ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

BioLineRx ประกาศปิดการเสนอขายหุ้น ADS และใบสำคัญแสดงสิทธิ มูลค่า 15.4 ล้านดอลลาร์

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๐:๒๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
เทลอาวีฟ, อิสราเอล--8 ก.พ.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

BioLineRx Ltd. (NASDAQ/TASE: BLRX) ซึ่งเป็นบริษัทชีวเวชภัณฑ์ทางคลินิกที่มุ่งเน้นด้านเนื้องอกวิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ปิดการเสนอขายหุ้น American Depositary Shares ("ADSs") จำนวน 28,000,000 หุ้น ที่มีการรับประกันการจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ADSs จำนวน 28,000,000 หุ้น ตามที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้แล้ว โดยแต่ละ ADS ถือเป็นหนึ่งหุ้นสามัญของบริษัท และมีการกำหนดราคาเสนอขายที่ 0.55 ดอลลาร์ต่อ ADS และใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ทันที ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิที่ 0.75 ดอลลาร์ต่อ ADS ทั้งนี้ เงินที่ได้จากการเสนอขายครั้งนี้อยู่ที่ 15.4 ล้านดอลลาร์ ก่อนหักส่วนลดและค่าธรรมเนียมในการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ BioLineRx ต้องชำระ และไม่รวมการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับหลักทรัพย์ทั้งหมดนั้นเสนอขายโดยบริษัท BioLineRx ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินสุทธิจากการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท ซึ่งอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง เงินทุนหมุนเวียนการดำเนินงานและเงินทุนสำหรับการทดลองทางคลินิก

บริษัท Oppenheimer & Co. Inc. ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการในการเสนอขายหลักทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว ขณะที่บริษัท Maxim Group LLC ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วมในการเสนอขายหลักทรัพย์

หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในข้างต้นจะถูกนำออกขายตามแบบคำขอจดทะเบียน (แบบเลขที่ 333-222332) ที่ได้มีการยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("SEC") ก่อนหน้านี้ และทางคณะกรรมการได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ โดยหนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายดังกล่าว ได้ถูกยื่นต่อ SEC แล้ว และสามารถพบได้บนเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov นอกจากนี้ ยังอาจขอรับสำหรับสำเนาหนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้ายได้จากบริษัท Oppenheimer & Co. Inc., 85 Broad St., 26th Floor, New York, New York 10004 โดยส่งถึง: Syndicate Prospectus Department หรือทางโทรศัพท์: (212) 667-8055 หรือทางอีเมล: EquityProspectus@opco.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ใช่การเสนอขาย หรือการชักชวนให้เสนอซื้อ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจใดๆ ก็ตาม ที่การเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าว เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ก่อนที่จะมีการจดทะเบียนหรือผ่านคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจนั้น

เกี่ยวกับ BioLineRx

BioLineRx เป็นบริษัทชีวเวชภัณฑ์ทางคลินิกที่มุ่งเน้นด้านเนื้องอกวิทยา บริษัทมีใบอนุญาตสารประกอบใหม่ พัฒนาสารประกอบเหล่านั้นผ่านขั้นตอนก่อนการดำเนินการทางคลินิกและ/หรือในขั้นตอนทางคลินิก จากนั้นจึงร่วมมือกับบรรดาบริษัทเวชภัณฑ์เพื่อการพัฒนาขั้นสูงทางคลินิกและ/หรือเพื่อการค้าพาณิชย์

สารประกอบชั้นนำของ BioLineRx ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นตัวยารักษาโรค ได้แก่ BL-8040 สำหรับการรักษาโรคมะเร็ง โดยบริษัทประสบความสำเร็จในการศึกษายาใหม่ดังกล่าวในระยะที่ 2a สำหรับการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดไมอิลอยด์ ("AML") ที่กลับมาเป็นซ้ำ/ดื้อต่อการรักษา (relapsed/refractory) และอยู่ในระหว่างการศึกษาระยะที่ Phase 2b สำหรับการรักษาโรค AML ด้วยการให้ยาเคมีบำบัดในขนาดสูง (consolidation treatment) รวมทั้งได้ริเริ่มการศึกษาระยะที่ 3 ในการปลดปล่อยเซลล์ต้นกำเนิดจากไขกระดูกเข้าสู่กระแสเลือด (Stem Cell Mobilization) เพื่อการปลูกถ่ายไขกระดูดโดยใช้สเต็มเซลล์ของตนเอง (autologous transplantation) ขณะที่สารประกอบชั้นนำอีกตัว ได้แก่ AGI-134 ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาสำหรับการรักษามะเร็งชนิดก้อนหลายชนิดด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด โดยบริษัทได้เริ่มการศึกษา AGI-134 ในระยะที่ 1/2a ไปเมื่อไม่นานมานี้ นอกจากนี้ BioLineRx ยังได้ร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Novartis เพื่อร่วมกันพัฒนาสารประกอบที่มีศักยภาพเป็นตัวยาใหม่จากอิสราเอล รวมทั้งทำข้อตกลงความร่วมมือกับ MSD (หรือที่รู้จักในชื่อ Merck ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา) โดยบริษัทกำลังทำการศึกษาในระยะที่ 2a สำหรับการรักษาโรคมะเร็งตับอ่อนโดยใช้ BL-8040 ร่วมกับยา KEYTRUDA(R) (pembrolizumab) ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ขณะเดียวกัน BioLineRx ยังได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับ Genentech Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Roche Group เพื่อวิจัยการใช้สาร BL-8040 ร่วมกับยา atezolizumab ของ Genentech ในการศึกษาระยะที่ 1b/2 สำหรับการรักษาโรคมะเร็งชนิดก้อนหลายชนิดและ AML

ข้อความต่างๆ ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ที่เกี่ยวกับการคาดการณ์ในอนาคตของ BioLineRx ถือเป็น "ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต" ตามที่นิยามไว้ในกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 ข้อความเหล่านี้ประกอบด้วยคำ เช่น "อาจ" "คาด" "คาดการณ์" "เชื่อ" และ "ตั้งใจ" และอธิบายความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหล่านี้ มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ทั้งที่ทราบและไม่ทราบ ที่อาจเป็นสาเหตุให้ผลลัพธ์ ผลการดำเนินงาน หรือผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงของ BioLineRx แตกต่างออกไปอย่างมากจากผลลัพธ์ ผลการดำเนินงาน หรือผลสำเร็จในอนาคตที่แสดงหรือระบุเป็นนัยโดยข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ดังกล่าว ความเสี่ยงเหล่านี้ เช่น การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์กับผู้ร่วมโครงการ; ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันได้และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี; ความเสี่ยงเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่; และความสามารถในการดำเนินการปรับปรุงทางด้านเทคโนโลยี ปัจจัยเหล่านี้และอื่นๆ ได้มีการอธิบายอย่างครบถ้วนมากขึ้นในส่วน "ปัจจัยเสี่ยง" ของรายงานประจำปีล่าสุดของ BioLineRx ในแบบฟอร์ม 20-F ที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 และเอกสารอื่นๆ ที่ BioLineRx ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ใดๆ ก็ตาม นำเสนอมุมมองของ BioLineRx ณ วันที่จัดทำและเผยแพร่ข่าวฉบับนี้เท่านั้น และไม่ควรยึดถือว่าเป็นมุมมองของบริษัทในวันต่อๆ มา BioLineRx ไม่ขอรับผิดชอบในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์เหล่านี้ให้เป็นปัจจุบัน เว้นแต่กฎหมายกำหนด


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

มันฝรั่งดัดแปรพันธุกรรมสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบ บี ได้

กรุงเทพฯ--11 พ.ค.--อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ มันฝรั่งดัดแปรพันธุกรรมสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบ บี ได้ นักวิจัยหวังว่าจะมีผลในการป้องกันโรคอื่นๆ ได้ด้วย สักวันหนึ่งข้างหน้า การปลูกฝีหรือฉีดวัคซีนป้องกันโรค อาจจะเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายๆ แค่รั...

ก.ล.ต. แจงกรณีอนุญาต KMC เสนอขายวอร์แรนท์

กรุงเทพฯ--16 ก.พ.--ก.ล.ต. ตามที่มีผู้สอบถามเหตุผลที่ ก.ล.ต. กำหนดเงื่อนไขสำหรับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (วอร์แรนท์) ของ บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน) ("KMC") นั้น ก.ล.ต. ขอชี้แจงว่า เนื่องจาก KMC ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ...

American Business Profile - Economic Census In Progress

A census of America's entire business structure is underway - and the results will be used to gauge how U.S. business and industry performs for the next five years in the increasingly competitive global market. Forms for the 2002 Economic Census have gone...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง