ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ชับบ์ ไลฟ์ ออกสัญญาเพิ่มเติมประกันภัยโรคร้ายแรง คุ้มครองคนไทยป่วยด้วยโรคที่พบมากที่สุดถึง 50 โรค

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๕:๔๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--16 ต.ค.--วิวาลดี้ อินทิเกรเต็ด พับลิค รีเลชั่นส์

ชับบ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต ออกแบบประกันภัยใหม่ สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง 50 โรค มอบผลประโยชน์ 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นให้กับลูกค้าเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรง 5 โรค อาทิ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม โรคหลอดเลือดหัวใจ และยังมอบความคุ้มครองด้วยวงเงินสูงสุดถึง 10 ล้านบาท ให้ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเงินก้อนไปรักษาตัวเมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรงอื่นๆ ที่พบบ่อยที่สุดอีก 45 โรค

ปัจจุบันคนไทยมีอายุยืนยาวกว่าในอดีตที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 75 ปี เปรียบเทียบกับเมื่อปี 2542 ที่มีอายุเฉลี่ยอยู่เพียง 70 ปี อย่างไรก็ตาม จากการที่มีอายุยืนยาวและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนี้เองจึงส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งโรคร้ายแรงเหล่านี้ไม่เพียงแค่ต้องการการรักษาที่ยาวนานขึ้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อตนเองและคนในครอบครัวอีกด้วย

"โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ และอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค แม้ว่าเราจะไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง แต่เราสามารถเตรียมตัวรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต" คุณแองเจล่า ฮันเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชับบ์ ไลฟ์ ในประเทศไทย กล่าว "ด้วย สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง 50 โรค ช่วยให้มั่นใจได้ว่าหากเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ที่รวมถึงโรคที่พบได้บ่อยครั้ง เช่น โรคอัลไซเมอร์ หรือโรคพาร์กินสัน ซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้เอาประกันภัยจะสามารถเข้ารับการรักษาตัวได้โดยไม่ต้องกังวลถึงค่ารักษาพยาบาล และผลกระทบต่อครอบครัว"

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง 50 โรคนี้ มอบความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 85 ปี และยังครอบคลุมถึงสภาวะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ป่วยอัมพาต และที่สำคัญเบี้ยประกันภัยยังสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรอีกด้วย

พร้อมกันนี้ สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง 50 โรคนี้ มอบผลประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัยตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • จ่ายผลประโยชน์จำนวน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นทันที เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 45 โรค ทั้งนี้ จะต้องไม่เคยมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์ฉบับนี้มาก่อน
  • เมื่อตรวจเจอ 5 โรคร้ายแรงตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์จำนวน 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น และหากต่อมาเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 45 โรค จะได้รับผลประโยชน์ส่วนที่เหลือของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
  • ยิ่งไปกว่านั้น ในกรณีที่ได้รับผลประโยชน์ 25% แล้ว เบี้ยประกันภัยปีต่ออายุจะคำนวณจากจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงเหลือ 75% เท่านั้น

อ่านข้อมูลของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง 50 โรค ได้ที่นี่ https://www.chubb.com/th-th/personal/dread-diseases-dd-insurance.aspx

หมายเหตุ

ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต้องเป็นไปตามการรักษาและการวินิจฉัยที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

เกี่ยวกับ ชับบ์ ไลฟ์ ในประเทศไทย

ชับบ์ ไลฟ์ เป็นบริษัทประกันชีวิตระดับสากลของกลุ่มบริษัท ชับบ์ สำหรับเอเชีย ชับบ์ ไลฟ์ ดำเนินธุรกิจในฮ่องกง อินโดนีเซีย เกาหลี ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม รวมถึงการเป็นบริษัทร่วมทุนในประเทศจีน ชับบ์ ไลฟ์ ได้เข้ามาให้บริการด้านประกันชีวิตในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการความคุ้มครองและมั่นคงทางด้านการเงินของลูกค้าแต่ละราย ชับบ์ ไลฟ์ ในประเทศไทย หรือ บมจ. ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ มอบบริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตหลากหลายประเภท ทั้งการประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง เพื่อการสะสมทรัพย์ การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ รวมถึงการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถจักรยานยนต์ และสินเชื่อที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ ยังให้บริการด้านการประกันชีวิตกลุ่ม ผ่านช่องทางจัดจำหน่ายที่หลากหลายประกอบด้วย ช่องทางตัวแทน บริษัทนายหน้า ธนาคาร และพันธมิตรธุรกิจ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ life.chubb.com/th

เกี่ยวกับ ชับบ์

ชับบ์ เป็นบริษัทประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในโลก ดำเนินธุรกิจใน 54 ประเทศและเขตการปกครอง ชับบ์ ให้บริการด้านการประกันภัยสำหรับธุรกิจ การประกันภัยทรัพย์สินและการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันสุขภาพ ตลอดจนให้บริการประกันภัยต่อ และประกันชีวิตแก่ลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ในฐานะผู้รับประกันภัย ชับบ์ นำข้อมูลเชิงลึกมาใช้ในการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง ชับบ์ ให้บริการและชดเชยค่าสินไหมทดแทนอย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้น ชับบ์ ยังมีความโดดเด่นในด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการให้บริการที่แตกต่างอย่างชัดเจน มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคงและแข็งแกร่ง รวมถึงการดำเนินงานในหลายประเทศทั่วโลก โดยบริษัท ชับบ์ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE: CB) และเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีหลักทรัพย์ S&P 500 index ชับบ์ มีสำนักงานบริหารในเมืองซูริก นิวยอร์ก ลอนดอน รวมทั้งในเมืองอื่น ๆ โดยมีพนักงานทั้งหมดกว่า 31,000 คนทั่วโลก ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.chubb.com


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กบข. ขยายสวัสดิในโครงการ กบข.อุ่นใจประกันภัยทิพย เพื่อเพิ่มความคุ้มครองสุขภาพให้กับสมาชิก

กบข. ขยายสวัสดิการในโครงการ กบข. อุ่นใจประกันภัยทิพย ด้วยรูปแบบประกันภัยโรคร้ายแรง นางอมฤดา สุวรรณจินดา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ( กบข.) เปิดเผยว่าหลังจากที่ กบข. ร่วมกับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ได้จัดโครงก...

FoxHollow Technologies ออกใบอนุญาตแก่ระบบ Rosetta Resolver

ซีแอทเทิล และ เร้ดวูด ซิตี้, แคลิฟอร์เนีย—(บิสิเนส ไวร์)—13 มี.ค.2549 บริษัท Rosetta Biosoftware ประกาศในวันนี้ว่า บริษัท FoxHollow Technologies ได้ออกใบอนุญาตแก่ระบบ Rosetta Resolver(R) สำหรับการวิจัยเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจ โดย FoxHollow Technologies ...

Terumo ประกาศซื้อกิจการ MicroVention เพื่อรุกตลาดเทคโนโลยีสำหรับการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง

โตเกียว—(บิสิเนสไวร์)—28 ก.พ. 2549 บริษัท Terumo Corporation (โตเกียว:4543) (ตั้งอยู่ที่ชิบูยา-กุ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น, Takashi Wachi ซีอีโอ) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์โรงพยาบาลทั่วไป, ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านการ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง