ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๑:๑๘ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

จุดจบของโรคมาลาเรียในเอเชียพลิกผันเมื่อเชื้อดื้อยาฆ่าแมลงและยารักษา สุขภาพ—๒ พ.ค. ๖๒

ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมาลาเรียในเอเชียที่ร่วมการสำรวจในรายงานฉบับใหม่กล่าวว่ามีความจำเป็นในการใช้เครื่องมือใหม่ๆ ในการกำจัดโรคมาลาเรียเนื่องจากเชื้อโรคมีการดื้อต่อมาตรการป้องกันและการรักษาในปัจจุบัน

ปวดหลังเรื้อรัง อย่าชะล่าใจ! แพทย์เตือนเสี่ยงโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบชนิดติดยึด สุขภาพ—๒ พ.ค. ๖๒

บ่อยครั้งที่คนวัยทำงานอาจมีอาการปวดหลังแบบไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน แต่ด้วยวิถีการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันที่ต้องเร่งรีบ และแข่งขันกับเวลาในการทำงานมากขึ้น ต้องนั่งติดหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน จนอาจละเลยการดูแลสุขภาพตัวเองอย่างเหมาะสม

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดอบรมแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน สุขภาพ—๒ พ.ค. ๖๒

ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้น การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ทั้งการรักษาและวิธีการป้องกัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรทราบ ดังนั้น ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลหัวเฉียว จึงกำหนดจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เรื่อง

ชุดตรวจโรคหนองในแท้และหนองในเทียมของ binx health ได้รับเครื่องหมายรับรอง CE สุขภาพ—๒ พ.ค. ๖๒

ชุดตรวจโรคแบบมัลติเพล็กซ์สำหรับใช้งานกับแพลตฟอร์ม binx io(R) จะช่วยลดเวลาในการรอผลตรวจและช่วยให้คนไข้เข้าถึงการรักษามากขึ้น binx health(TM) บริษัทผู้บุกเบิกการรักษาทุกที่ (anywhere care) ประกาศว่า ชุดตรวจโรคหนองในแท้และหนองในเทียม (CT/NG) ของบริษัท

Beckman Coulter นำเสนอ Total Laboratory Automation Solution ซึ่งสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับระยะเวลาในการร สุขภาพ—๒ พ.ค. ๖๒

DxA 5000 ช่วยให้รายงานผลได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ และสามารถประเมินคุณภาพกลุ่มตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์ได้อย่างครอบคลุมที่สุด และเพิ่มประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการ Beckman Coulter ถือเป็นผู้นำระดับโลกด้านการวินิจฉัยทางคลินิก ประกาศว่า

จิตแพทย์ห่วงภัย เครียด วัยทำงาน ชี้ปล่อยสะสม จะกลายเป็นนางกวัก!!เรียกโรค!! แนะสังเกตสัญญาณเตือน 3 สุขภาพ—๒ พ.ค. ๖๒

จิตแพทย์ห่วงคนวัยทำงานโดยเฉพาะกลุ่มที่ทำงานมากกว่า 50 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นกลุ่มที่เสี่ยงเกิดความเครียดได้ง่าย ชี้หากปล่อยสะสมจะเป็นนางกวักเรียกโรคทางกายเพิ่ม อาทิเบาหวาน มะเร็ง แนะหมั่นสังเกตสัญญาณเตือน 3 ด้าน ทั้งทางกาย-จิตใจ -พฤติกรรม อาทิ