ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๙:๔๘ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ภาพข่าว: การผ่าตัดส่องกล้องลดขนาดกระเพาะอาหาร เพื่อลดน้ำหนัก รักษาโรคอ้วน สุขภาพ—๑๑ ก.ย. ๖๐

พญ.เมธินี ไหมแพง ผู้ช่วยประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ พร้อมด้วยนายแพทย์ นิวัติ อินทรวิเชียร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ และ นพ.ภูดิท พึ่งจันทรเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นประธานในงานแถลงข่าวเรื่อง

ภาพข่าว: BIZ ส่งมอบเครื่องฉายรังสีมะเร็ง EDGE รุ่นใหม่ล่าสุด ให้กับ รพ.วัฒโนสถ สุขภาพ—๑๑ ก.ย. ๖๐

คุณสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคุณวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและบัญชี บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (BIZ) ถ่ายภาพร่วมกับศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ

รพ.กรุงเทพ เผยยิ่งอ้วนมาก! โรคแทรกซ้อนยิ่งอันตราย แนะเทคนิคผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหาร เพื่อลดน้ำหนัก สุขภาพ—๑๑ ก.ย. ๖๐

โรคอ้วนเป็นโรคชนิดหนึ่งที่มีการสะสมไขมันร่างกายมากและทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพตามมาอีกหลายโรค ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ โรคเบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง ฯลฯ เพราะโรคอ้วนมาจากการได้พลังงานจากอาหารมากเกินไปจนเกินความต้องการของร่างกาย

รพ.ลานนาให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 สุขภาพ—๑๑ ก.ย. ๖๐

ศ.นพ.เฉลียว ปิยะชน แพทย์ประจำศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ รพ.ลานนา ,คุณรุจิกร ไชยวงค์หัวหน้าแผนกเอกซเรย์ และคุณชณิชา สุนทรนันท์ หัวหน้าแผนกห้องฉุกเฉิน รพ.ลานนา ให้การต้อนรับ คุณรุ่งโรจน์ จันทร์สูง นักฟิสิกส์รังสีชำงานการ พร้อมด้วยทีมงาน

สำนักงานประกันสังคม เยี่ยมโรงพยาบาล ร่วมสิทธิ์ประกันสังคม เครือรามฯ สุขภาพ—๑๑ ก.ย. ๖๐

นางลักขณา บุญสนอง รองเลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม พร้อมคณะประกอบด้วย นางกรรณิการ์ พฤกษชาติ ผู้อำนวยการ สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ ,นางสาวรุ่งนภา ทองเมือง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ , นพ.เสรี ศรีสันต์ และ พญ.บุญรอด แสงอังคนาวิน

นวัตกรรม Healthy Hub เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ สุขภาพ—๑๑ ก.ย. ๖๐

ปัจจุบันการพัฒนาทางด้านเภสัชกรรม มีการพัฒนาที่ช้ากว่าการพัฒนาทางการแพทย์ ซึ่งปัญหาที่เรามักพบเห็นในโรงพยาบาลมีผู้คนจำนวนมากรอรับบริการและการจ่ายยาเป็นเวลานาน จ่ายยาขาดหรือเกินบ้าง หรือจ่ายยาผิด ก่อให้เกิดปัญหาตามมา เป็นที่มาของนวัตกรรม Healthy Hub หรือ