ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ http://www.newswit.com/food/2018-08-23/ รพ.บางมด ปักหมุดกลางเมือง ทุ่มงบ 20 ล้าน เปิดสาขาใหม่ขยายฐานชาวต่างชาติเพิ่ม ภาพข่าว: รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายวิชาการพิเศษ ร่วมกับ รพ.รามาธิบดี รพ.หัวเฉียว ให้บริการทำฟันสำหรับผู้ประกันตนโดยไม่ต้องสำรองจ่าย ปี 2561 th-TH Sat, 17 Aug 2019 20:43:46 +0700 สคร. 12 สงขลา เชิญชวน ผู้สูงอายุรับคัดกรองตรวจวัณโรค ย้ำ รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย http://www.newswit.com/food/2018-08-23/a2efdab8a0f835f951e63703a91ad43c/ วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่สำคัญและยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุข เป็นสาเหตุของการป่วยและตายในหลายๆประเทศทั่วโลก โดยสถานการณ์วัณโรคในเขต 12 จังหวัดสงขลา ปี 2555-2560 ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภทมีแนวโน้มสูงขึ้น จำนวนผู้ป่วยดื้อยาหลายขนาน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น http://www.newswit.com/food/2018-08-23/a2efdab8a0f835f951e63703a91ad43c/ Thu, 23 Aug 2018 15:20:58 +0700 สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองตีบ http://www.newswit.com/food/2018-08-23/506adb8f0f7135fda62ea57a0e13bdc2/ โรคหลอดเลือดสมองเกิดจากเลือดไปเลี้ยงเนื้อสมองไม่ได้ จากการตีบตันหรือแตกของหลอดเลือด หากปล่อยไว้นานเกินไปเนื้อสมองเสียหายถาวร ก็จะตามมาด้วยการเป็นอัมพาตหรือสูญเสียการทำงานบางอย่างของร่างกายไป เช่น http://www.newswit.com/food/2018-08-23/506adb8f0f7135fda62ea57a0e13bdc2/ Thu, 23 Aug 2018 10:41:23 +0700