ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สพฉ. จัดทำคู่มือการซักประวัติผู้ป่วยต่างชาติ 5 ภาษา อังกฤษ จีน-ญี่ปุ่น-พม่า-มาลายู รับ เปิด AEC แก้ปัญหา สื่อสาร ณ จุดเกิดเหตุ หวัง ประสานศูนย์สั่งการเตรียมรับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๓:๑๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และยังมี แรงงานข้ามชาติจากเพื่อนบ้านของเราที่เข้ามาทำงานในประเทศของเรามากด้วยเช่นกัน นอกจากนี้อีกไม่นานเราจะมีการ เปิดประเทศอาเซียนการเตรียมการรับมือดูแลนักท่องเที่ยว แรงงานข้ามชาติ และชาวต่างชาติอีกจำนวนมากที่จะหลั่งไหล เข้ามาในประเทศของเราแล้วเกิดอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินจึงเป็นอีกเรื่องที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินให้ความสำคัญ ซึ่งในงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ที่อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จึงได้มีการจัดการฝึกปฏิบัติการให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ "การสื่อสาร ณ จุดเกิดเหตุเพื่อรองรับเวทีโลก" ซึ่งได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ ทั้ง จีน พม่า อังกฤษ มาลายู และ ญี่ปุ่น ให้การอบรม ภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมแจกคู่มือการซักประวัติผู้ป่วยต่างชาติ ซึ่งจะทำให้การสื่อสาร และการประสานส่งตัวผู้ป่วยจากจุดเกิดเหตุไปยังโรงพยาบาล มีความสะดวกและเหมาะสมมากขึ้น

รอ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า สพฉ.ได้จัดทำ "คู่มือการซักประวัติผู้ป่วยต่างชาติ" ขึ้น 5 ภาษา คือ อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น มาลายู และ พม่า เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการสื่อสาร กับผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศท่องเที่ยว และเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ทำให้มีชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยว และ ทำงานจำนวนมาก ดังนั้นการสื่อสารจึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะการ ให้ความช่วยเหลือกับผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งหากสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้นเท่าใดก็จะยิ่งเป็นประโยชน์ ต่อตัวผู้ป่วยในเรื่องการรักษาพยาบาลมากขึ้นเท่านั้น

ด้านนพ.วริษ คุปต์กาญจนากุล นายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลกระบี่ หนึ่งในวิทยากร กล่าวว่า ที่ผ่านมา ในพื้นที่ประสบปัญหาด้านการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่ไม่สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้ด้วย ซึ่ง "คู่มือการซักประวัติผู้ป่วยต่างชาติ" ที่จัดทำขึ้นนี้จะมีประโยชน์อย่างมากในจุดเกิดเหตุ เพื่อที่ทีมกู้ชีพ สามารถทราบอาการของผู้ป่วยในเบื้องต้นได้ ด้วยการชี้ประโยคบอกอาการในภาษาต่างๆ ที่อยู่คู่มือนี้ ซึ่งผ่านการตรวจความถูกต้องจากเจ้าของภาษาแล้ว ทั้งนี้เชื่อว่าคู่มือนี้จะสามารถช่วยทีมกู้ชีพให้สื่อสาร ณ จุดเกิดเหตุ เบื้องต้นได้อย่างสะดวกมากขึ้น ว่า ผู้ป่วยมีอาการอย่างไรและประสานกับศูนย์สั่งการให้เตรียมรับผู้ป่วยได้อย่าง เหมาะสม

"ที่จะจัดทำภาษาต่างประเทศ 5 ภาษานี้ เป็นเพราะสพฉ.ได้สำรวจข้อมูลการท่องเที่ยว และ การเข้ามาของ ชาวต่างชาติในประเทศไทยซึ่งมีการใช้ภาษาเหล่านี้มาเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งคู่มือนี้ทำให้การสื่อสารง่ายขึ้นและเป็นไปอย่าง ถูกต้อง ที่ผ่านมาทีมกู้ชีพจะต้องใช้ระบบของ Google Translate ช่วยในการแปลภาษา แต่ปรากฏว่าแปลออกมาไม่ถูก ต้อง " นพ.วริษกล่าว

นพ.วริษ กล่าวว่า สพฉ.ได้ดำเนินการแจกคู่มือนี้ไปยังทีมแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ รวมไปถึงโรงแรม ที่พักในพื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติเบื้องต้น ก่อนที่จะประสานมายัง โรงพยาบาลต่อไป และในอนาคตสพฉ.จะพัฒนาคู่มือภาษาอื่นๆ เพิ่มขึ้นอีก อาทิภาษารัสเซีย ลาว กัมพูชา เป็นต้น

ด้านนางสาวกามีละ ดอนิ พยาบาลวิชาชีพ และ นายมาจิด สมาน เวชกิจฉุกเฉิน โรงพยาบาลบันนังสตาร์ จ.ยะลา กล่าวว่า ที่จังหวัดยะลา โดยเฉพาะพื้นที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลต้องพบเจอกับผู้ป่วยฉุกเฉินหลากหลาย ภาษา ทั้ง ภาษามาลายู จีน และ พม่า จำนวนมาก เบื้องต้นโรงพยาบาลจัดทำคู่มือในการสื่อสารภาษาต่างๆแล้ว แต่การออกเสียงยังไม่ชัดเจน ซึ่งการอบรมครั้งนี้ทำให้ได้พบกับวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในภาษานั้นๆจนสามารถ ออกสำเนียงได้อย่างถูกต้อง เพราะในภาษาต่างประเทศ การออกสำเนียงผิดเพี้ยนทำให้ความหมายเปลี่ยนทันที ซึ่งถือว่ามีความสำคัญกับการสื่อสารผู้ป่วยอย่างมาก

สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจคู่มือสามารถดาวน์โหลดาวน์โหลดได้ที่ http://www.niems.go.th/th/View/DataService.aspx?CateId=117


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

การเข้าถึงการรักษา: สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่แรงงานข้ามชาติหญิงในประเทศไทยยังไม่ได้รับ

ในโอกาสที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มประเทศอาเซียน กำลังร่วมหารือร่วมกับกองทุนพัฒนาเพื่อผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UNIFEM) เพื่อใช้อนุสัญญาการว่าด้วยการจัดการต่อการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) ในการแก้ปัญหาที่เกิดกับแรงงานข้ามชาติหญิง ระหว่างวันจัน...

สกธ. จับมือ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย ระดมสมองพัฒนากฎหมาย

กรุงเทพฯ--8 ก.ค.--กระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จับมือสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ลงนามความร่วมมือจัดการประชุมระดมความคิดเห็นทางกฎหมายกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อเป็นการระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือทางด้านกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ...

แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลหัวหิน ชะอำ กระแสนิยมยังแรง ทัพนักท่องเที่ยวแห่พักผ่อน วันหยุดปีใหม่คับคั่ง

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ททท. ข่าวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภาคกลางเขต 2 รายงานสถานการณ์ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชะอำ จังหวัดเพชรบุรี บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก นักท่องเ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง