมากขึ้น การปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะในกระบวนการผลิต เช่น การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเป็นประจำ ความปลอดภัยทางชีวภาพขั้นพื้นฐาน และสุขอนามัยส่วยบุคคล จะช่วยในการป้องกันโรคและความต้องการใช้ยาต้านจุลชีพได้"

เกษตรกรและนักปฐพีวิทยาบางคนใช้ยาปฏิชีวนะในทางที่ผิด และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสัตว์บางคนใช้ยาปฏิชีวนะเกินปริมาณที่กำหนดเพื่อต่อสู้กับการติดเชื้อ ดังนั้นจึงทำให้ยาต้านจุลชีพมีประสิทธิภาพน้อยลง จึงจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือทั้งจากชุมชน ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการพยายามแก้ไขปัญหา

"การก่อตั้งศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังและติดตามการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างเป็นทางการในประเทศไทยให้เป็นศูนย์ข้อมูล เฝ้าระวังและติดตามการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) มีความพยายามในการพัฒนาขีดความสามารถในการติดตามและเฝ้าระวังการดื้อยาปฏิชีวนะในภูมิภาค โดยทาง FAO ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) ได้ทำงานร่วมกับคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประสานงานกับประเทศต่างๆในเอเชียแปซิฟิก พร้อมการสนับสนุนทางเทคนิค และคำแนะนำจาก FAO เพื่อสร้างความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการแห่งชาติในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการทดสอบการแพ้ยาต้านจุลชีพ (AST)"

สำหรับคู่มือแนวทางการติดตามและเฝ้าระวัง AMR เล่มที่ 1 จากทั้งหมด 5 เล่ม มุ่งเน้นไปที่สัตว์เพื่อการบริโภคเพื่อการป้องกันสุขภาพของประชาชน โดยการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเฝ้าติดตามและเฝ้าระวังการดื้อยาจุลชีพ โดยเฉพาะในด้านระบาดวิทยาและวิธีการทางห้องปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดการข้อมูล อีกทั้งยังได้รับการพัฒนาร่วมกับภาควิชาสัตวแพทยสาธาราณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แต่งคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งทิพย์ ชวนชื่น, ดร.ธราดล เหลืองทองคำ, ดร.สหฤทัย เจียมศรีพงษ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ DR. Mary Joy Gordondello ผู้ประสานงานโครงการ FAO AMR


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

"เอก-เจี๊ยบ" พาชม "เต่าป่วย" ปลูกจิตสำนึกให้คนใจบุญ "รักษ์เต่า"

เดินทางไปศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อดูเต่าจำนวนมากที่ได้รับบาดเจ็บและป่วย เนื่องจากมีคนใจบุญแต่ไม่รู้วิธีปล่อย เอก-ชมะนันทน์ และ เจี๊ยบ-โสภิตนภา 2 พิธีกรรายการ “ฟ้าเมืองไทย” เลยพาไปพบและขอข้อมูลจากผู้รู้...

ภาพข่าว: FAO ชื่นชมมาตรฐาน CPF

กรุงเทพฯ--17 เม.ย.--สำนักสารนิเทศ CPF คณะเจ้าหน้าที่องค์การอาหาร และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) นำโดย John O. Riddle (คนที่ 3 จากซ้าย) Officer-in-Charge News Group Information Division ได้เข้าเรียนรู้มาตรการการป้องกันโรคของประเทศไทย โดยเฉพาะการควบคุมป้องกั...

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานเสวนา เรื่อง "ชีวจริยธรรมกับสังคม"

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมการเสวนาเรื่อง"ชีวจริยธรรมกับสังคม" วันพุธที่ 19 มกราคม 2548 ณ ห้อง 302 ชั้น3 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ จัดโดย โครงการชีวจริยธรรมกับสังคม และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดการ 13.00 น. ล...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง