ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์ของเมอร์คเล็งสร้างเด็ก Gen Z ที่อายุยืนอย่างมีสุขภาพดี

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖:๐๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
ดาร์มสตัดท์, เยอรมนี--7 พ.ย.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์
  • รายงานสมุดปกขาวฉบับใหม่จากธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์ของเมอร์ค ช่วยจุดประกายในการเตรียมสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้มีอายุยืนยาวถึง 100 ปีและมีสุขภาพดี
  • ตอกย้ำความสำคัญของการสร้างพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคเรื้อรังในบั้นปลายชีวิต
  • การรับมือกับปัญหาท้าทายในวันข้างหน้าจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์ของเมอร์ค (Merck) บริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำ ได้เผยแพร่รายงานสมุดปกขาวฉบับใหม่ [ http://www.merckgroup.com/en/expertise/consumer-health/our-consumer-health-debate/white-paper.html ] ในหัวข้อ "100 Healthy Years - Are Kids Prepared?" โดยมีเป้าหมายเพื่อจุดประกายในการเตรียมสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้มีอายุยืนยาวถึง 100 ปีและมีสุขภาพดี รายงานดังกล่าวได้รับการเผยแพร่หลังจากที่ธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์ของเมอร์คได้เปิดการอภิปราย "Global Consumer Health Debate" ประจำปี 2560 ซึ่งได้เชิญบรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้งจากองค์การสหประชาชาติ (UN) กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) สหพันธ์โรคอ้วนโลก (WOF) แมคคินซีย์ (McKinsey) และองค์กรอื่นๆ มาร่วมอภิปรายหาแนวทางที่ดีที่สุดในการเตรียมสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้มีอายุยืนยาวถึง 100 ปีและมีสุขภาพดี โดยรายงานฉบับนี้ได้ตอกย้ำถึงความสำคัญของการสร้างพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเด็กยุคนี้จะยังคงมีสุขภาพแข็งแรงแม้พ้นอายุคาดเฉลี่ย (life expectancy) ไปแล้วหลายปี

(รูปภาพ: http://mma.prnewswire.com/media/596157/Merck_100_Years.jpg )

Uta Kemmerich-Keil ซีอีโอและประธานธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์ของเมอร์ค อธิบายว่า "คาดว่าจำนวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 56% ในช่วงปี 2558 ถึง 2573 หรือจาก 901 ล้านคนเป็น 1.4 พันล้านคน รายงานฉบับนี้จึงตอกย้ำถึงความสำคัญของการใส่ใจสุขภาพเด็กยุคนี้ เพื่อรับมือกับสัดส่วนของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นว่าเด็กยุคนี้จะมีสุขภาพแข็งแรงในยามสูงวัย" ปัจจุบัน ประชากรโลกมีอายุคาดเฉลี่ยยืนยาวขึ้น ทั้งนี้ รายงาน Global Burden of Disease Study ประจำปี 2558 ระบุว่า กลุ่มโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน และโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตถึง 7 ใน 10 ทั่วโลก [1] นอกจากนี้ สหพันธ์โรคอ้วนโลกยังเปิดเผยว่า เด็กวัยเรียนกว่า 223 ล้านคนทั่วโลกมีน้ำหนักเกินหรืออ้วนเกินไป และคาดว่าตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นแตะ 268 ล้านคนภายในปี 2568 [2]

ข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ว่า ผู้ที่มีอายุยืนยาวเกินอายุคาดเฉลี่ยอาจต้องอยู่กับโรค ดังนั้น การมีอายุยืนยาวอย่างมีสุขภาพดีจึงเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น จำนวนปีที่คาดว่าบุคคลหนึ่งจะมีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภาวะทุพพลภาพระยะยาว ขณะเดียวกัน ปัจจัยด้านชีวภาพก็มีบทบาทสำคัญต่อการมีอายุยืนยาวอย่างมีสุขภาพดี ส่วนปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวภาพ เช่น พฤติกรรม สภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ก็มีอิทธิพลเช่นเดียวกัน และมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันในการมีอายุยืนยาวอย่างมีสุขภาพดี

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามระดับโลกในการรับมือกับปัญหานี้ รายงานสมุดปกขาวฉบับใหม่ที่ธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์ของเมอร์คจัดทำขึ้น จึงสนับสนุนการฟื้นฟูความร่วมมือระหว่างฝ่ายหลักๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งครู ผู้ปกครอง ผู้กำหนดนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ และองค์กรเอ็นจีโอ เพื่อพัฒนาโครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพสำหรับเด็กวัยเรียน ด้วยหวังให้เด็กๆ มีอายุยืนยาวถึง 100 ปีและมีสุขภาพแข็งแรง โดยรายงานฉบับนี้อ้างอิงข้อมูลจากการวิจัยของ Economist Intelligence Unit (EIU) ใน 5 ประเทศ โดยนำเสนอภาพรวมของสุขภาพเด็กยุคนี้ นอกจากนั้นยังเจาะลึกเกี่ยวกับการมีอายุยืนยาวอย่างมีสุขภาพดี โดยออกสำรวจโครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพในหลายๆประเทศ พร้อมนำเสนอแผนแม่บทเพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการส่งเสริมสุขภาพของเด็กในระยะยาว

รายงานฉบับใหม่นี้ยังประกอบด้วยกรณีศึกษาโครงการ GEN100(TM) ที่ธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์ของเมอร์คเพิ่งเปิดตัวในประเทศแอฟริกาใต้ โดยมีเป้าหมายเพื่อตอกย้ำความสำคัญของการให้ความรู้ด้านสุขภาพในหลักสูตรการเรียนการสอนของแอฟริกาใต้ ปัจจุบัน แอฟริกาใต้เผชิญกับความท้าทายด้านสุขภาพมากมาย ทั้งภาวะขาดสารอาหาร เอชไอวี/เอดส์ และโรคติดเชื้อต่างๆ ดังนั้น การปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพให้แก่คนรุ่นใหม่จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โครงการ GEN100(TM) เกิดจากความร่วมมือของทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งรวมถึงธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์ของเมอร์คและกระทรวงการศึกษาขั้นพื้นฐานของแอฟริกาใต้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสอนให้เด็กๆ มีชีวิตที่ยืนยาวและแข็งแรงยิ่งขึ้น โครงการ GEN100(TM) มีการดำเนินงานในโรงเรียนกว่า 40 แห่ง โดยให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ โรคอ้วน โรคเบาหวาน และการออกกำลังกาย โครงการนี้มีองค์ประกอบสำคัญอยู่ที่เกณฑ์วัดผลเชิงปริมาณ ซึ่งสามารถประเมินผลลัพธ์ในระยะกลางและระยะยาว รวมถึงผลพวงจากโครงการให้ความรู้ดังกล่าว

รายงานที่เผยแพร่ในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ WE100(R) ของธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์ของเมอร์ค ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเตรียมสังคมให้พร้อมเข้าสู่ยุคที่มนุษย์มีอายุยืนถึง 100 ปีและมีสุขภาพดี โดยเป็นโครงการที่มีความเป็นกลาง และให้การสนับสนุนแก่คนทุกช่วงวัยและทุกวัฒนธรรมทั่วโลก

หมายเหตุสำหรับบรรณาธิการ
  • รับชมรายงานสมุดปกขาวที่ธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์ของเมอร์คจัดทำขึ้นในหัวข้อ "100 Healthy Years - Are Kids Prepared?" ได้ที่ http://www.merckgroup.com/en/expertise/consumer-health/our-consumer-health-debate/white-paper.html
  • การอภิปราย Global Consumer Health Debate ของเมอร์คในหัวข้อ "100 Healthy Years: Are Kids Prepared?" จัดที่เมืองดาร์มสตัดท์ ประเทศเยอรมนี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560
  • รับชมข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงผลการศึกษาของ EIU ได้ที่ http://www.merck-consumer-health.com/en/industry/industry.html
  • ผู้เข้าร่วมงานวิจัยของ EIU มาจากประเทศบราซิล เยอรมนี อินเดีย ซาอุดิอาระเบีย และแอฟริกาใต้
  • ติดตามธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์ของเมอร์คทางทวิตเตอร์ได้ที่ @Merck_CH / https://twitter.com/merck_ch
  • ติดตามโครงการ WE100 ทางเฟซบุ๊กได้ที่ https://www.facebook.com/WE100/

เกี่ยวกับธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์ของเมอร์ค

แบรนด์ต่างๆ ภายใต้ธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์ของเมอร์ค เช่น Neurobion(R), Bion(R), Nasivin(R), Seven Seas(R), Dolo-Neurobion(R) และ Femibion(R) เป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนำในตลาดสำคัญๆ ซึ่งเปี่ยมด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคทั่วโลก ธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์มีพนักงานกว่า 3,800 คนในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก แบรนด์ต่างๆภายใต้ธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์ทำยอดขายรวมต่อปีราว 1 พันล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ คอนซูเมอร์เฮลธ์เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเฮลธ์แคร์ในเครือเมอร์ค กรุ๊ป ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองดาร์มสตัดท์ ประเทศเยอรมนี

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.merck-consumer-health.com หรือ https://twitter.com/merck_ch

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดของเมอร์คได้รับการเผยแพร่ผ่านทางอีเมลในเวลาเดียวกับที่มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของเมอร์ค กรุณาเข้าไปที่ www.merckgroup.com/subscribe เพื่อลงทะเบียนออนไลน์ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบริการนี้

เกี่ยวกับเมอร์ค

เมอร์ค คือบริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำในด้านการดูแลสุขภาพ ชีววิทยาศาสตร์ และเพอร์ฟอร์แม้นซ์ แมททิเรียล พนักงานราว 50,000 คนของบริษัทได้ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่ช่วยปรับปรุงและยกระดับคุณภาพชีวิต ตั้งแต่ยาชีวภาพเพื่อรักษาโรคมะเร็งหรือโรคปลอกประสาทอักเสบ ระบบที่ทันสมัยสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการผลิต ไปจนถึง liquid crystal ที่ใช้กับสมาร์ทโฟนและโทรทัศน์ LCD ทั้งนี้ ในปี 2559 เมอร์คทำยอดขายได้ 1.5 หมื่นล้านยูโร ใน 66 ประเทศ

เมอร์ค เป็นบริษัทเภสัชภัณฑ์และเคมีที่เก่าแก่ที่สุดในโลก โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2211 และปัจจุบันครอบครัวผู้ก่อตั้งยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมอร์คครอบครองสิทธิ์ในชื่อและแบรนด์ "เมอร์ค" ทั่วโลก ยกเว้นในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ซึ่งบริษัทดำเนินธุรกิจในชื่อ อีเอ็มดี โซโรโน่, มิลลิพอร์ซิกม่า และอีเอ็มดี เพอร์ฟอร์แม้นซ์ แมททิเรียล

อ้างอิง

1. "7 out of 10 people die globally of non-communicable diseases." British Heart Foundation, October 2016, https://www.bhf.org.uk/news-from-the-bhf/news-archive/2016/october/7-out-of-10-people-die-globally-of-non-communicable-diseases .

2. "World obesity day infographic." World Obesity Federation, 2016, http://www.obesityday.worldobesity.org/infographics .
ติดต่อ: Lars Atorf โทร. +49-6151-856-3114
(โลโก้: http://mma.prnewswire.com/media/596180/MERCK_Logo.jpg )
ที่มา: เมอร์ค

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

"แบรนด์" จัดสัมมนา "เตรียมรับวัยทอง ให้มีสุขภาพดีชีวิตสดใส"

กรุงเทพฯ--24 ม.ค.--เซเรบอส (ประเทศไทย) นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นประธานในการเปิดงานค่ายแบรนด์ "เตรียมรับวัยทอง…ให้มีสุขภาพดีชีวิตสดใส"...

"วัยซน Club" จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ "สอนประดิษฐ์เก้าอี้ลายสัตว์"

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--กันตนา กรุ๊ป รายการ "วัยซน Club" เสาร์นี้ พิธีกรกลุ่มวัยซนจะนำบรรยากาศสนุกๆ งานวันเด็กของไอทีวีมาให้น้องๆ วัยซนที่พลาดโอกาสไปร่วมงานมาให้รับชมกันอย่างจุใจ จากนั้น ช่วง IDY For ซน วันนี้จะมาสอนการประดิษฐ์เก้าอี้ลายสัตว์ โดยมีอุปกรณ์คือ เ...

MAT จัดสัมมนา กลยุทธ์การออกผลิตภัณฑ์ใหม่

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จากพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปตามกลไกของตลาดอย่างรวดเร็ว มีผลกระทบจากสภาพแวดล้อม ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง