ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กรมสุขภาพจิต คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 จาก กพร. ระดับประเทศยอดเยี่ยม

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖:๕๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--14 ก.ย.--Med Agency

จากการทุ่มเททำงานมาตลอด ล่าสุด medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยว วาไรตี้ และ เพจ sasook รายงานว่า บ่ายวันนี้ (14 กันยายน 2561) ที่อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นำคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตเข้ารับรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2561 จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ สำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งในปีนี้กรมสุขภาพจิต มีผลงานการพัฒนาระบบบริการประชาชนและได้รับรางวัลจากสำนักงาน ก.พ.ร. รวม 6 ผลงาน ประกอบด้วยสาขาบริการภาครัฐ 5 ผลงาน และสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 1 ผลงาน สาขาบริการภาครัฐ 5 ผลงาน แบ่งดังนี้   ประเภทการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องได้รับ 2 ผลงาน คือ โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย ( Data Center ) โดยสำนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ และการพัฒนาระบบสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ซึ่งพัฒนาคุณภาพงานมาอย่างต่อเนื่องกว่า 4 ปี

กรมสุขภาพจิตเป็นหน่วยงานเดียวที่ได้รางวัลประเภทนี้ถึง 2 รางวัล และประเภทการพัฒนาการบริการระดับดี 3 ผลงาน

ได้แก่

1. การพัฒนาระบบบริการดูแลป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงต่อเนื่องในชุมชน โดยรพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ สามารถลดอัตราป่วยซ้ำทางจิตจากเดิมเฉลี่ย 1.34 ครั้งต่อคนต่อปี เหลือ 0.45 ครั้งต่อคนต่อปี 2. การพัฒนางานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชร่วมกับแนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม โดย รพ.ศรีธัญญา เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของผู้ป่วยจิตเวชที่อาการรุนแรงซับซ้อน โดยฟื้นฟูคืนคุณค่าความเป็นมนุษย์ ควบคู่การสร้างทักษะและพรสวรรค์ผู้ป่วยสู่การมีอาชีพ มีรายได้ ขณะนี้ได้เปลี่ยนสถานะผู้ป่วย 142 คนจากภาระให้เป็นพลังสังคม

และ   3.การดูแลเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาถึงบ้านบริการทุกมิติ โดยสถาบันราชานุกูล ส่งผลให้เด็กกว่าร้อยละ 90 สามารถอยู่ในระบบการศึกษาได้ยาวนานขึ้นอย่างน้อย 1 ปี ส่วนครูและผู้ปกครองมีสุขภาพจิตดีขึ้นร้อยละ 98

สำหรับรางวัลสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( Public Management Quality Award: PMQA ) กรมสุขภาพจิตได้รับรางวัลรายหมวด ในหมวดที่ 4 ว่าด้วยการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์กรและการจัดการความรู้

โดยมีผลงานเด่นในด้านการพัฒนาข้อมูลและความรู้สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อบริการประชาชน 2 เรื่อง คือ การพัฒนานวัตกรรม "ซน 7 สี " เพื่อใช้ตรวจคัดกรอง ประเมินและวินิจฉัยเด็กที่มีปัญหาสมาธิสั้น ซึ่งมีประมาณ 4 แสนคน ให้ได้รับการดูแลฟื้นฟูอย่างเหมาะสม ทันท่วงที และการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง อาการรุนแรงซับซ้อน ในชุมชนแบบไร้รอยต่อ โดยพัฒนาเป็นโปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้เฝ้าระวัง ติดตามดูแลและส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช ให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องในพื้นที่เขตสุขภาพ ไม่ขาดยา ไม่ก่อความรุนแรง ซึ่งกำลังใช้ทั่วประเทศในขณะนี้

ทั้งนี้รางวัลประเภทการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง 2 ผลงาน เป็นงานที่ยังคงทำอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้รับรางวัลประเภทการพัฒนาบริการในระดับดีเด่นมาแล้วเมื่อปี 2558 คือโครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย โดยกรมสุขภาพจิตได้ใช้ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชในระบบอิเล็คทรอนิกส์ เป็นเครื่องมือบริหารจัดการติดตามการเข้าถึงบริการผู้ป่วยจิตเวชทั่วประเทศ อัพเดทข้อมูลทุกเดือนเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการด้านสุขภาพจิตของประเทศ ซึ่งจะพัฒนาเป็นฐานข้อมูลใหญ่หรือบิ๊ก ดาต้า ( Big Data ) เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุขในยุค 4.0 ต่อไปส่วนการพัฒนาระบบสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำ เป็นระบบการดูแลผู้ต้องขังที่ป่วยจิตเวชด้วย เชื่อมโยงระหว่างรพ.จิตเวช เรือนจำ และรพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ ทุกจังหวัด

ตั้งแต่เข้าสู่เรือนจำต่อเนื่องไปจนหลังพ้นโทษ เพื่อป้องกันปัญหาขาดยา หรือก่อคดีซ้ำ ผลงานในปี 2560 มีผู้ต้องขังได้รับการดูแลรักษาฟื้นฟูกว่า 4,000 คน ร้อยละ 90 เป็นโรคทางจิต ที่พบมากคือโรคจิตเภท รองลงมาคือ โรคซึมเศร้า ร้อยละ 7 พยายามฆ่าตัวตายร้อยละ 1 ในปี 2561 นี้ได้ขยายผลประยุกต์ใช้ดูแลเด็กที่กระทำผิดที่ป่วยจิตเวช ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนด้วย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

อาสากู้ภัย อุดรฯ มอง บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นสิ่งที่ดีมาก แต่ปัญหาอยู่ที่ตัวบุคคล ไม่ใช่ระบบ!

ทีมข่าวเว็บไซต์ Medhub news.com รายงานว่า ภายหลังได้นำเสนอสกู๊ปข่าวเกี่ยวกับระบบ "ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน" ไปแล้วนั้น ปรากฏว่าข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ตามออกมามากมาย ถึงกระนั้น ข่าวสารเหล่านี้...

ภาพข่าว: สร้างวินัย คนทำงาน

นพ.สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ (คนที่ 3 จากซ้าย) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการกองแบบแผนประจำปี 2554 ในหัวข้อ “ทำงานอย่างมีวินัย ได้ผลสัมฤทธิ์” โดยมี น.ต.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ (คนที่ 2 จากซ้าย)...

ททท. รับกองทุน 20 ล้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวต่างชาติ

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ททท. นางจุฑามาศ ศิริวรรณ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ททท. ได้รับการจัดสรรเงินจำนวน 20 ล้านบาทจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักงานนายกรัฐมนตรี โดยนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกอ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง