ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ พร้อมเปิดบริการคลินิกเด็กตลอด 24 ชั่วโมง และบริการให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการเด็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๔:๕๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--1 ส.ค.--อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เผย เปิดคลินิกเด็กที่ให้บริการรักษาโรคและให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการเด็ก โดยทีมกุมารแพทย์และบุคลากรที่เชี่ยวชาญ ประจำการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมด้วยเครื่องมือทันสมัยและเวชภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสูง

นายแพทย์สุนทร ศรีทา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจเพื่อสุขภาพ ในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) เปิดเผยว่า โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ถนนบางนา-ตราด ได้เปิดให้บริการคลินิกเด็กอย่างเป็นทางการแล้ว แบ่งเป็น แผนกผู้ป่วยนอก คือคลินิกเด็กและคลินิกพัฒนาการ และแผนกผู้ป่วยใน คือหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดและเด็กเจ็บป่วย โดยมีทีมแพทย์และบุคลากรอยู่ประจำการตลอด 24 ชั่วโมง ได้แก่ กุมารแพทย์ตรวจรักษาโรคเด็กทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก บริการตรวจสุขภาพ ให้วัคซีนตามวัย ทั้งวัคซีนภาคบังคับและวัคซีนเสริม กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการเด็ก ตรวจรักษาและให้คำแนะนำปัญหาด้านพัฒนาการต่างๆ ได้แก่ เด็กสมาธิสั้น ปัญหาการพูด พัฒนาทางด้านร่างกาย ปัญหาการเรียน ภาวะทางอารมณ์และพฤติกรรม การกิน การขับถ่าย โดยมีเป้าหมายการรักษาเพื่อให้เด็กสามารถกลับสู่สภาวะปกติได้มากที่สุด

นอกจากกุมารแพทย์แล้ว โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิยังให้ความสำคัญกับบุคลากรและทีมสนับสนุนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องเด็ก โดยเฉพาะการทำหัตถการต่างๆ เช่น พยาบาลเชี่ยวชาญด้านฉีดวัคซีนและให้น้ำเกลือ ซึ่งกุมารแพทย์จะเป็นผู้ตรวจสอบยาและให้วัคซีนแก่เด็กด้วยตนเอง ตลอดจนทีมกายภาพที่มีประสิทธิภาพในการทำหัตถการดูดเสมหะในกลุ่มคนไข้เด็กที่มีเสมหะมาก

สำหรับเครื่องมือการตรวจรักษาและเวชภัณฑ์ต่างๆ นับว่ามีมาตรฐานสูง ซึ่งทางโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้คัดเลือกยาและวัคซีนที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีวัคซีนเสริมที่พร้อมให้บริการ เช่น วัคซีน IPD วัคซีนโรตาไวรัส วัคซีนรวม 5 โรค วัคซีนรวม 6 โรค ชนิดไม่มีไข้ เป็นต้น โดยสามารถให้บริการวัคซีนที่ครอบคลุมทั้งเด็กเล็ก (0-4 ปี) และเด็กโต (มากกว่า 4 ปี) ได้ทุกชนิด

ในด้านของสถานที่ยังมีการแบ่งโซนชัดเจน ทั้งส่วนของการรักษา โดยมีห้องตรวจจำนวน 15 ห้อง ห้องทำหัตถการขนาดใหญ่ 2 ห้อง และโซนสำหรับเด็กเล่นที่เน้นความปลอดภัย ทำให้เด็กไม่กลัวโรงพยาบาลระหว่างรอแพทย์ตรวจ เป็นการเตรียมพร้อมการให้บริการกับผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

"คลินิกเด็ก โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ มีทีมกุมารแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมบริการตรวจรักษาโรคเด็กและให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการเด็กด้วยความตั้งใจ ใส่ใจและคำนึงถึงมาตรฐานในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยเครื่องมืออันทันสมัยและเวชภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพ ภายใต้สถานที่ซึ่งพร้อมรองรับ ด้วยความหวังที่จะให้เด็กทุกคนเติบโตด้วยความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต" นายแพทย์สุนทร กล่าว

ปัจจุบันโรคที่พบบ่อยในเด็ก ได้แก่ โรคภูมิแพ้ ภาวะแพ้โปรตีนนมวัวในเด็กทารก โรคติดเชื้อในระบบ ต่างๆ ได้แก่ ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ นอกจากนี้ ยังมีภาวะอื่นๆ ที่อาจพบได้ ได้แก่ ภาวะทางศัลยกรรม เช่น ไส้ติ่งอักเสบ ภาวะลำไส้กลืนกัน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาและวินิจฉัยอย่างทันท่วงที

อย่างไรก็ดี ในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนพบว่ามีเด็กเจ็บป่วยจำนวนมาก โรคที่พบได้แก่ ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ RSV มือ เท้า ปาก เฮอแปงไจน่า การติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น คออักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย นอกจากนี้ ยังพบการติดเชื้อในทางเดินอาหาร โดยผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด และหากพบว่าเด็กมีอาการผิดปกติ ควรรีบพามาพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาในทันที

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ถนนบางนา-ตราด ตั้งอยู่บนพื้นที่ 6.5 ไร่ ประกอบด้วยอาคารสูง 5 ชั้น ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ผู้ป่วยนอกและศูนย์การรักษาเฉพาะทางต่าง ๆ อาทิ ศูนย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมและความงาม ศูนย์ตรวจสุขภาพ โดยอาคารดังกล่าวเชื่อมต่อกับอาคารโรงพยาบาลสูง 16 ชั้น ที่จะให้บริการกับผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินและการบาดเจ็บทุกรูปแบบ รวมถึงบริการซีเนียร์แคร์สำหรับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ และห้องพักผู้ป่วยขนาด 200 เตียง

เกี่ยวกับบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (Principal Healthcare Company Limited) เป็นบริษัทย่อยในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (Principal Capital Public Company Limited) ดำเนินธุรกิจหลักด้านธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน โดยทีมบริหารและทีมงานมืออาชีพ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับ ผนวกกับการนำเทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพการให้บริการและการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ

โรงพยาบาลในเครือ
โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 และโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 จังหวัดนครสวรรค์
โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก
โรงพยาบาลสหเวช จังหวัดพิจิตร
โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน จังหวัดลำพูน

นอกจากนี้ ยังมีโรงพยาบาลที่จะเปิดดำเนินการในปีนี้อีก 1 แห่งคือ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: พริ้นซิเพิลฯ เชิญกูรูระดับโลก ทอม ชิ จุดประกาย Health Tech Startup ครั้งแรกในไทย

ดร.สาธิต วิทยากร (ที่ 2 จากขวา) ประธานคณะกรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน พร้อมด้วยกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้บริหารจากสถาบันวิจัยสตาร์ทอัพ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล...

พริ้นซิเพิลฯ รุกธุรกิจโรงพยาบาล คว้าทำเลศักยภาพ เปิด พริ้นซ์ ฮอสพิทอล ชูมาตรฐานโรงพยาบาลระดับอินเตอร์

พริ้นซิเพิลฯ แตกไลน์ธุรกิจเฮลท์แคร์ ผุดโรงพยาบาล "พริ้นซ์ ฮอสพิทอล" เล็งพัฒนาอาคาร อุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยี พร้อมเสริมแกร่งด้านทีมแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ตั้งเป้ายกระดับสู่โรงพยาบาลอินเตอร์เนชั่นแนล...

แคดวาลาเดอร์ครองอันดับ 1 ในตลาด CMBS ด้านให้คำปรึกษาผู้ออกหลักทรัพย์-อันเดอร์ไรเตอร์ ประจำปี 2547

นิวยอร์ก--(บิสิเนส ไวร์)--28 ม.ค. 2548 แคดวาลาเดอร์, วิคเคอร์แชม แอนด์ แทฟท์ แอลแอลพี (Cadwalader, Wickersham & Taft LLP) ยังคงเป็นผู้นำในตลาดหลักทรัพย์ที่มีตราสารจำนองค้ำประกัน (CMBS) ในปี2547 โดยสามารถครองอันดับ 1 ทั้งในการจัดอันดับการให้คำปรึกษาแก่ผู้อ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง