ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

BIZ ส่งมอบเครื่องฉายรังสีมะเร็งให้ รพ.วัฒโนสถ ตามแผน พร้อมเหยียบคันเร่งขยายฐานลูกค้าต่อเนื่อง ตุน Backlog ในมือ 1.3 พันลบ. ทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปี61 หนุนธุรกิจโตแกร่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๗:๐๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--24 ส.ค.--IR network

บมจ. บิสซิเนสอะไลเม้นท์ หรือ BIZ ส่งมอบเครื่องฉายรังสีมะเร็งให้รพ.วัฒโนสถ ตามแผนงานที่วางไว้ ซีอีโอ "สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์" เปิดแผนในช่วงที่เหลือของปีนี้ พร้อมใส่เกียร์ห้า เดินหน้าติดตั้งเครื่องฉายรังสีมะเร็งและส่งมอบงานตามแผนงานที่วางไว้ โชว์งานในมือกว่า1,300 ล้านบาท คาดทยอยรับรู้รายได้ปีนี้ไปจนถึงปี"61 หนุนธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ ซึ่งเป็นผู้นำในการเป็นตัวแทนนำเข้า จำหน่าย ติดตั้ง และการให้บริการดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ โดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษาเป็นหลัก เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ส่งมอบและติดตั้งเครื่องฉายรังสี EDGE ให้กับโรงพยาบาลวัฒโนสถ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อไตรมาส 2 ที่ผ่านมา

โดยลักษณะงานดังกล่าว ประกอบด้วย 1.เครื่องเร่งอนุภาคฉายรังสีระบบคอมพิวเตอร์วางแผนการรักษาและระบบบันทึกและตรวจสอบข้อมูล 2.อุปกรณ์ประกอบการฉายรังสี การวางแผนและควบคุมคุณภาพ 3. Immobilization Device ต่าง ๆ 4. ปรับปรุงและตกแต่งห้องให้เหมาะสมสำหรับติดตั้งเครื่อง

"แต่ละปีจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งจะเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ซึ่งหากมีจำนวนเครื่องฉายรังสีมะเร็งเพิ่มขึ้นจะช่วยรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้และจะทำให้การดำรงชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น" นายสมพงษ์ กล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BIZ กล่าวอีกว่า แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงที่เหลือของปีนี้ บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าติดตั้งเครื่องฉายรังสีมะเร็ง และส่งมอบงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ พร้อมขยายฐานลูกค้าทั้งในกลุ่มโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันมีมูลค่างานในมือ (Backlog) อยู่ที่กว่า 1,300 ล้านบาท คาดทยอยรับรู้รายได้ปีนี้และปีหน้า

ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒโนสถ กล่าวว่า โรงพยาบาลวัฒโนสถ เป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้ทุ่มงบประมาณกว่า 200 ล้านบาท เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยใช้หลักแนวทางการรักษาคือการควบคุมโรคมะเร็งที่เหมาะสมและเลือกวิธีการรักษาที่ดีให้กับผู้ป่วย โดยผู้ป่วยจะได้รับการรักษาแบบบูรณาการจากทีมบุคลากรทางแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ โดยศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งแบบครบทุกมิติ ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านรังสีรักษา พยาบาลและนักรังสีที่มีความรู้และประสบการณ์ เครื่องฉายรังสี EDGE โรงพยาบาลวัฒโนสถเป็นมิติใหม่ของรังสีศัลยกรรม (Radiosurgery) ที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ EDGEเป็นเครื่องฉายรังสีที่ให้ขอบเขตลำรังสีที่สอดรับกับรูปร่างหรือรูปทรงของก้อนมะเร็ง ทำให้การฉายรังสีแต่ละครั้งใช้ระยะเวลาสั้น เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย ผู้อำนวยการฝ่ายดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง รพ.วัฒโนสถและแพทย์รังสีรักษา ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า สำหรับโรคมะเร็งในระยะเริ่มแรกมักจะมีปัญหาเฉพาะที่ แต่สำหรับมะเร็งในระยะท้าย ๆ จะมีการลุกลามและแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น ๆ แม้ว่าคนไข้บางรายจะเป็นมะเร็งชนิดเดียวกัน ระยะโรคเหมือนกัน แต่วิธีการรักษาอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโรคร่วมและร่างกายของผู้ป่วยแต่ละราย การรักษาโรคมะเร็งมีการพัฒนาไปในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดด้วยเทคนิคการส่องกล้อง การใช้หุ่นยนต์ผ่าตัด รวมถึงการรักษาด้วยตัวยาแบบมุ่งเป้าที่จะเจาะจงไปยังเซลล์มะเร็งเป้าหมาย ทำให้ผลกระทบจะเกิดกับเนื้อเยื่อปกติก็จะน้อยลงไป และด้วยวิวัฒนาการเทคโนโลยีทางรังสีรักษายุคใหม่ที่สามารถกำหนดพื้นที่เป้าหมายการฉายแสงเฉพาะจุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเครื่อง Varian EDGE เป็นเครื่องฉายรังสีรักษารุ่นใหม่ ที่มีศักยภาพและมีเทคโนโลยีการฉายรังสีในแบบ 3 มิติ (3D-RT) และ 4 มิติ (4D-RT) โดยเครื่องจะคำนวณปริมาณรังสีตามเทคนิคในการรักษาได้อย่างถูกต้อง แสดงให้เห็นการกระจายของปริมาณรังสีแบบ 3 มิติในบริเวณที่แพทย์ต้องการรักษา เป็นไปตามแผนการรักษาที่วางไว้ ลักษณะสำคัญของเครื่องคือ จะมีซี่วัตถุกำบังรังสี จำนวน 120 ซี่ ซึ่งสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ และซี่วัตถุกำบังรังสีจะมีขนาดเล็กมาก ทำให้สามารถเปิดขอบเขตลำรังสีได้อย่างรัดกุม สอดรับกับรูปร่างของก้อนเนื้อเยื่อที่ต้องการรักษา ขณะเดียวกันซี่วัตถุกำบังเหล่านี้จะช่วยกำบังไม่ให้รังสีไปโดนอวัยวะปกติรอบข้าง หรือกำบังให้โดนให้น้อยที่สุด ในอดีตเครื่องฉายรังสีบางเครื่องถูกผลิตขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับการรักษาโรคมะเร็งในอวัยวะบางตำแหน่งเท่านั้น แต่เครื่อง EDGE สามารถปรับการใช้งานได้ และถูกออกแบบมาเพื่อเน้นจุดหรือตำแหน่งเฉพาะที่มากขึ้น ถ้าตำแหน่งของก้อนมะเร็งที่อยู่ใกล้เคียงกับอวัยวะสำคัญหรืออวัยวะที่ไวต่อรังสี โดยเครื่อง EDGE สามารถใช้ได้กับการฉายรังสีทั่วทั้งร่างกาย ทั้งในสมองและนอกสมอง ปอด ไขสันหลัง ต่อมลูกหมาก ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ เป็นต้น จากข้อมูลการวิจัยทางคลินิกภายในปัจจุบันพบว่าการฉายรังสีในระยะเวลาสั้น ๆ ด้วยปริมาณรังสีสูงมาก ๆ ในระดับหนึ่ง สามารถฆ่าและทำลายเซลล์มะเร็งได้ดีกว่า โอกาสการกลับเป็นซ้ำน้อยลง อาการข้างเคียงลดลงกว่าวิธีเดิม ๆ ที่ต้องฉายรังสีหลายครั้ง (conventional technique and dose) ทำให้เพิ่มโอกาสอยู่รอดและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสูงขึ้น


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

BIZ ชูธงปี60 เดินหน้าติดตั้งเครื่องฉายมะเร็ง-ส่งมอบงานตามแผนลุยงานในประเทศ-เจาะตลาดใหม่ในกัมพูชา

"สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์" บิ๊กบอส บมจ.บิสซิเนสอะไลเม้นท์ (BIZ) เปิดแผนธุรกิจในปี 2560 เดินหน้าติดตั้งเครื่องฉายรังสีมะเร็งและส่งมอบงานตามแผนงานที่วางไว้ รุกขยายฐานลูกค้าโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มขึ้น พร้อมลุยงานใหม่ในประเทศ-บุกตลาดกัมพูชา มั่นใจยังมีดีมานด์เพียบ...

บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จัดงานแถลงข่าว แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai

บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด(มหาชน) ผู้นำเข้า จำหน่าย ติดตั้ง และการให้บริการดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ โดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็งเป็นหลัก ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมงานแถลงข่าว...

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ “เครื่องฉายรังสีปรับความเข้ม ๑,๐๐๐ องศา ”

อังคาร 17 สิงหาคม 2553 13.30 น. : ห้องประชุม ชั้น 9 ตึก “ ว่องวานิช ” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน แนะนำ “ เครื่องฉายรังสีปรับความเข้ม ๑,๐๐๐ องศา ” ( 1,000 Degrees...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง