ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

มูลนิธิโรคกระดูกพรุนนานาชาติ (IOF) ย้ำโรคกระดูดพรุนคือภัยเงียบ ชี้มีคนกระดูกหักทุก 3 วินาทีทั่วโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๘:๑๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
เจนีวา--18 ต.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

มารีนกระดูกสันหลังหัก ขณะก้มตัวเพื่อช่วยมารดาที่พิการ ด้านหลอ หลานสะโพกหัก หลังจากลื่นสะดุดพรมในบ้านของเธอเอง

ผู้หญิงทั้งสองคนมีบางอย่างเหมือนกัน นั่นคือพวกเธอไม่รู้ว่าตัวเองมีภาวะกระดูกพรุน ซึ่งเป็นโรคที่ทำให้กระดูกอ่อนแอและเปราะบาง แตกง่ายเหมือนแก้ว ผู้ที่เป็นโรคกระดูกพรุนอาจกระดูกหักแม้เพียงล้มลงจากความสูงระดับยืน หรือแค่จาม หรือก้มตัวเพื่อผูกเชือกรองเท้า

โดยหนึ่งในสามของผู้หญิงและหนึ่งในห้าของผู้ชายอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปทั่วโลก เกิดภาวะกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน คิดเป็นจำนวนประชากรประมาณ 200 ล้านคน และส่งผลให้มีคนกระดูกหักทุก ๆ 3 วินาที

เนื่องในวันสากลโลกระดูกพรุ่น (World Osteoporosis Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 20 ตุลาคมของทุกปี ทางมูลนิธิโรคกระดูกพรุนนานาชาติ (IOF) ร่วมกับองค์กรสมาชิก 250 องค์กรทั่วโลก จึงเรียกร้องให้ผู้สูงอายุทุกคนตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงของโรคกระดูกพรุน และปรึกษาแพทย์ หากพบว่าตนมีความเสี่ยง

ทั้งนี้ มีปัจจัยหลายประการที่สามารถชี้ได้ว่า บุคคลนั้นอาจมีภาวะกระดูกพรุนซ่อนอยู่ แต่ลักษณะอาการที่พบได้บ่อยที่สุด คือ คนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปกระดูกหักแม้ล้มไม่แรง (low-trauma fall) ความสูงลดลงมากกว่า 4 ซม. (ประมาณ 1.5 นิ้ว) ใช้ฮอร์โมนในกลุ่มกลูโคคอร์ติคอยด์ (glucocorticoids) และยาอื่น ๆ ที่ทำลายกระดูกมาเป็นระยะเวลานาน ตัวผอมและน้ำหนักน้อย และครอบครัวมีประวัติเป็นโรคกระดูกพรุนหรือกระดูกสะโพกหัก ซึ่งวิธีหนึ่งที่ง่ายและรวดเร็วในการที่จะรู้ว่าตนเองมีปัจจัยเสี่ยงเป็นโรคกระดูกพรุนหรือไม่ ได้แก่ การทำแบบทดสอบ IOF Osteoporosis Risk Check ทางออนไลน์ [http://riskcheck.iofbonehealth.org/ ]

ภาวะกระดูกหักในผู้สูงอายุอาจส่งผลให้ชีวิตของผู้สูงอายุคนนั้นเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นการปวดรุนแรง ใช้เวลาฟื้นตัวนาน ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องพึ่งพาผู้ดูแล และการสูญเสียคุณภาพชีวิต ล้วนแล้วแต่เป็นผลกระทบที่พบบ่อย กระดูกสะโพกหักอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ และหากรอดชีวิต อวัยวะหรือร่างกายก็อาจสูญเสียการทำงาน (loss of function) และสูญเสียการพึ่งพาตนเอง (loss of independence) โดยผู้ป่วย 40% ไม่สามารถเดินได้อย่างอิสระ และ 60% ต้องพึ่งพาการช่วยเหลือเมื่อผ่านไปหนึ่งปี และด้วยการสูญเสียเหล่านี้ ส่งผลให้ 33% ของผู้ประสบภาวะกระดูกสะโพกหัก ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย หรือต้องไปอยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหลังจากที่ประสบภาวะกระดูกสะโพกหักมาหนึ่งปี

ศาสตราจารย์ไซรัส คูเปอร์ ประธาน IOF กล่าวว่า:

"ผู้ที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ทุกคนต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพกระดูกเป็นอันดับแรก การดูแลกระดูกและกล้ามเนื้อให้แข็งแรงคือกุญแจสำคัญของการมีร่างกายที่เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวเมื่ออายุมากขึ้น หากคุณมีความเสี่ยง อย่าลังเลที่จะขอรับการตรวจจากแพทย์ และถามถึงแผนการรักษาที่เหมาะสมหากจำเป็น ปัจจุบันมีวิธีการรักษาโรคกระดูกพรุนที่มีประสิทธิภาพมากมายมายหลายวิธี ซึ่งวิธีเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าสามารถลดความเสี่ยงของภาวะกระดูกสะโพกหักได้ถึง 40% และกระดูกสันหลังหักได้ 30-70%"

นอกจากนี้ IOF ยังเรียกร้องให้หน่วยงานสาธารณสุขให้ความสำคัญกับสุขภาพกระดูก และลดภาระของภาวะกระดูกหักจากความเปราะบาง (fragility fractures) ที่มีต่อเศรษฐกิจและประชาชนในประเทศของตนเอง

ศาสตราจารย์คูเปอร์กล่าวเพิ่มเติมว่า "ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ เราได้ร่วมมือกับกลุ่มผู้ป่วยและผู้พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยในการรณรงค์ทั่วโลก ช่องว่างการรักษายังคงขยายวงกว้าง แม้แต่ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดก็ไม่ได้รับการปกป้องจากภาวะกระดูกหัก ผู้ที่เคยกระดูกหักจากความเปราะบางอยู่แล้ว มีความเสี่ยงสูงที่จะกระดูกหักได้อีก โดยมีความเสียงมากกว่าถึงห้าเท่าที่จะเกิดกระดูกหักอีกภายในปีแรก อย่างไรก็ตาม ประมาณ 80% ของผู้ป่วยเหล่านี้กลับไม่ทราบหรือไม่ได้รับการรักษาถึงต้นเหตุที่ซ่อนอยู่ ซึ่งก็คือ โรคกระดูกพรุน"

กลยุทธ์ที่สำคัญต่อการลดปัญหาช่องว่างการรักษาและวิกฤติภาวะกระดูกหักจากความเปราะบางทั่วโลก ก็คือการให้บริการ Fracture Liaison Services ในโรงพยาบาลทุกแห่งซึ่งดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกหัก บริการดังกล่าวมีการประสานงานระหว่างสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย และช่วยลดการเกิดกระดูกหักซ้ำ (secondary fractures) อันจะนำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับภาวะกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนลงได้อย่างมหาศาลทั่วโลก

เกี่ยวกับวันสากลโรคกระดูกพรุน:

วันสากลโรคกระดูกพรุน หรือ World Osteoporosis Day (WOD) ตรงกับวันที่ 20 ตุลาคมของทุกปี โดยจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อต่อสู้กับโรคกระดูกพรุน รวมทั้งภาวะกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนทั่วโลก www.worldosteoporosisday.org

ผู้สนับสนุนวันสากลโรคกระดูกพรุนอย่างเป็นทางการ ได้แก่ Sunsweet, Takeda, Medtronic

เกี่ยวกับมูลนิธิโรคกระดูกพรุนนานาชาติ:

มูลนิธิโรคกระดูกพรุนนานาชาติ หรือ International Osteoporosis Foundation (IOF) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนขนาดใหญ่ที่สุดของโลกที่อุทิศตนเพื่อการป้องกันโรคกระดูกพรุนและการดูแลสุขภาพกระดูก @iofbonehealth www.iofbonehealth.org

สื่อมวลชนติดต่อ: L.Misteli, info@iofbonehealth.org, +41-22-994-0100
อินโฟกราฟิก - https://mma.prnewswire.com/media/1005044/IOF_risks_Infographic.jpg
รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/1005045/IOF_osteoporotic_bone_changes.jpg

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

มหกรรมสุขภาพครอบครัวกับโรงพยาบาลปิยะเวท 2009

โรงพยาบาลปิยะเวท ขอเชิญครอบครัวที่รักสุขภาพเข้าร่วมงาน “มหกรรมสุขภาพครอบครัวกับโรงพยาบาลปิยะเวท 2009” พบกับโปรแกรมการตรวจสุขภาพแบบไทยช่วยไทย พร้อมชุดตรวจสุขภาพ เช่น โปรแกรมตรวจหัวใจ โปรแกรมตรวจภาวะกระดูกพรุน โปรแกรมตรวจหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง...

มูลนิธิโรคกระดูกพรุนสากลเผยผลการศึกษาชี้ปัญหาเรื่องการยึดมั่นในการรักษาโรคกระดูกพรุนทั่วโลกทำให้ชีวิตตกอยู่ในความเสี่ยงและทำให้เกิดต้นทุนหลายพันล้านดอลลาร์

-- พร้อมภาพ --มูลนิธิโรคกระดูกพรุนสากล และบริตท์ เอ็คแลนด์ ดาราภาพยนตร์ เรียกร้องให้มีการเคลื่อนไหวอย่างเร่งด่วนด้วยการใช้แคปเปญ The Staying Power ไม่ใช่เพื่อเผยแพร่ในเดนมาร์ก ฟินแลนด์ เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา รายงานใหม่จากมูลนิธิโรคกระด...

เปิดใจนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี 2548 ศ.นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี 2548

กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--กระทรวงวิทยาศาสตร์ ในฐานะที่ทำงานเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย เราจะพบปัญหาเฉพาะของผู้ป่วยโดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัยจะสามารถแก้ปัญหาของผู้ป่วยได้ งานวิจัยที่ทำเป็นส่วนของงานวิจัยโรคกระดูกพรุนเช่นในปัจจุบันเป็นปัญหามากขึ้นเรื่อย ๆ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง