ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

มีของดี แต่เสียของ ! น้ำมันเหลือง สูตรของ หมอทิพย์ บ้านสมุนไพรใจทิพย์ หมอเมือง ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๐๙:๐๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--7 พ.ย.--Med Agency

กองบรรณาธิการข่าว เว็บไซต์สุขภาพ medhubnews.com รายงานว่า หลังจากที่เราได้นำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร จังหวัดนำร่องไปแล้วจำนวนหนึ่ง

ซึ่งต้องบอกว่า "เชียงราย" เป็นจังหวัดที่มีของดี คนเก่งมากมาย แต่แปลกใจว่า ทำไมจึงยังไม่มีชื่อเสียงในวงกว้าง ฐานข้อมูลสมุนไพรของเชียงรายก็น้อยมากๆ

โดยทางหน่วยงานภาครัฐ ยังไม่ได้มีแผนงานประชาสัมพันธ์ หรือ การตลาด ให้กระจายครบทุกจังหวัดนำร่องแบบจริงจัง ทั้งๆ ที่เชียงราย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบเมืองสมุนไพรครบวงจรตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร พ.ศ.2560-2564 ซึ่งผ่านมาหนึ่งปีแล้ว ยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง

ขณะที่จังหวัดปราจีนบุรี จะเห็นว่า โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มีการพัฒนาทุกวัน มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ผ่านมาตรฐาน GMP ซึ่งจากการสอบถามของ ทีมข่าวเว็บไซต์สุขภาพ medhubnews.com กับจังหวัดนำร่องอื่นๆ หัวหน้างานแพทย์พื้นบ้านแบบที่รับผิดชอบ ยังบอกว่าไม่รู้จะให้ใครทำ หรือ ต้องทำอย่างไร เริ่มตรงไหน ??

เชียงราย เป็นพื้นที่ที่มีทุนทางปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ หรือเรียกว่า แพทย์พื้นบ้านแบบล้านนา โดยเฉพาะกลุ่ม "หมอเมือง" และ "สมุนไพร" ประจำถิ่นมีหลากหลายชนิด ทุกภาคส่วนในจังหวัดเล็งเห็นจุดแข็งที่สำคัญของการมีภูมิปัญญาพื้นบ้านแพทย์ล้านนา

ทั้งนี้ หมอเมืองล้านนาเชียงราย เป็นพื้นที่ที่มีทุนทางปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ หรือเรียกว่า แพทย์พื้นบ้านแบบล้านนา โดยเฉพาะกลุ่ม "หมอเมือง" และ "สมุนไพร" ประจำถิ่นมีหลากหลายชนิด เป็นจุดแข็งที่สำคัญของการมีภูมิปัญญาพื้นบ้านแพทย์ล้านนา

ที่สำคัญคือ การแพทย์สมัยใหม่ หรือ แพทย์ตะวันตก เปิดใจกว้าง ยอมรับการรักษาแบบพื้นบ้าน โดยให้หมอเมืองมีตัวตนในพื้นที่แห่งนี้

และอัตราของผู้ที่เป็นกลุ่มโรค NCDs ( Non-Communicable diseases ) หรือ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ ฯลฯ ซึ่งการนำเอาแพทย์แผนไทยมาปรับใช้ในโรงพยาบาลจึงสำคัญมากๆ

สำหรับ ภูมิประเทศ ของจังหวัดเชียงราย พื้นที่ค่อนข้างเหมาะในการปลูกพืชสมุนไพร โดยมีพื้นที่ป่าไม้ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพ มีความโดนเด่นด้านกายภาพเป็นอย่างมาก ด้วยพื้นที่ 90% เป็นพื้นที่ภูเขาเหมาะสม

ส่วนหน่วยงานที่ทำเรื่องแพทย์แผนไทย ค่อนข้างกระจัดกระจาย ยังไม่มีที่ไหนโดดเด่น เป็นแกนกลาง เช่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลแม่สรวย สภาหมอเมือง เครือข่ายหมอเมือง เป็นต้น

ขณะที่ หมอทิพย์ จาก บ้านสมุนไพรใจทิพย์ BAN SAMUNPHRAI CHAI THIP มีผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระดับยอดเยี่ยม หลายชนิด แต่ที่มีคุณภาพมาก คือ "น้ำมันเหลือง" ที่เราทราบๆ กันว่า ทำมาจากไพลแก่ น้ำมันงา การบูร พิมเสน น้ำมันหอมระเหย

สรรพคุณ บรรเทาอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล เป็นหวัด แก้วิงเวียนศีรษะ หน้ามืดคล้ายจะเป็นลม แก้เคล็ดขัดยอก ฟกช้ำดำเขียว พิษแมลงสัตว์กัดต่อย ปวดบวม ขับลมภายในท้อง แก้ผดผื่น ตุ่มคัน แผลพุพอง เป็นหนอง ช่วยให้จิตใจสงบ ช่วยผ่อนคลายเครียด ทาถูนวดฝ่าเท้า ไล่เลือดลม

ซึ่ง "น้ำมันเหลือง"มีอยู่ทั่วประเทศ เพราะทำได้ง่าย แต่ของ "หมอทิพย์" จาก บ้านสมุนไพรใจทิพย์ หากใครได้ใช้จะต้องบอกว่าแตกต่างจากน้ำมันเหลืองที่อื่น ซึ่งอาจจะเป็นเพราะภูมิปัญญา แต่จะถามสูตรก็เกรงใจ เพราะแต่ละแห่งก็โดดเด่นไม่เหมือนกัน

เอาเป็นว่าจากการค้นหาข้อมูลพบว่า "น้ำมันเหลือง" ของ "หมอทิพย์ จาก บ้านสมุนไพรใจทิพย์" ตั้งอยู่ ณ 192 ม.2 ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย 57210 โทร. 093 165 6156

ใครอยากสนับสนุน "หมอเมือง" ภูมิปัญญาพื้นบ้านแพทย์ล้านนา ก็น่าจะผลักดัน หรือ ดึงหมอเมืองกลุ่มนี้มาทำการตลาดบ้าง จะได้รู้ว่าเชียงรายมีของดี


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

อาสากู้ภัย อุดรฯ มอง บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นสิ่งที่ดีมาก แต่ปัญหาอยู่ที่ตัวบุคคล ไม่ใช่ระบบ!

ทีมข่าวเว็บไซต์ Medhub news.com รายงานว่า ภายหลังได้นำเสนอสกู๊ปข่าวเกี่ยวกับระบบ "ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน" ไปแล้วนั้น ปรากฏว่าข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ตามออกมามากมาย ถึงกระนั้น ข่าวสารเหล่านี้...

พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการธุรกิจสปา จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี เร่งพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับคุณภาพ มาตรฐานผู้ประกอบการธุรกิจสปา จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สพว.) จัดอบรม 2 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ด้วยเทคโนโลยี...

วว.ฝึกอบรมเทคนิคการทำยาหม่อง, น้ำมันเหลือง/พิมเสนน้ำ

กรุงเทพฯ--3 ก.พ.--วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการทำยาหม่อง, น้ำมันเหลืองและพิมเสนน้ำ" เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคนิคแก่ผู้สนใจเพื่อทำใช้เองในครัวเรือนและนำไปป...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง