ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

Telemedicine Smart Health 2019 จากเมกะเทรนด์ สู่ปรากฏการณ์จริงในสังคมไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๘:๕๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--23 ก.ย.--นิตยสารเอสเอ็ม

นิตยสารเอสเอ็ม (SM magazine และ www.smmagonline.com) นิตยสารด้านกลยุทธ์และการตลาด ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สมาคมโทรคมนาคมเพื่อสิทธิเสรีภาพของผู้ด้อยโอกาส และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดสัมมนา "Telemedicine & Smart Health 2019" ซึ่งสะท้อนการตอบรับเมกะเทรนด์สู่ความเป็นจริงในสังคมไทย ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 นี้ ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ เชิญชวนผู้สนใจเข้าลงทะเบียนร่วมฟังสัมมนาฟรีได้ที่ https://forms.gle/dKCNgpxWA3Kgg5R2A

งานสัมมนา "Telemedicine & Smart Health 2019"

ภายในงานร่วมฟังแนวคิดด้านเทคโนโลยี การแพทย์ และสุขภาพ ที่มาผนวกรวมกันจนกลายมาเป็นการพัฒนาสู่การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และ Smart Health ซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพในสังคมยุคดิจิทัลที่กำลังแพร่กระจายครอบคลุมมากขึ้นภายใต้การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่กำลังก้าวสู่ยุค 5G อย่างเต็มรูปแบบในระยะเวลาอันใกล้

โดยในงานสัมมนาจะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ร่วมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้ภาพการดูแลสุขภาพในยุคดิจิทัลของคนไทยชัดเจนขึ้น และนำไปสู่การพัฒนาเชิงนโยบายที่ได้ประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

นอกจากได้อัพเดทข้อมูลเหล่านี้ โดยเฉพาะการได้รับรู้ถึง Disruption ที่เกิดกับวงการแพทย์และสาธารสุขจากการพัฒนา telemedicine และ smart health ที่เกิดขึ้นและกำลังพัฒนาต่อไปอีกมากในเมืองไทยแล้ว ยังจะได้เห็นภาพ Helthcare Economic ในภาพรวมไปพร้อมกันด้วย

ที่สำคัญผู้ร่วมงานสัมมนายังสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ ไปใช้เป็นแนวทางการปรับตัวสำหรับการดูแลสุขภาพในยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นทั้งในฐานะผู้ให้บริการหรือผู้รับบริการ

โดยผู้ทรงคุณวุฒิในงานนี้ นิตยสารเอสเอ็มและผู้ร่วมจัดงานทุกส่วน ได้รับเกียรติจาก คุณวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มาร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนา Telemedicine อาทิ พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ โฆษกพรรคภูมิใจไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล ศ.คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้มีประสบการณ์ตรงจากการพัฒนา Telemedicine ระหว่างโรงพยาบาลกับภาครัฐ เป็นต้น

อีกทั้งในช่วงเสวนา "Telemedicine จุดเปลี่ยนสาธารณสุขไทย" ยังได้พบกับ ศ.คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คุณพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารงานลูกค้า บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต คุณพิเชษฐ์ กลีอิ่ม Head of Digital for Thai บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ ทันตแพทย์หญิง กัญจน์ภัสสร สุริยาแสงเพ็ชร์ ผู้ก่อตั้งแอพพลิเคชั่น Ooca ที่จะมาร่วมกันไขรหัสการพัฒนา Telemedicine ของไทยร่วมกัน

ใครอยากตามติดเมกะเทรนด์ที่กลายเป็นปรากฏการณ์ในสังคมไทยแล้ว ไม่ควรพลาด!!
ผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนา สามารถสำรองที่นั่งและยืนยันการร่วมงานได้ที่
ลิงค์แบบตอบรับร่วมงานออนไลน์ https://forms.gle/dKCNgpxWA3Kgg5R2A
หรือที่ คุณธนพร นุชถาวร (หนึ่ง) 086-3239944 Email: s_m_mag@hotmail.com
กำหนดการงานสัมมนา "Telemedicine & Smart Health 2019"
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ ห้องกมลทิพย์ 2 , 3
12.30 – 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 – 13.35 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ

13.35 – 13.45 น. คุณวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเปิดงาน

13.45 – 14.10 น. บรรยาย "5G พลิกโฉมการให้บริการด้านสาธารณสุข" โดย พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ โฆษกพรรคภูมิใจไทย และผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล

14.10 – 14.30 น. บรรยายหัวข้อ "Smart Health for Smart Life" โดย อาจารย์สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

14.30 – 15.00 น. บรรยายหัวข้อ "Smart Health for Healthcare หาหมอยุค 4.0" แพทย์หญิงพิรญาณ์ ธำรงธีระกุล ผู้ก่อตั้งแอพพลิเคชั่น Chiiwii Telemedicine

15.00 – 15.15 น. พักเบรก
15.15 – 16.15 น. เสวนา หัวข้อ "Telemedicine จุดเปลี่ยนสาธารณสุขไทย"
  • พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ โฆษกพรรคภูมิใจไทย และผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล
  • ศ.คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ทันตแพทย์หญิง กัญจน์ภัสสร สุริยาแสงเพ็ชร์ ผู้ก่อตั้งแอพพลิเคชั่น Ooca
  • คุณพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารงานลูกค้า บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิตคุณพิเชษฐ์ กลีอิ่ม Head of Digital for Thai บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
16.15 – 16.30 น. กล่าวสรุป และปิดงาน

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กทช. มีมติเร่งดำเนินการค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ด้านโทรศัพท์

กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--กทช. ที่สำนักงาน กทช. เช้าวันนี้ (4 ก.พ. 48) มีการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. ซึ่งที่ประชุมมีมติให้สำนักงาน กทช. เร่งจัดทำอัตรา ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโทรศัพท์ การมีค่าเชื่อมต่อ...

รัฐมนตรีสาธารณสุขอินโดนีเซียส่งทีมแพทย์ช่วยเหลือเหยื่อคลื่นสึนามิ

จาการ์ต้า,1 ม.ค.—แอนทาร่า/เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียเปิดเผยว่า กระทรวงได้ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข, ทีมแพทย์ และอุปกรณ์การแพทย์จำนวน 10 ตัน ไปยังจังหวัดนังโกร อาเซห์ ดารัสซาลัม บนพื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง