ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ประเทศไทยได้รับเกียรติบัตรจาก WHO 3 ปีซ้อน ในการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก ซึ่งเป็นประเทศแรกในเอเชียและประเทศที่สองของโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๔:๕๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--12 มี.ค.--กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations Children's Fund - UNICEF) ประจำประเทศไทย ได้จัดงานแถลงความร่วมมือด้านการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก: ประสบการณ์ไทยสู่โลก (Announcement of South-South Cooperation on Elimination of Mother-to-Child Transmission (EMTCT) of HIV and Syphilis: Sharing Thailand's EMTCT Best Practice with the World)

เมื่อปี ๒๕๕๙ ไทยเป็นประเทศที่สองของโลกรองจากคิวบา และประเทศแรกในเอเชียที่ได้รับเกียรติบัตรจากองค์การอนามัยโลก (WHO) รับรองว่า สามารถบรรลุเป้าหมายการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกในอัตราต่ำกว่าร้อยละ ๒ และสามารถรักษาคุณภาพการดำเนินงาน จนได้รับการประกาศรับรองต่อเนื่องเมื่อปี ๒๕๖๑

กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และ UNICEF จึงเห็นความสำคัญในการต่อยอด จากความร่วมมือที่ผ่านมา ในลักษณะความร่วมมือใต้-ใต้ (ความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา) และไตรภาคี โดยการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับประเทศคู่ร่วมมือต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในความพยายามของนานาชาติด้าน EMTCT โดยสนับสนุนให้เข้าถึงความรู้ของไทยและร่วมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีอย่างเป็นระบบ ยั่งยืน และเกิดผลในวงกว้างยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพหน่วยงานไทยให้เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ระดับโลกในด้าน EMTCT และสนับสนุนบทบาทไทยในกรอบความร่วมมือใต้-ใต้ ซึ่งเป็น ส่วนสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวอาจรวมถึงการจัดการศึกษาดูงานนานาชาติ การฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาแก่ประเทศต่าง ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาคที่มีความพร้อมและพัฒนาการด้าน EMTCT ที่แตกต่างกัน การสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือและแบ่งปันองค์ความรู้ในระดับระหว่างประเทศ และการระบุและสร้างเครือข่ายหน่วยงานไทยซึ่งมีความเชี่ยวชาญและศักยภาพในการมีความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

นายอรรถยุทธ ศรีสมุทร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวต้อนรับ และกล่าวถึง ความร่วมมือกับ UNICEF ที่มีมาอย่างยาวนาน ซึ่งไทยได้ร่วมส่งเสริมประเด็นเกี่ยวกับเด็กในเวทีระหว่างประเทศ เช่น การพัฒนาเด็กปฐมวัย และปัญหาเด็กผู้อพยพ และกระทรวงการต่างประเทศยังให้ความสำคัญกับความร่วมมือใต้-ใต้และไตรภาคีเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื่น โดยสาธารณสุขเป็นหนึ่งในสาขาหลักที่ไทยมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถแบ่งปันกับประเทศต่าง ๆ ได้ โดยมีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานดำเนินงานผ่านโครงการเพื่อการพัฒนา ให้ทุนศึกษา ทุนฝึกอบรม และจัดส่งผู้เชี่ยวชาญ

พญ. พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ความสำเร็จของไทยเกิดขึ้นจาก การบูรณาการความพยายามที่ต่อเนื่องของภาคีจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย องค์กร ภาคประชาสังคม องค์กรต่างประเทศ และหน่วยงาน UN และสำหรับความร่วมมือครั้งนี้ ทุกฝ่ายยินดีและให้คำมั่นในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และช่วยเหลือประเทศอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นก้าวต่อไปของไทย ในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก และได้ให้ข้อมูลว่า อัตราการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในไทยลดลงจากร้อยละ ๑๐.๓ ในปี ๒๕๔๖ เหลือเพียงร้อยละ ๑.๖๘ ในปี ๒๕๖๐ และกระทรวงสาธารณสุขมีแผนที่จะดำเนินการให้อัตราลดลงต่ำกว่าร้อยละ ๑ ในปี ๒๕๖๓

Ms. Beena Kuttiparambil ผู้แทน UNICEF ประเทศไทย เน้นย้ำว่า ความร่วมมือใต้-ใต้เป็นเครื่องมือที่สามารถมีบทบาทอย่างมากในการส่งเสริมสิทธิเด็กและเยาวชน และ EMTCT เป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การกำจัดโรคเอดส์ โดยประเทศไทยมีความพร้อมที่จะแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีกับต่างประเทศ ในด้าน EMTCT และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาระบบสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพสำหรับแม่และเด็ก โดยที่ผ่านมา UNICEF ได้ร่วมสนับสนุนประเทศต่าง ๆ มาศึกษาดูงานที่ประเทศไทยแล้ว เช่น จีน อินเดีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ และอิหร่าน

นอกจากนี้ นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้กล่าวในการเสวนาในหัวข้อ "EMTCT of HIV and Syphilis in Thailand: yesterday's effort, today's success, and future prospect" ถึงการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาของไทย ทั้งในกรอบ South-South และ North-South-South และพร้อมจะมีความร่วมมือกับประเทศและหุ้นส่วนใหม่ ๆ ในอนาคตต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

รัฐมนตรีสาธารณสุขอินโดนีเซียส่งทีมแพทย์ช่วยเหลือเหยื่อคลื่นสึนามิ

จาการ์ต้า,1 ม.ค.—แอนทาร่า/เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียเปิดเผยว่า กระทรวงได้ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข, ทีมแพทย์ และอุปกรณ์การแพทย์จำนวน 10 ตัน ไปยังจังหวัดนังโกร อาเซห์ ดารัสซาลัม บนพื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา...

กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญทำข่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2546

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2547 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ.2546 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ดังรายละเอียดกำหนดการดังแนบ Thursday 29th January 2004 17.30 hrs. HisMajesty the Ki...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง