ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗:๒๓ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลินเด้ เฮลธ์แคร์ แนะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพก๊าซทางการแพทย์เพื่อสุขภาวะของผู้ป่วย สุขภาพ—๒๑ ธ.ค. ๕๙

การยกระดับมาตรฐานการใช้งานก๊าซทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในประเทศไทยจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาวะของผู้ป่วย อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงและการยอมรับของไทยในฐานะศูนย์กลางการให้บริการ

พยาบาลเพื่อชุมชน เดินตามรอยพ่อ เข้าถึงสุขภาพดีสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพแก่ท้องถิ่น สุขภาพ—๒๑ ธ.ค. ๕๙

"ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ ก็คือพลเมืองนั่นเอง" พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เสริมสุขภาพด้วยเวย์โปรตีน ดีจริงหรือไม่? สุขภาพ—๒๑ ธ.ค. ๕๙

ทุกคนต้องเคยได้เรียนเกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่กันมาตั้งสมัยชั้นประถมศึกษา เราทุกคนต่างรู้ว่าร่างกายของเรามีความจำเป็นต้องได้รับสารอาหารจำเป็นครบ 5 หมู่ และต้องเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และจำเป็นต่อร่างกายอย่างเหมาะสมเพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

๒๒ ธ.ค.๕๙ ขอเชิญเข้ารับบริการตรวจสุขภาพฟรีกับหน่วยแพทย์พระราทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สุขภาพ—๒๑ ธ.ค. ๕๙

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยราษฎรในทุกพื้นที่ และทรงเข้าใจถึงความยากลำบาก ความทุกข์ใจของประชาชน ยังส่งผลต่อสภาวะทางร่างกายและจิตใจของประชาชนอีกด้วย

ภาพข่าว: รพ. บำรุงราษฎร์ คว้ารางวัลองค์กรยอดเยี่ยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปี สุขภาพ—๒๑ ธ.ค. ๕๙

มร. โรนัลด์ ลาเวเทอร์ (ที่ 5 จากขวา) Corporate CEO โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมด้วยคณะแพทย์และผู้บริหารโรงพยาบาลฯ เข้ารับรางวัลองค์กรยอดเยี่ยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2559 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จัดโดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM)