ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ไฟเซอร์ ประเทศไทย แนะนำ ยายับยั้งการทำงานของโปรตีนซีเคดี 4/6 ที่ได้รับการรับรองจาก อย.

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒:๐๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--7 พ.ย.--ไฟเซอร์

ไฟเซอร์ ประเทศไทย หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมยาคุณภาพของโลก เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ในการรักษามะเร็งเต้านมในระยะลุกลามและแพร่กระจาย โดยยาดังกล่าวเป็นทางเลือกใหม่ให้กับแพทย์ เพื่อใช้ควบคู่กับการให้ยาต้านฮอร์โมนที่ยับยั้งสัญญาณที่ทำให้เซลล์เจริญเติบโต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายชนิด มีผลการตรวจตัวรับฮอร์โมนเป็นบวก (HR+) และมีผลการตรวจตัวรับเฮอร์ทูเป็นลบ (HER2-)

มะเร็งเต้านม เป็นหนึ่งในมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิงทั่วโลก โดยมีอุบัติการณ์ในผู้ป่วยรายใหม่สูงถึง 1.7 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2551(1) และในประเทศไทย พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่สูงถึง 10,193 ราย หรือคิดเป็นอัตราส่วน 28.6 ต่อประชากรหนึ่งแสนคนในปี พ.ศ. 2551 โดยพบมากในผู้หญิงไทยในช่วงอายุ 45-50 ปี

มะเร็งเต้านมเริ่มจากพัฒนาการของเซลล์ที่ผิดปกติในเนื้อเยื่อเต้านม โดยมะเร็งนั้นอาจจะอยู่เฉพาะที่บริเวณเต้านม หรือ แพร่กระจายไปยังส่วนอื่นของร่างกาย มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย หรือรู้จักกันว่ามะเร็งเต้านมระยะที่ 4 ซึ่งถือเป็นระยะสุดท้าย โดยเป็นระยะที่มะเร็งจะแพร่กระจายจากเต้านมและต่อมน้ำเหลืองโดยรอบไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ซึ่งที่พบมากจะกระจายไปสู่กระดูก ปอด ตับ และสมอง โดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตคือการแพร่กระจายของมะเร็งสู่ส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ภายหลังการตรวจพบในครั้งแรกพบว่าร้อยละ 30 ของมะเร็งเต้านมจะมีการแพร่กระจายไปสู่ส่วนอื่นๆ ของร่างกาย มะเร็งเต้านมชนิดที่มีการสนองตอบต่อยาต้านฮอร์โมน 2 เป็นชนิดที่พบได้ร้อยละ 65 ของสตรีที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมที่มีอายุระหว่าง 35-65 ปี และ ร้อยละ 82 ของสตรีที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป(2)

การค้นพบนวัตกรรมการรักษามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญ และนับเป็นยาตัวแรกของยาต้านมะเร็งชนิดที่ยับยั้งการทำงานของโปรตีนซีดีเค 4/6 ซึ่งใช้ร่วมกับการรักษาโดยการให้ยาต้านฮอร์โมนได้อย่างมีประสิทธิผลที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นๆ โดยยาดังกล่าวได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา ให้ใช้เป็นยาอันดับแรก (First Line) ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะลุกลามหรือแพร่กระจายชนิด ER+/HER 2- วัยหมดประจำเดือน และจะเป็นทางเลือกใหม่ในการรักษาเพื่อยืดอายุ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วยในประเทศไทย นวัตกรรมใหม่นี้ถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของไฟเซอร์ เนื่องจากยาชนิดนี้เมื่อใช้ร่วมกับ Letrozole สามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตโดยโรคสงบเกือบ 2 เท่าเมื่อเทียบกับการรักษาโดยให้ Letrozole เพียงอย่างเดียว ซึ่งถือเป็นมาตรฐานการรักษาสำหรับผู้ป่วยมะเร็งกลุ่มนี้

"บริษัทไฟเซอร์ ในฐานะผู้นำด้านมะเร็งวิทยามีความภูมิใจในการนำเสนอทางเลือกให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะแพร่กระจาย โดยมีการพัฒนานวัตกรรมยาและทางเลือกใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อการรักษามะเร็งซึ่งเป็นโรคที่มีความซับซ้อนสูง คุณลักษณวรรณ ตั้งไพบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจไฟเซอร์ อินโนเวทีฟ เฮลท์, ประเทศไทยและอินโดนีเซีย, บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

ด้าน รศ.นพ. นรินทร์ วรวุฒิ อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า "ไฟเซอร์ได้พยายามคิดค้น และนำเสนอยาที่สามารถยืดอายุให้กับผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเป้าหมายสูงสุดในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมในระยะแพร่กระจายก็คือ การยืดอายุผู้ป่วยให้ยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น"

แพทย์หญิง คิมเบอร์ลีย์ ลินน์ แบล็คเวลล์ หนึ่งในวิทยากรรับเชิญในงานเปิดตัวนวัตกรรมเพื่อการรักษามะเร็งเต้านมในระยะแพร่กระจาย ได้ให้ความเห็นว่า "ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์บนพื้นฐานความเข้าใจของไฟเซอร์เกี่ยวกับชีววิทยาของมะเร็งทำให้สามารถสร้างสรรค์พัฒนาการด้านการรักษาใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับทั้งแพทย์ผู้ให้การรักษาและผู้ป่วยด้วย"

บริษัทฯ มีเป้าหมายสูงสุดในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับสังคมไทย รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรคต่างๆ และการรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตระหนักถึงปัญหาของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะลุกลาม และความต้องการในการเข้าถึงการบำบัดรักษาอย่างเหมาะสมทั่วโลก โดยเราให้ความสำคัญกับผู้ป่วยเป็นลำดับแรก ซึ่งเป็นแรงผลักดัน และเป็นแรงบันดาลใจให้แผนกมะเร็งวิทยาของไฟเซอร์สร้างสรรค์นวัตกรรมยาที่ล้ำหน้าในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง การเปิดตัวนวัตกรรมยาสำหรับรับประทานเพื่อรักษามะเร็งเต้านมในระยะแพร่กระจาย ถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งของไฟเซอร์ด้านการวิจัย และวิทยาศาสตร์เพื่อนำเสนอยารักษาโรคที่มีนัยสำคัญต่อการรักษาผู้ป่วย

เอกสารอ้างอิง
1. www.ema.europa.eu
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2016/09/news_detail_002604.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c
2. www.ema.europa.eu
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2016/09/news_detail_002604.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ชมการประกวดชิงแชมป์ "ไฟเซอร์ ซัลซา แอโรบิคส์" ครั้งแรกในประเทศไทย

กรุงเทพฯ--22 เม.ย.--พีอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอส บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญชมและเชียร์ เป็นกำลังใจแก่ 17 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวด "ไฟเซอร์ ซัลซา แอโรบิคส์" ทั้งประเภทมือสมัครเล่นและมืออาชีพ โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายนี้มีทั้งนั...

ผลการวิจัยมะเร็งเต้านมล่าสุดพบว่า เลโทรโซล ช่วยให้ผู้ป่วยปลอดจากโรคมะเร็งได้มากกว่าทามอกซิเฟนเมื่อใช้เป็นยารักษาในการรักษามะเร็งเต้านมระยะแรก

กรุงเทพฯ--31 ม.ค.--คอร์ แอนด์ พีค จากการติดตามผลการศึกษาในสตรีวัยหมดประจำเดือนที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกและมีตัวรับฮอร์โมนเป็นบวกที่ได้รับเลโทรโซล เป็นระยะเวลา 26 เดือน พบว่าอัตราการปลอดโรคโดยรวมอย่างมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบ กับทามอกซิเ...

ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ขอเชิญสื่อมวลชน ร่วมงานแนะนำนวัตกรรมใหม่

กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง BSC Pure Care ได้คิดค้นและพัฒนาสารสกัดอันทรงคุณค่าจากธรรมชาติ "สารสกัดจากเกสรบัวหลวง ( Lotus Spirit) " โดย BSC Pure Care ได้ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แบรนด์เดียวใน...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง