ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

นพ.พรเทพ เตชะสุวรรณาแพทย์ผิวหนังและนักวิชาการผู้อุทิศชีวิตจากเมืองลับแล

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๑:๔๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--8 พ.ย.--ไอเวิร์คพีอาร์

นพ.พรเทพ เตชะสุวรรณา ปัจจุบันเป็นแพทย์เชี่ยวชาญ ประจำโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้าน "บริการวิชาการ" จากสมาคมศิษย์เก่าสถาบันโรคผิวหนัง และเป็นสมาชิกของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย การทำงานของแพทย์ผิวหนังในโรงพยาบาลต่างจังหวัดนั้น อาจจะไม่เหมือนกับการทำงานในโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ ตอนจบแพทย์ใหม่ ๆ ถึงแม้จะจบเฉพาะทางด้านแพทย์ผิวหนังมา แต่ก็ต้องทำงานในแผนกอายุรกรรมทั่วไป ซึ่งจริง ๆ เป็นสาขาที่เราไม่ค่อยคุ้ยเคยหรือไม่ค่อยถนัด ทำให้เกิดความเครียด เกิดความกังวล ที่จะต้องปฏิบัติงาน แต่ในฐานะที่เป็นแพทย์ในโรงพยาบาลต่างจังหวัดจำเป็นที่จะต้องปรับตัวและพิสูจน์ตัวเอง แต่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือการที่เรามีประสบการณ์ด้านผิวหนัง ทำให้ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของแผนกได้มากพอสมควร เมื่อทำงานไปเรื่อย ๆ ไม่นานก็เป็นที่ยอมรับของเพื่อน ๆ ร่วมงาน หลังจากนั้นการทำงานในแผนกอายุรกรรมก็ค่อย ๆ ลดลงโดยมีเพื่อนร่วมงานหรือแพทย์น้อง ๆ มาช่วยดูแลมากขึ้น

ในการทำงานของแพทย์ผิวหนังส่วนใหญ่นั้น เราไม่ได้ทำงานในสายงานที่เราถนัดเพียงอย่างเดียว บางครั้งจึงเกิดความเบื่อ ความล้า ที่จะร่วมทำกิจกรรมอื่น ๆ ของโรงพยาบาล ส่วนตัวผมได้ทำงานร่วมกับโรงพยาบาล ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น งานพัฒนาคุณภาพหรืองานทำงานส่วนรวมของโรงพยาบาล งานส่วนอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการรักษา ทำให้รุ่นพี่เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ พอมีตำแหน่งในฝ่ายบริหารเพิ่มขึ้นก็มอบหมายให้เรารับผิดชอบ การทำงานในแผนกผิวหนังในต่างจังหวัดนั้น ผมโชคดีที่มีรุ่นพี่หลายท่านให้ความร่วมมือในการให้คำปรึกษาในโรคที่เราไม่คุ้นเคย ที่ไม่เคยเจอในต่างจังหวัด ส่วนตัวของผมแล้วด้วยวัยที่ใกล้เกษียณคิดว่าการทำงานในต่างจังหวัดก็มีความสุขพอสมควร ได้ทำงานด้านที่ตัวเองรักคือด้านผิวหนัง ได้ทำงานบริหารงานของโรงพยาบาล

เคล็ดลับในการใช้ชีวิตในโรงพยาบาลต่างจังหวัด

ในระยะเริ่มต้นการทำงานในต่างจังหวัด ใหม่ ๆ ก็ทำไปเรื่อย ๆ ไม่มีเป้าหมายหรือจุดประสงค์ที่ชัดเจน อะไร หลังจากได้มีโอกาสอ่านหนังสือเกี่ยวกับ การทำงานให้มีความสุข จากแนวคิด ด้าน Positive Psychology เช่น "Flourish by Martin Seligman " การบริหารเวลาในการใช้ชีวิต จากหนังสือ "The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen R. Covey" ก็มีความชัดเจนว่า การทำงานให้มีความสุข จะได้ การได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรัก มีประโยชน์หรือมีความหมายต่อคนอื่น และมีความสมดุลย์ระหว่างทักษะกับความท้าทาย ไม่ว่าด้านการบริการ การบริหาร โดยมีความสมดุลย์ ของการใช้ชีวิต จากการทำงานที่สามารถหล่อเลี้ยงตัวเองครอบครัวได้ การมีสุขภาพที่แข็งแรง การได้เรียนรู้สิ่งที่ท้าทายใหม่ๆและคิดว่ามีประโยชน์ตลอดเวลา การได้ทำสิ่งที่ชอบ มีงานอดิเรก เช่นการเล่นกีฬา เล่นดนตรี การมีความรักในครอบครัว การความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ผู้ร่วมงาน และได้สร้างหรือทำสิ่งดีๆทิ้งไว้ให้เป็นมรดกตกทอดแก่คนรุ่นหลัง จากแนวคิดนี้ได้นำมาใช้เป็นแนวทาง ทำงานโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นลำดับแรก โดยการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่องให้สมดุลย์กับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นทั้งด้านการบริการรักษาคนไข้ และการบริหารโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดเป็นความผูกพันในการทำงาน (engagement) และการใช้ชีวิตให้มีความสมดุลย์ ทั้งด้านการงานเพื่อสิ่งจำเป็นในชีวิต มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา แบ่งเวลาเพื่อ ได้ทำงานสิ่งที่ชอบและรัก และพยายามทำและการสร้างสิ่งที่ดี มีประโยชน์ ทิ้งไว้ให้แก่คนรุ่นหลังต่อไป อย่างเต็มตามศักยภาพ" One day, you'll just be a memory to some people. Do your best to be a good one", Anonymous

ทำอย่างไรจะให้หมอรุ่นใหม่สนใจทำงานในโรงพยาบาลต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น

การเป็นแพทย์ เป็นอาชีพที่มีเกียรติ และเป็นที่เคารพของคนทั่วไป โดยเฉพาะถ้ามีโอกาสเป็นแพทย์ผิวหนังแพทย์ที่จบใหม่ในสาขาตจวิทยาในปัจจุบัน ดูจะเป็นแพทย์ที่มีความสุขที่สุด มักจะชอบความเป็นอิสระ ชอบการผจญภัย รักการท่องเที่ยว ชอบเรียนรู้ ชอบทำงานที่มีรายได้สูงตามเทรนด์ของตลาด เช่น ด้านความสวยความงาม ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับบางจังหวัด แพทย์ที่เริ่มต้นทำงานในโรงพยาบาลในต่างจังหวัดใหม่ ๆ เมื่อผ่านไประยะหนึ่ง แนวโน้มการใช้ชีวิตอิสระจะลดลง เริ่มมีภาระรับผิดชอบทางครอบครัวเพิ่มขึ้น ดังนั้นอยากให้แพทย์รุ่นใหม่ ๆ มองว่าเป้าหมายของทุกคนส่วนใหญ่ คือความสุขที่แท้จริง ซึ่งไม่ได้มาจากความสำเร็จที่จับต้องได้อย่างเดียว สิ่งสำคัญที่อยากให้คำนึงถึงความภาคภูมิใจและคุณค่าของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นแพทย์เพื่อประชาชน

ฝากถึงรุ่นน้องที่จะมาเรียนแพทย์ผิวหนัง

รุ่นน้องที่จะมาเรียนแพทย์ผิวหนังส่วนใหญ่ ถือเป็นเทรนด์ยอดนิยมในยุคนี้ หลาย ๆ คนอยากจะทำเพื่อความสวยความงาม แต่ผมว่าการเป็นแพทย์ผิวหนังไม่ได้มีแต่การรักษาเพื่อความสวยความงามเท่านั้น แต่โรคทาง Skin Disease หรือโรคอื่น ๆ ที่มีผลต่อทางผิวหนังและผลข้างเคียงทางด้านการรักษา ยังมีให้ศึกษาอีกมาก ที่สำคัญโรงพยาบาลในต่างจังหวัด ยังขาดแคลนแพทย์ผิวหนังเฉพาะทางเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการเป็นแพทย์ผิวหนังในต่างจังหวัดจะสามารถให้การช่วยเหลือมีประโยชน์ทั้งในแผนกตัวเองและแผนกอื่น ๆได้เป็นอย่างดีกับโรงพยาบาล เชื่อว่าน้อง ๆ ที่มาทำงานในโรงพยาบาลต่างจังหวัดไม่นานก็น่าจะปรับตัวได้และมีความสุขในการทำงานได้พอสมควร


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ทีวีไกด์: The Wall กำแพงพลิกชีวิต อัฑ แห่งบ้านตะวันยิ้ม นักกิจกรรมบำบัด ลุ้นเงินจาก The Wall ทำโครงการ ต้นกล้าชีวิตฯ

สละพื้นที่บ้านของตัวเองทำเป็นศูนย์ฟื้นฟูเด็กพิเศษ "บ้านตะวันยิ้ม" ช่วยให้น้องๆ เด็กพิเศษได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุขกับกิจกรรมอาชาบำบัด วันนี้อัฑ-อัฑฒพงศ์ โมลี นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จะขอควงภรรยามาลุ้นเงินจาก "The Wall...

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยเชิญร่วมฟังสัมมนาฟรี!!

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประวิตร อัศวานนท์ แห่งสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ฝากถึงผู้สนใจความสวยความงามทุกท่าน ขอเชิญรับฟังการบรรยายของสมาคมฯในหัวข้อน่าสนใจ อาทิ การชะลอวัย (Anti-Aging) , การรักษาด้วยเลเซอร์ , การศัลยกรรม และตอบทุกปัญหาผิวพรรณโดยแพทย์ผู้เช...

ภาพข่าว: แจนเซ่น ร่วมงานสมาคมแพทย์ผิวหนัง ประจำปี

กรุงเทพฯ--16 มี.ค.--นิวส์ เพอร์เฟค คอมมิวนิเคชั่น คณะผู้บริหาร บริษัทแจนเซ่น-ซีแลก ให้การต้อนรับ รศ.นพ.นภดล นพคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง โรงพยาบาลจุฬาฯ และดร.จอยซ์ ริโค แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบจากสหรัฐอเมริกา เนื่องในโอกาสที่ใ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง