ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๖:๓๑ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเปิดงาน เพื่อฟันที่คุณรัก และเข้ารับบริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน..ฟรี สุขภาพ—๘ พ.ย. ๖๐

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเปิดงาน "เพื่อฟันที่คุณรัก" ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา

เปิดประชุมวิชาการด้านโภชนาการ 2017 สุขภาพ—๘ พ.ย. ๖๐

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เปิดงานประชุมวิชาการ แบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2017 (BRAND'S Health Research Awards 2017) พร้อมประทานรางวัลทุนวิจัยแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2017 โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดเรียนฟรี...หลักสูตรดูแลผู้ป่วยสูงอายุ สุขภาพ—๘ พ.ย. ๖๐

ในอนาคตอันใกล้ของประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ เพราะประชากรมีอายุที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเกิดปัญหาในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ การดูแลจากครอบครัวหรือผู้ทำหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่ผิดหรือคลาดเคลื่อน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการบริการและการวิจัย โดยใช้เทคโนโลยีด้านเบาหวานระหว่าง สุขภาพ—๘ พ.ย. ๖๐

จากการสำรวจสุขภาพประชากรไทยครั้งล่าสุด พบว่า ประเทศไทยมีความชุกของโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.9 เป็นร้อยละ 8.9 และมีผู้เป็นเบาหวานเพียงหนึ่งในสี่เท่านั้นที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ตามเป้าหมาย การดูแลรักษาเบาหวานให้บรรลุเป้าหมายจำเป็นต้องอาศัยค