ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

จิตเวชโคราช เริ่มแล้ว!! บริการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน 5 แห่งนำร่องกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชบัตรทองรายเก่าอาการคงที่

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๔:๔๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--1 ต.ค.--โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

รพ.จิตเวชนครราชสีมา ขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จัดบริการรับยาที่ร้านยามาตรฐานใกล้บ้าน เริ่มในพื้นที่อ.เมืองก่อน 5 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2562 เป็นต้นไป นำร่องกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชสิทธิบัตรทองรายเก่าที่อาการคงที่ ไม่มีปัญหาจากการใช้ยา เพื่อรับยาเดิมกินต่อเนื่อง และตามความสมัครใจ ไม่ต้องควักเงินจ่ายเพิ่มเติม ยืนยันตัวยาที่จ่ายเป็นชนิดเดียวกันที่เคยกินทุกรายการ ผู้ป่วยมั่นใจได้ จะประเมินผลในอีก 1 เดือนเพื่อปรับระบบให้ลงตัวก่อนขยายผลในระยะที่ 2 และวิจัยเป็นต้นแบบของระบบด้วย

เช้าวันนี้(1 ต.ค. 2562 ) ที่โรงพยาบาล (รพ.) จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จ.นครราชสีมา นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการรพ.จิตเวชนครราชสีมาฯพร้อมด้วย นายแพทย์ นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา แพทย์หญิงลลิตยา กองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เขต 9 จ.นครราชสีมา เภสัชกรสมชาติ ใจซื้อกุล

เภสัชกรอาวุโสที่ปรึกษากลุ่มเภสัชกรนครราชสีมาและเจ้าของร้านยาอมรินทร์เภสัช และเภสัชกรวิรัช ลักคนสุวรรณ์ เภสัชกรอาวุโสที่ปรึกษาชมรมเภสัชกรจิตเวช กรมสุขภาพจิต ร่วมเปิดโครงการ เพิ่มทางเลือกผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง 4 กลุ่มโรค รับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน ลดแออัด รอคอยการรักษา ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์กิตต์กวี ให้สัมภาษณ์ว่า รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ ได้ร่วมมือกับสปสช. เขต9 จ.นครราชสีมา และชมรมร้านยาในจ.นครราชสีมา ดำเนินการจัดบริการนำร่องผู้ป่วยจิตเวชที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันที่อยู่ในเขตอ.เมืองนครราชสีมาที่ได้มาตรฐานของอ.ย. จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย ร้านเรือนยา ถนนช้างเผือก ต.ในเมือง,ร้านอัมรินทร์เภสัช ถ.ชุมพล ต.ในเมือง , ร้านตะกร้ายา ตรอกเสาธง ต.ในเมือง , ร้านปัญจสรณ์เภสัช ถ.รัตนภิธาน ต.จอหอ และร้านพี.อาร์.ฟาร์มาซี ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง ซึ่งมีเภสัชกรอยู่ประจำการตลอดเวลาทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ผู้ป่วยจิตเวชที่จะใช้บริการรับยาที่ร้านยาดังกล่าว จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ1. เป็นผู้ป่วยจิตเวชสิทธิบัตรทองเท่านั้น 2.เป็นผู้ป่วยจิตเวชรายเก่าที่มีอาการคงที่ ไม่มีปัญหาจากการใช้ยา และแพทย์นัดรับยาเดิมเพื่อกินอย่างต่อเนื่อง และ3.ผู้ป่วยสมัครใจไปรับยาที่ร้านยา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

นายแพทย์กิตต์กวีกล่าวว่า ต่อวันจะมีผู้ป่วยรายเก่าที่มาจาก 4 จังหวัดในเขตนครชัยบุรินทร์คือนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ไปรับยาเดิมที่รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯประมาณ 200 คนจากผู้ป่วยที่ใช้บริการทั้งหมดเฉลี่ย 320 คนต่อวัน ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยโรคจิตเภทและโรคซึมเศร้า คาดว่าโครงการนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยจิตเวชได้รับความสะดวกมากขึ้น คิวรอพบแพทย์ คิวรับยาจะสั้นลงไปอีก

ซึ่งยาจิตเวชที่จ่ายในร้านยานั้นจะเป็นชนิดเดียวกันที่รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯใช้ในแต่ละกลุ่มโรคทุกรายการ โดยเภสัชกรของรพ.จิตเวชนครราชสีมาฯจะจัดระบบการดูแลผู้ป่วยเชื่อมโยงกับเภสัชกรร้านยาอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยตามมาตรฐานทุกประการ และจะประเมินผลหลังจากดำเนินการไปแล้ว 1 เดือน เพื่อปรับปรุงระบบให้มีมาตรฐานและมีความคล่องตัว ก่อนขยายผลในระยะที่ 2 ต่อไปทั้งในระดับพื้นที่ จำนวนร้านยา และผู้ป่วยจิตเวชรายอื่นๆ ต่อไป

ทางด้านเภสัชกรหญิงจุฑามณี ดุษฎีประเสริฐ รองผู้อำนวยการด้านสารสนเทศและการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ และหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมรพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ กล่าวว่า ก่อนที่ผู้ป่วยจิตเวชจะไปรับยาที่ร้านยา 5 แห่งที่ร่วมโครงการจะต้องมาที่รพ.จิตเวชนครราชสีมาเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ก่อนว่ามีอาการคงที่และไม่มีปัญหาจากการใช้ยาใดๆ รวมทั้งผ่านการคัดกรองจากเภสัชกรเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการรับยาใกล้บ้าน โดยขณะนี้ทางกลุ่มงานเภสัชกรรมของรพ.จิตเวชนครราชสีมาฯได้เชื่อมระบบข้อมูลยากับร้านยาทั้ง 5 แห่งแล้ว ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับใบนัดรับยาที่ร้านยา และใบนัดพบแพทย์รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ สามารถถือไปรับยาที่ร้านยานั้นๆ ได้เลย และสามารถรับยาครั้งต่อไปโดยตรงที่ร้านยาได้ต่อเนื่อง

เภสัชกรหญิงจุฑามณี กล่าวต่อไปว่า ยาจิตเวชที่จ่ายจากร้านยาทุกรายการจะติดคิวอาร์โค้ด (QR code) ที่ซองยา เพื่อให้ผู้ป่วย ญาติ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทีมหมอครอบครัวที่เยี่ยมบ้าน สามารถสแกนรายละเอียด ทราบชื่อตัวยา และข้อมูลการใช้ต่างๆ ได้ โดยรพ.จิตเวชนครราชสีมาฯจะนัดผู้ป่วยจิตเวชรายเก่าที่กินยาต่อเนื่องและมีอาการคงที่ทุก 6 เดือน เพื่อพบแพทย์ประเมินความก้าวหน้าผลการรักษาต่อเนื่องและปรับการรักษาให้เหมาะสม

ทั้งนี้ผู้ป่วยจิตเวชและญาติที่สนใจจะสมัครใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ หมายเลข 044-233-999 ต่อ 65104 ในวันและเวลาราชการ

"การดำเนินงานครั้งนี้นับเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับองค์กรวิชาชีพ เพื่อพัฒนาและบูรณาการระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับปฐมภูมิทำให้ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของการรับยาใกล้บ้านร้านยาใกล้ใจ

โดยจะมีการศึกษาวิจัยประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาระบบบริการในระยะแรกนี้ร่วมกัน 3 ฝ่ายระหว่างร้านยา กลุ่มงานเภสัชกรรมของรพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ และชมรมเภสัชกรจิตเวช กรมสุขภาพจิต เพื่อพัฒนาระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ประชาชน " เภสัชกรหญิงจุฑามณีกล่าว


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: สนับสนุนการประชุมเอดส์โลก

กรุงเทพฯ--10 มี.ค.--คิง เพาเวอร์ นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบโล่เกียรติคุณให้กับนายสง่า เรืองวัฒนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายขาย กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ ในโอกาสที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 15 ของกร...

รัฐมนตรีสาธารณสุขอินโดนีเซียส่งทีมแพทย์ช่วยเหลือเหยื่อคลื่นสึนามิ

จาการ์ต้า,1 ม.ค.—แอนทาร่า/เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียเปิดเผยว่า กระทรวงได้ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข, ทีมแพทย์ และอุปกรณ์การแพทย์จำนวน 10 ตัน ไปยังจังหวัดนังโกร อาเซห์ ดารัสซาลัม บนพื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง