ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๖:๐๖ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

วัยทองผู้ชาย เรื่องสำคัญที่คุณต้องรู้ สุขภาพ—๒๕ พ.ย. ๕๙

ฮอร์โมนเป็นตัวกำหนดความเป็นหนุ่มสาวในร่างกายของมนุษย์เรา โดยธรรมชาติผู้ชายจะแก่ช้ากว่าผู้หญิง แต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่า ผู้ชายจะไม่มีวันแก่ ฮอร์โมนเพศ เป็นฮอร์โมนที่มีความสำคัญมากทั้งชายและหญิง โดยเพศชายจะโดดเด่น มีผลต่อสมรรถภาพ

Smiling owl ตรวจวัดพัฒนาการเพื่อความเป็นเลิศรอบด้านของลูกน้อย สุขภาพ—๒๕ พ.ย. ๕๙

ตรวจวัดพัฒนาการเพื่อความเป็นเลิศรอบด้านของลูกน้อยเพื่อไขความต่าง สร้างความสุข เสริมสุขภาพตรงจุด มาร่วมใส่ใจสุขภาพเด็ก รณรงค์และส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการและได้รับการตอบสนองที่เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อค้นหาความเป็นเลิศในตัวลูกน้อย

เบาใจ ไม่เบาหวาน รู้ให้ทัน..ป้องกันได้ สุขภาพ—๒๕ พ.ย. ๕๙

โรงพยาบาลธนบุรี รณรงค์คนไทยห่างไกลเบาหวาน ด้วย โปรแกรมตรวจเบาหวาน ประกอบด้วยตรวจระดับน้ำตาลสะสม ตรวจการทำงานของตับ ตรวจการทำงานของไต ตรวจไขมันในเลือด ตรวจภาวะความเสี่ยงการเป็นโรคไตจากเบาหวาน ตรวจประเมินสภาวะหลอดเลือดแข็งตัว ตรวจเอกซเรย์ปอด

การรักษาที่นำความหวังใหม่สู่ผู้ป่วยโรคปอดร้ายแรง สุขภาพ—๒๕ พ.ย. ๕๙

โรคพังผืดสะสมในปอดโดยไม่ทราบสาเหตุ (Idiopathic Pulmonary Fibrosis หรือ IPF) เป็นโรคที่คุกคามจนสามารถก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต ทั่วโลกมีผู้ป่วยจากโรคดังกล่าวประมาณ 3 ล้านคน โดยพบว่าหลังจากการตรวจวินิจฉัยโรค ผู้ป่วยจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกประมาณเพียง 2-3 ปี

สรพ. ประกาศให้การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล 10 แห่ง สุขภาพ—๒๕ พ.ย. ๕๙

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 คณะอนุกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ ได้พิจารณาผลการเยี่ยมสำรวจของสถานพยาบาลและได้เห็นชอบให้การรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล จำนวน 10 แห่ง ดังนี้ สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี จำนวน 3 แห่ง

สรพ.ร่วมกับ Hacc โคราช จัดงานประชุม Hacc Forum ครั้งที่10 สุขภาพ—๒๕ พ.ย. ๕๙

นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) ร่วมบรรยายในการประชุม Hacc Forum ครั้งที่10 ภายใต้แนวคิด "Inner Power,Together We can" ที่จัดขึ้นในวันที่23-24 พฤศจิกายน 2559 ณ.ห้องประชุมโรงแรม สุรสัมมนาคาร