ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๘:๐๖ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ธรรมศาสตร์ เปิดตัว #I Walk นวัตกรรมฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ลดต้นทุนนำเข้านวัตกรรมต่างชาติถึง 10 เท่า พร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์ สุขภาพ—๑๗ มี.ค. ๕๙

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดตัว "นวัตกรรมช่วยฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก" (I Walk) นวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาเดินได้อย่างปกติอีกครั้ง เพียงฝึกเดินแบบก้าวขึ้นบันไดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยเฉลี่ย 30 นาทีต่อวัน

โรงพยาบาลศิครินทร์ จับมือ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ และมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชวนคนไทยร่วมทำบุญโครงการผ่าตัดเด็ก โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดปีที่ 7 สุขภาพ—๑๗ มี.ค. ๕๙

"โรงพยาบาลศิครินทร์" ภายใต้การนำของ นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมมือกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระ พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ นายเสนีย์

ภาพข่าว: ช่วยน้อง ต่อเนื่องปีที่ 7 สุขภาพ—๑๗ มี.ค. ๕๙

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายเสนีย์ จิตตเกษม (คนกลาง) ประธานกรรมการ และ นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

กรมสุขภาพจิตเผย ดาวน์ซินโดรมยังขาดโอกาสเข้ารับบริการทางการแพทย์และการศึกษา สุขภาพ—๑๗ มี.ค. ๕๙

สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าวเนื่องในวัน "ดาวน์ซินโดรมโลก" (World Down's syndrome Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 21 มีนาคมของทุกปี ทั้งนี้

ภาพข่าว: ครบรอบ 30 ปี รพ.วิภาวดี ภูมิใจที่ได้ดูแลคุณ สุขภาพ—๑๗ มี.ค. ๕๙

ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลวิภาวดีได้ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยความเอาใจใส่และมีความมุ่งมั่นที่จะลดปัญหาด้านสุขภาพ พร้อมทั้งเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน โรงพยาบาลได้มีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพและเพิ่มพูนการบริการอย่างต่อเนื่อง

ส.ส.ท และ สสส. จัดงานแถลงข่าวผลสำเร็จของ โครงการวัดสร้างสุข คนสร้างชาติ สุขภาพ—๑๗ มี.ค. ๕๙

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงาน แถลงข่าวผลสำเร็จของ "โครงการวัดสร้างสุข คนสร้างชาติ