ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เมคเกอร์พันธุ์แกร่ง สร้างนวัตกรรม AI คัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูกยกระดับสุขภาพ 4.0 ลดเหลื่อมล้ำและแก้ขาดแคลนพยาธิแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖:๐๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--25 มิ.ย.--เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น

ในประเทศไทย มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับที่ 2 รองมาจากมะเร็งเต้านม โดยในแต่ละปี มีจำนวนผู้ป่วยเกิดขึ้นใหม่ประมาณ 10,000 คน และมีผู้ป่วยที่ต้องเสียชีวิตประมาณ 5,200 คน ถ้าคิดเป็นวันแล้วจะตรวจพบมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทยวันละประมาณ 27 คน และมีอัตราผู้เสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกสูงเฉลี่ยวันละ 14 คน หนึ่งในวิธีป้องกันและลดความเสี่ยง คือการตรวจคัดกรองเป็นระยะสม่ำเสมอ

ทำอย่างไรจะสร้างนวัตกรรมในระบบคัดกรองสนองตอบวิถีสุขภาพ 4.0 สองหนุ่มเมคเกอร์พันธุ์แกร่ง จากสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย นายสุวิชา ศศิวิมลกุล , นายธนกฤษ จิตติชัยเวทย์ และมีดร.วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธา เป็นที่ปรึกษาโครงการ ได้ร่วมกันคิดค้นวิจัยโดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent) หรือ AI ที่กำลังมีบทบาทสูงมาสร้างนวัตกรรมทางชีวการแพทย์ชิ้นใหม่ เรียกว่า "ระบบคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูกด้วย AI ปัญญาประดิษฐ์" (Cervical Cancer Cell Classification Using Artificial Intelligent) ที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อสุขภาพและวงการแพทย์

สุวิชา ศศิวิมลกุล หรือ ฟลุ๊ค วัย 22 ปี กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ชิ้นนี้ว่า "ประเทศไทยต้องใช้งบประมาณมหาศาลสั่งซื้อนำเข้าเครื่องมือแพทย์ซึ่งมีราคาแพงมาก ปัจจุบันวิธีการตรวจมะเร็งปากมดลูกมี 3 วิธี คือ วิธีการตรวจแบบแป๊ปสเมียร์สามัญ และ วิธีแบบแป๊ปสเมียร์ของเหลวเก็บเซลล์ ส่วนแบบที่ 3 คือวิธีตรวจหาเชื้อก่อโรค HPV ซึ่งมีราคาสูงมาก ทั้งนี้ 2 วิธีแรกนี้มีต้องรอผลนานอย่าง 3 – 5 วัน และกระบวนการตรวจมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทยใช้ระยะเวลานาน ผู้ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกจะต้องรออย่างน้อยถึง 1 สัปดาห์ เนื่องจากพยาธิแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและขาดกล้องไมโครสโคปในการวิเคราะห์และอ่านผลตรวจเซลล์มะเร็งปากมดลูก วงการแพทย์ในไทยยังขาดบุคคลากรไม่เพียงพอต่อจำนวนประชาชนที่เข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูก ทีมวิจัยของเราจึงนำองค์ความรู้ AI ผสานประสบการณ์ด้านชีววิทยา วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือแพทย์ กับด้านซอฟท์แวร์และการประมวลผลภาพทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้ เพื่อพลิกโฉมให้กระบวนการตรวจมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทยรวดเร็วในไม่กี่วินาที ยกระดับวงการแพทย์ในประเทศไทยเพื่อคนไทย และลดภาระของบุคคลากรลง"

ในการวิจัยพัฒนา ใช้ระยะเวลากว่า 5 เดือน สร้างนวัตกรรมระบบ AI คัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูก ซึ่งมีส่วนประกอบ 2 ส่วนหลัก คือ ฮาร์ดแวร์ ที่เรียกว่า เครื่องสแกนแผ่นสไลด์ ( Slide Scanner) ซึ่งออกแบบให้เป็นอุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพแผ่นสไลด์ที่ได้จากวิธีการตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบเป๊ปสเมียร์ (Pap smear) โดยมีกล้องถ่ายรูปแบบดิจิทัลและเลนส์กล้องระยะใกล้เป็นชิ้นส่วนหลัก พร้อมทั้งสร้างระบบซอฟท์แวร์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์เซลล์ที่อยู่ในแผ่นสไลด์แทนนักพยาธิแพทย์ หลักการทำงานของนวัตกรรมทั้ง 2 ส่วนให้เชื่อมต่อกัน คือ เมื่อเครื่องสแกนแผ่นสไลด์ถ่ายภาพแผ่นสไลด์เรียบร้อยแล้ว ก็จะส่งรูปภาพที่ได้มายังระบบซอฟท์แวร์ เพื่อประมวลผลภาพ และวิเคราะห์เซลล์ที่ได้ว่ามีโอกาสเติบโตไปเป็นเซลล์มะเร็งหรือไม่ ไม่เพียงเท่านี้สองเมคเกอร์ยังพัฒนาให้ AI ทำงานบนระบบคลาวด์ รวมทั้งผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกแต่ละครั้งสามารถจัดเก็บไว้ในคลาวด์ (Cloud) เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหา และผู้ใช้สามารถทำงานจากที่ใดก็ได้ เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต

จากโจทย์หลักของการสร้าง ระบบ AI คัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูก เพื่อให้การตรวจวิเคราะห์เซลล์มะเร็งปากมดลูกเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นวิธีการใช้งานจึงถูกออกแบบให้สะดวกสบาย โดยผู้ใช้งานเพียงนำแผ่นสไลด์ที่ต้องการวิเคราะห์วางลงบนเครื่องสแกนแผ่นสไลด์และควบคุมการทำงานของอุปกรณ์โดยใช้ซอฟแวร์บนคอมพิวเตอร์ และเมื่อสั่งให้เครื่องสแกนแผ่นสไลด์ทำงาน ตัวอุปกรณ์จะทำการถ่ายภาพแผ่นสไลด์และเก็บรูปภาพบนคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ จากนั้นผู้ใช้งานเลือกไฟล์ภาพที่ต้องการและส่งไปประมวลผลบนคลาวด์ เพียงไม่กี่วินาทีก็จะได้ผลลัพธ์จากการประมวลผลด้วยเทคโนโลยี

ธนกฤษ จิตติชัยเวทย์ หรือ เกม วัย 22 ปี กล่าวว่า "นวัตกรรมระบบ AI คัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูกด้วยปัญญาประดิษฐ์นี้มีราคาถูกกว่านำเข้าถึง 50 เท่า ช่วยประหยัดลดการนำเข้าเครื่องมือราคาสูงจากต่างประเทศ พร้อมทั้งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ง่ายสะดวกสบาย ลดความเหลื่อมล้ำในบริการทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลและประชาชนในต่างจังหวัดและพื้นที่ห่างไกล เกิดประโยชน์ต่อแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่ทำการตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงพยาบาลขนาดเล็กที่ไม่มีนักพยาธิแพทย์ ต้องรอผลตรวจนาน เพราะต้องใช้เวลาในการส่งผลตรวจไปให้พยาธิแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญภายนอกทำหน้าที่วิเคราะห์ ซึ่งถ้าหากนวัตกรรมชิ้นนี้ถูกนำไปใช้งานจริง กระบวนการตรวจวิเคราะห์เซลล์มะเร็งปากมดลูกก็จะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที และส่งผลได้ใน 1 วัน ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการบำบัดรักษาต่อไปได้รวดเร็ว ทั้งสามารถตรวจผู้ป่วยได้จำนวนเพิ่มมากขึ้น

ขณะนี้มีหลายโรงพยาบาลได้ให้ความสนใจในนวัตกรรมนี้ ส่วนแผนอนาคตจะพัฒนาเครื่องสแกนแผ่นสไลด์ให้มีความเสถียรและสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องอุปกรณ์ก็สามารถใช้งานได้เพียงแค่กดปุ่มเดียวเท่านั้น เราจะขอความร่วมมือกับคณะแพทย์ หรือโรงพยาบาลให้ช่วยเก็บรูปภาพเซลล์ปากมดลูก เพื่อนำมาสอนระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้มีความแม่นยำในการวินิจฉัยเพิ่มขึ้น รวมถึงพัฒนาและต่อยอดให้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถแยกระยะของเซลล์ที่มีโอกาสเติบโตไปเป็นเซลล์มะเร็งว่ามีโอกาสมากน้อยเพียงใด"

คนรุ่นใหม่ผนวกพลัง AI ร่วมขับเคลื่อนอนาคตสังคมไทย ตอบโจทย์คุณภาพ เวลา ความเร็ว ราคา ลดความเหลื่อมล้ำ คุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ปัญหาการขาดบุคคลากรแพทย์ ด้วยนวัตกรรม เพื่อสุขภาพ 4.0

คำอธิบายภาพ
1.สุวิชา ศศิวิมลกุล (ฟลุ๊ค)

2. ดร.วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธา อจ.ที่ปรึกษาโครงการ กับสองเมคเกอร์ ธนกฤษ จิตติชัยเวทย์ และสุวิชา ศศิวิมลกุล

3 - 4 สุวิชา ศศิวิมลกุล (ฟลุ๊ค) และธนกฤษ จิตติชัยเวทย์ (เกม) ทีมเจ้าของผลงานนวัตกรรม

5 - 6. เครื่องสแกนแผ่นสไลด์ ระบบซอฟท์แวร์ด้วยเทคโนโลยี AI...นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ 4.0

7. จากแรงบันดาลใจ สู่การค้นคว้านำ AI มาสร้างนวัตกรรมตอบโจทย์คุณภาพ เวลา ราคา ลดความเหลื่อมล้ำ และแก้ปัญหาขาดแคลนแพทย์

8.. ได้รับรางวัลจากเวทีสุดยอดนวัตกรรม Best Innovation Awards

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบคาดการณ์ทางคณิตศาสตร์บ่งชี้ยา Cervarix ของ GSK สามารถลดการเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกได้ถึง 80%

การคาดการณ์ด้วยรูปแบบทางคณิตศาสตร์บ่งชี้ว่า การให้วัคซีน Cervarix (TM ) สำหรับรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกของบริษัท GSK แก่เด็กหญิงอายุระหว่าง 11-13 ปี สามารถลดการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกได้ถึง 80% เมื่อพิจารณาจากข้อมูลทางการแพทย์ที่มีอยู่ (1) รูปแบบการคาดการณ์ได้...

ผลการวิจัยมะเร็งเต้านมล่าสุดพบว่า เลโทรโซล ช่วยให้ผู้ป่วยปลอดจากโรคมะเร็งได้มากกว่าทามอกซิเฟนเมื่อใช้เป็นยารักษาในการรักษามะเร็งเต้านมระยะแรก

กรุงเทพฯ--31 ม.ค.--คอร์ แอนด์ พีค จากการติดตามผลการศึกษาในสตรีวัยหมดประจำเดือนที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกและมีตัวรับฮอร์โมนเป็นบวกที่ได้รับเลโทรโซล เป็นระยะเวลา 26 เดือน พบว่าอัตราการปลอดโรคโดยรวมอย่างมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบ กับทามอกซิเ...

สมาคมขี่ม้าโปโลมองหา "นางฟ้าโปโล" เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กีฬาขี่ม้าโปโล

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--คิง เพาเวอร์ สมาคมขี่ม้าโปโลมองหา "นางฟ้าโปโล" เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กีฬาขี่ม้าโปโล หวังยกระดับกีฬาขี่ม้าโปโลในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น นายวิชัย รักศรีอักษร นายกสมาคมขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย นายกนกศักดิ์ ปิ่นแ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง