ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๗:๕๒ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ภาพข่าว: MOU โครงการร่วมผลิตบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค สุขภาพ—๑๖ เม.ย. ๕๙

นายแพทย์ ชาตรี ดวงเนตร กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-การแพทย์ ประธานคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์กรุงเทพ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นตัวแทนลงนาม

รพ.วัฒโนสถ จับมือ ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ และสำนักงานเขตปทุมวัน รณรงค์ผู้หญิงไทยห่างไกลโรคมะเร็งเต้านม จัดโครงการ CSR Mammogram Road Show 2016 ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมสัญจร สุขภาพ—๑๖ เม.ย. ๕๙

"มะเร็งเต้านม" เกิดจากการเจริญเติบโตผิดปกติ ของเซลล์เนื้อเยื่อเต้านม โดยร่างกายไม่สามารถจะควบคุมการเจริญเติมโตเนื้อเยื่อที่ผิดปกติได้ ทำให้เซลล์เหล่านั้นโตขึ้นเรื่อยๆ อย่างรวดเร็วและสามารถกระจายออกไปยังอวัยวะอื่นๆ

ยางยืด พิชิตโรค สุขภาพ—๑๖ เม.ย. ๕๙

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เชิญชวนเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายด้วย "ยางยืด" โดย รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสรีรวิทยาการออกกำลังกาย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย จับมือ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ใช้เวชศาสตร์การกีฬา พัฒนา สุขภาพ—๑๖ เม.ย. ๕๙

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ การส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนานักกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วิชัย วนดุรงค์วรรณ