ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เบทาโกรห่วงใยสุขภาพพนักงาน จับมือสาธารณสุข ให้ความรู้โรค NCDs

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๖:๒๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--24 ก.ย.--เครือเบทาโกร

เครือเบทาโกรร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปทุมธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพนักงานในสถานประกอบการ ของบริษัทในเครือเบทาโกร จังหวัดลพบุรี เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมถึงการป้องกันโรคแก่พนักงานในสถานประกอบการ และสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และมุ่งหวังให้เป็นโครงการต้นแบบและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการประกอบการอื่นได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน รวมทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

เครือเบทาโกร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพนักงานในสถานประกอบการของบริษัทในเครือเบทาโกร จังหวัดลพบุรี โดยมี นายจักริน แต้ไพสิฐพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักกิจการเพื่อสังคม นายณัฐ หาวารี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี นางสิริพร พุทธิพรโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปทุมธานี เป็นผู้ลงนาม พร้อมทั้งส่วนราชการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม บริษัท เพ็ท โฟกัส อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

นายณัฐ หาวารี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี กล่าวถึงสถานการณ์ความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มวัยทำงานในสถานประกอบการว่า ประชากรกลุ่มวัยทำงานของประเทศไทย มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs (Non-Communicable diseases) เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต จึงมีการบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคให้ประชากรวัยทำงานมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมทั้งสร้างความรู้ด้านการรักษาสุขภาพตามแนวทาง 10 แพคเกจวัยทำงาน ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข เพื่อเป็นการสร้างเสริมศักยภาพของสถานประกอบการในการวางแผนและดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

นายจักริน แต้ไพสิฐพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักกิจการเพื่อสังคม เครือเบทาโกร กล่าวว่า เครือเบทาโกรให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพชีวิตชีวิตที่ดีให้แก่ พนักงาน โดยเฉพาะในด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิต จึงมีการดำเนินโครงการที่มุ่งให้พนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีโดยเริ่มต้นจากสถานประกอบการของบริษัทในเครือเบทาโกร จังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นฐานการผลิตหลักและมีพนักงานจำนวนมาก เช่น โครงการกินอุ่น ซึ่งมุ่งเน้นในด้านคุณภาพอาหาร โครงการนอนอิ่ม มุ่งเน้นในด้านการพักผ่อนเพียงพอ นอนหลับอย่างมีคุณภาพ โครงการ Happy Money เป็นการให้ความรู้และแนวทางการบริหารจัดการด้านเงิน และโครงการ Happy Health ซึ่งมุ่งเน้นด้านสุขภาพ โดยให้ความรู้ เกี่ยวกับโรค NCDs เพื่อป้องกันและดูแลตนเอง จึงทำให้มีโอกาสร่วมทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานกับทางหน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาไปสู่การร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกัน คือต้องการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตรวมถึงการป้องกันโรคแก่พนักงานในสถานประกอบการแบบบูรณาการ และสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีแก่พนักงาน

"ผลจากการร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากจะทำให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ และลดพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงต่อโรค NCDs มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทางเบทาโกรหวังว่าจะเป็นโครงการต้นแบบและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการประกอบอื่นๆ ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน รวมทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ" นายจักรินกล่าวในตอนท้าย

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของพนักงานในสถานประกอบการของบริษัทในเครือเบทาโกรจังหวัดลพบุรี เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใต้กระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นให้ความรู้ด้านสุขภาพตามแนวทาง 10 แพคเกจ "ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถานประกอบการ" เพื่อลดการเกิดโรค NCDs โดยมีสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 จ. ปทุมธานี กับบริษัทในเครือเบทาโกร จ. ลพบุรี ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี ที่ทำการปกครองอำเภอพัฒนานิคม เทศบาลตำบลพัฒนานิคม และองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ททท. เชิญชิมต้มยำโป๊ะแตกหม้อใหญ่ ฟรี! ในงานเทศกาลอาหารทะเลจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 5

กรุงเทพฯ--2 ก.พ.--ททท. เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2548 จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ ชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคกลางเขต 1 กำหนดจัดงาน "เทศกาลอาห...

รัฐมนตรีสาธารณสุขอินโดนีเซียส่งทีมแพทย์ช่วยเหลือเหยื่อคลื่นสึนามิ

จาการ์ต้า,1 ม.ค.—แอนทาร่า/เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียเปิดเผยว่า กระทรวงได้ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข, ทีมแพทย์ และอุปกรณ์การแพทย์จำนวน 10 ตัน ไปยังจังหวัดนังโกร อาเซห์ ดารัสซาลัม บนพื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง