ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๓:๒๖ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองฯ จัดงาน ปาฏิหาริย์-เปลี่ยนมะเร็ง-ให้เป็นสุข MIRACLE is all around ครั้งที่ 2 เนื่องในวันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโลก สุขภาพ—๗ ก.ย. ๕๘

ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย เผยผู้ป่วยมะเร็งทางโรคเลือดติดอันดับ 1 ใน 5 ของมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย เฉลี่ยปีละ 1,500-2,000 ราย พบทั่วโลกให้ความสำคัญและตื่นตัว ยกให้วันที่ 15 ก.ย. ของทุกปี ตรงกับวัน "มะเร็งต่อมน้ำเหลืองโลก" จัดงาน

สคร. ๑๒ สงขลา เตือนภาคใต้ระวังไข้เลือดออกช่วงหน้าฝน ย้ำทั้งเด็กและผู้ใหญ่เสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออก สุขภาพ—๗ ก.ย. ๕๘

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา (สคร.๑๒) เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เตือนประชาชนป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา (สคร.๑๒)

APCO ได้รับเกียรติจาก สนช. โดยประกาศ APCOcap นวัตกรรมสุขภาพยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วย HIV เป็น สุขภาพ—๗ ก.ย. ๕๘

APCO ได้รับเกียรติจาก สนช. โดยประกาศ APCOcap นวัตกรรมสุขภาพยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วย HIV เป็น "นวัตกรรมแห่งชาติ" เดินหน้าประกาศความสำเร็จระดับนานาชาติ ในงาน Healthcare Information and Management System Society ประเทศสิงค์โปร์ 8 ก.ย.นี้

สมาคมพันธุศาสตร์ฯร่วมTHAILAND LAB 2015 เปิดวิวัฒนาการวิจัยใหม่พิชิตมะเร็งอีก5ปีรักษาในคน สุขภาพ—๗ ก.ย. ๕๘

โรคร้ายใกล้ตัว เป็นเรื่องที่คนไทยควรรู้และให้ความสนใจอย่างจริงจัง รวมถึงวิธีการดูแลรักษาให้ถูกวิธี รวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดโรค และโรคที่นิยมฮิตเกิดขึ้นกับทุกคน คือดรคเกี่ยวกับพันธุกรรม คนไทยควรรู้ ศ. ดร. เพทาย เย็นจิตโสมนัส

ขอเชิญ แพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ และนักวิชาการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการเซเรบอส อวอร์ด สุขภาพ—๗ ก.ย. ๕๘

ถือเป็นการประชุมวิชาการด้านโภชนาการที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชมรมโภชนวิทยามหิดล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

ศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะบำรุงราษฎร์ จัดอบรมเทคนิค CFAE Ablation ครั้งที่ สุขภาพ—๗ ก.ย. ๕๘

ศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะบำรุงราษฎร์ จัดอบรมเทคนิค 'CFAE Ablation' ครั้งที่ 2มุ่งสร้างความรู้และพัฒนาแนวทางใหม่ของการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดเต้นพริ้ว 'หัวใจเต้นผิดจังหวะ' เป็นกลุ่มอาการเกี่ยวกับความผิดปกติของหัวใจ

สนช. มอบหนังสือส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรม APCOcap สูตรสารสกัดพืชไทย เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ สุขภาพ—๗ ก.ย. ๕๘

สำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช.ส่งมอบหังสือส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรม APCOcap สูตรสารสกัดพืชไทยที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ HIV ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ สนช. กล่าวว่า สนช.

ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จัดพิธีเปิดตัวโครงการ @ CareLine เครือข่ายปันสุข ตอน สุขภาพ—๗ ก.ย. ๕๘

บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งขอเชิญร่วมพิธีเปิดตัวโครงการ@ CareLine เครือข่ายปันสุข ตอน "สถานีปลอดภัยวัยซน"สถานีเรียนรู้การเอาตัวรอดจากสาธารณภัยใกล้ตัวและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อให้มีทักษะในการป้องกัน

สพฉ. จับมือสภาการพยาบาลพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระบุพยาบาลถือเป็นกำลังหลักในการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉ สุขภาพ—๗ ก.ย. ๕๘

ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กำหนดแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 - 2559 มุ่งให้ประเทศไทยมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

อุบัติเหตุรถพ่วงในสวนสัตว์...วสท.เสนอ 8 ข้อแก้ไขและควรมีมาตรฐานวิศวกรรมควบคุม สุขภาพ—๗ ก.ย. ๕๘

ในแต่ละปีมีจำนวนประชาชนและนักท่องเที่ยวสวนสัตว์สาธารณะในประเทศไทย กว่า 5 ล้านคน จากกรณีรถพ่วงบริการนำเที่ยวของสวนสัตว์ขอนแก่นเกิดอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 ทำให้มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บจำนวนมากนั้น ทางสวนสัตว์ขอนแก่น อ.สวนกวาง