ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๘:๔๗ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาพข่าว: สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ มอบประกาศนียบัตร อบรมแพทย์ระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 38 สุขภาพ—๒๘ ก.พ. ๖๑

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผศ.นพ.สุมนัส บุณยะรัตเวช ประธานคณะอนุกรรมการอบรมระยะสั้น วิชาตจวิทยาและเป็นวิทยากรในการอบรม สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับแพทย์ทั่วไป ในกิจกรรมการอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา

ภาพข่าว: นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคมโรค ได้เดินทางเป็นประธานเปิดการอบรม สุขภาพ—๒๘ ก.พ. ๖๑

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคมโรค ได้เดินทางเป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ"อบรมพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรเพื่อจัดบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ด้วยการให้ยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสฯ" พร้อมกันนี้ได้มอบรางวัลแก่องค์กร

กว่าทศวรรษ กับ กว่าทศวรรษ กับชัยชนะสู้มะเร็ง สู่ Center of Excellence in Cancer Care สู่ Center of สุขภาพ—๒๘ ก.พ. ๖๑

'มะเร็ง' โรคร้ายที่คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกด้วยปัจจัยต่างๆ มากมาย ทั้งมลพิษทางอากาศ อาหาร การรับประทาน ความรีบเร่ง ความเครียดสะสม หากใช้ชีวิตแบบไม่ใส่ใจ บกพร่องในการดูแลตัวเอง โรคมะเร็งก็อาจถามหาได้ แต่หากรู้เร็วรักษาได้ทันท่วงที และสามารถกลับมามีชีวิตใหม่

18F-PSMA-1007 ความสำเร็จล่าสุดของศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ยกระดับการพัฒนาเท สุขภาพ—๒๘ ก.พ. ๖๑

จากที่ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้เคยเผยถึงความสำเร็จของการผลิตสารเภสัชรังสี 68Ga-PSMA ได้เป็นแห่งแรกในประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายนปี 2560 ที่ผ่านมา