ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ความสำเร็จ! อีกขั้น ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทแสกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ผลิตสารเภสัชรังสี [177Lu]-DOTATATE รักษาผู้ป่วยมะเร็งระบบประสาทรายแรกของไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๔:๓๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

กรุงเทพฯ--27 เม.ย.--วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชนิสา โชติพานิช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เผยความสำเร็จในการผลิตสารเภสัชรังสี [177Lu]-DOTATATE หรือที่รู้จักกันในชื่อ Lutathera ใช้ในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคมะเร็งระบบประสาท Neuroendocrine Tumor (NETs) โดยรังสีจะมีประสิทธิภาพยับยั้งเซลล์มะเร็งให้ฝ่อและหยุดเจริญเติบโตได้ ร่วมกับการถ่ายภาพด้วยเครื่องเพท-ซีที สแกน โดยใช้สารเภสัชรังสี [68Ga]-DOTATATE เพื่อประเมินและติดตามผลการรักษาโรค ล่าสุดได้ใช้สารเภสัชรังสี [177Lu]-DOTATATE ในการรักษาผู้ป่วยรายแรกของประเทศไทย ที่ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา นับเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงของการตรวจรักษาทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในผู้ป่วยกลุ่มโรคมะเร็งระบบประสาทด้วยสารชนิดใหม่ที่ทางศูนย์ฯ สามารถผลิตขึ้นได้สำเร็จอีกครั้ง เพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรค ด้วยประสิทธิภาพความไวในการตรวจพบ และความสามารถในการรักษาโรคตามมาตรฐานสากล ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมยกระดับศักยภาพการผลิตสารเภสัชรังสีของประเทศไทยไปอีกขั้น

สำหรับศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ศูนย์ที่ก่อตั้งขึ้นจากพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมุ่งหวังให้ศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นเลิศทั้งทางด้านวิชาการ การศึกษาวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้ และการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยเพื่อส่งมอบมาตรฐานการเป็นศูนย์กลางการให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง และโรคทางระบบประสาทด้วยเทคโนโลยีระดับสูงที่คนไทยทุกระดับสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมานี้ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคทางระบบประสาทด้วยเครื่องเพท-ซีที สแกน และจำหน่ายสารเภสัชรังสีให้กับโรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจด้วยเครื่องเพท-ซีที สแกน ควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่นับเป็นความภูมิใจของศูนย์ฯ และทีมนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ร่วมกันคิดค้นพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในการผลิตสารเภสัชรังสีตัวใหม่ๆ ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งถือเป็นเป้าหมายความสำเร็จในแต่ละปี ปัจจุบันทางศูนย์ฯ สามารถผลิตสารเภสัชรังสีเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการตรวจวินิจฉัยได้ทั้งหมด 10 ตัวแล้ว โดยในปี 2561 นี้ มีสารเภสัชรังสีตัวใหม่ล่าสุดทั้งหมด 3 ตัวที่ทางศูนย์ฯ สามารถผลิตจนสำเร็จ ได้แก่ 18F-PSMA-1007 ที่ใช้สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งเป็นตัวที่พัฒนามาจาก 68Ga-PSMA ที่ผลิตสำเร็จไปในปีที่แล้ว ซึ่งมีการศึกษาพบว่า 18F -PSMA-1007 มีความไวในการหารอยโรคของผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสารเภสัชรังสี 18F-PSMA-1007 ได้ผ่านการควบคุมคุณภาพมีการยืนยันการใช้ได้ของสารเภสัชรังสี (Validation) จำนวน 3 ครั้ง และผ่านการตรวจวิเคราะห์ควบคุณคุณภาพคุณสมบัติของสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สารอีกตัวคือ 68Ga-DOTATATE ใช้สำหรับตรวจวินิจฉัยมะเร็งระบบประสาท (Neuroendocrine Tumor) และ [177Lu]-DOTATATE ที่เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการผลิตสารเภสัชรังสีเพื่อนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคมะเร็งระบบประสาท Neuroendocrine Tumor (NETs) โดยสารตั้งต้นที่นำมาผลิต [177Lu]-DOTATATE ได้รับมาตรฐานระดับ GMP Grade ควบคุมคุณภาพคุณสมบัติของสารและยืนยันว่าปลอดภัยในการใช้รักษาผู้ป่วย ซึ่งได้นำมารักษาผู้ป่วยมะเร็ง ของศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นรายแรกเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ทางศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยังได้จัดโครงการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีเพท-ซีที สแกนในอัตราพิเศษตลอดปี 2561 นี้ อาทิ ตรวจวินิจฉัยระบบประสาทด้วยเครื่องเพท-ซีทีราคาเริ่มต้นที่ 10,000 บาท และ ตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งด้วยเครื่องเพท-ซีทีอนุพันธ์น้ำตาล FDG ราคา 20,000 บาท ด้วยศักยภาพและความพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อส่งมอบมาตรฐานการเป็นศูนย์กลางการให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีระดับสูงที่คนไทยทุกระดับสามารถเข้าถึงได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือนัดหมายเข้ารับบริการได้ที่ โทร. 02-574-3355 หรือ 087-694-7559


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ประชุมวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “New Frontiers in Molecular Imaging and Advanced Therapy”

ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จัดการประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง “New Frontiers in Molecular Imaging and Advanced Therapy”(ก้าวใหม่ของการวินิจฉัยด้วยภาพทางโมเลกุลและความก้าวหน้าทางการรักษา)วันที่ 6-7 มกราคม พ.ศ. 2554ณ ห้อง...

ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอเชิญช่วนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเส้นผม หรือ หมวกไหมพรม

ศูนย์ส่งเสริมส่งเสริมคุณภาพชีวิต โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเส้นผมหรือหมวกไหมพรม เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศที่รักษาด้วยเคมีบำบัดหรือคีโมแล้วผมร่วงร่วมทั้งผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-576-6074-6...

ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง แนะเสริมอาหาร สมุนไพร ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็ง

กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง น.พ.วิทยา บุญวรพัฒน์ นายกสมาคมศาสตร์การแพทย์แผนจีน (The Chinese Medical Association) ที่ปรึกษาชมรมฟื้นฟูผู้ป่วยโรคมะเร็ง กล่าวในงาน "walk rally หนีมะเร็ง" ซึ่งจัดขึ้นที่สวนรถไฟ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ว่า...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง