ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เปิดตัวคู่มือการรักษาโรคโลหิตจางที่ไม่พึ่งพาการเปลี่ยนถ่ายเลือดครั้งแรกในการประชุมของสมาคมโลหิตวิทยายุโรป

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๗:๕๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
สตอกโฮล์ม, สวีเดน--(โกล๊บ นิวส์ไวร์)--13 มิ.ย. 2556

เนื้อหาในคู่มือล่าสุดซึ่งเปิดเผยโดยสมาพันธ์โรคโลหิตจางระหว่างประเทศ (Thalassaemia International Federation: TIF) อธิบายถึงการรักษาโรคโลหิตจางที่ไม่พึ่งพาการเปลี่ยนถ่ายเลือด (Non-Transfusion Dependent Thalassaemias: NTDT) และเป็นเอกสารชิ้นแรกในวงการแพทย์โลหิตวิทยา คู่มือดังกล่าวซึ่งนำเสนอในวันนี้ในที่ประชุมครั้งที่ 18 ของ สมาคมโลหิตวิทยายุโรป (European Haematology Association: EHA) เป็นการสำรวจความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติโดยอิงข้อมูลเกี่ยวกับโรคล่าสุด และได้รับการพัฒนาเป็นคู่มือต้นแบบเพื่อให้แพทย์ได้ติดตามงานวินิจฉัยโรคได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ตลอดทั้งการบริหารกลุ่มประชากรผู้ป่วยที่ส่วนใหญ่ถูกมองข้ามหรือได้รับการวิเคราะห์โรคที่ไม่ดีพอ

NTDT เป็นคำศัพท์ที่ใช้ระบุผู้ป่วยที่ไม่จำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนถ่ายเลือดตลอดชีวิต ถึงแม้ว่าอาจต้องได้รับการเปลี่ยนถ่ายเลือดในบางครั้งหรือบ่อยครั้งตามที่คลินิกกำหนดและตามระยะเวลาที่กำหนด โรคโลหิตจางที่ไม่ต้องพึ่งพาการเปลี่ยนถ่ายเลือดประกอบไปด้วย โรคโลหิตจางชนิดรุนแรงปานกลาง, HbE/ธาลัสซีเมีย และ แอลฟาธาลัสซีเมีย ซึ่งส่วนใหญ่เกิดกับประชากรในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมดิเตอร์เรเนียน และตะวันออกกลาง

"ประชากรทั่วโลกที่ป่วยเป็นโรค NTDT มีจำนวนเท่ากับหรือมากกว่าประชากรที่ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคเบต้าธาลัสซีเมีย เนื่องจาก NTDT เกิดขึ้นในบางพื้นที่ที่มีจำนวนประชากรหนาแน่นมากที่สุดในโลก เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภาคตะวันตกของเอเชียแปซิฟิก" ดร. Androulla Eleftheriou ผู้อำนวยการบริหารของ TIF กล่าว "เนื่องจากการอพยพและการเคลื่อนไหวของประชากรในทั่วโลก   NTDT จึงเกิดขึ้นในเกือบทุกภูมิภาคและในทุกประเทศทั่วโลกซึ่งรวมไปถึงยุโรป"

"ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เรามีความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดในความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรค เราเป็นที่รู้จักมากที่สุดคือเรื่องบทบาทการรักษาด้วยวิธีเปลี่ยนถ่ายเลือดและการลดปิมาณธาตุเหล็กลง" ดร. Eleftheriou กล่าวเสริม "คู่มือ NTDT ของ TIF นำเสนอหลักฐานทางการแพทย์ล่าสุดเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่คลินิกได้รับข้อมูลการตัดสินใจรักษาเพื่อควบคุมผลลัพธ์ของคนไข้ให้ดียิ่งขึ้น ตลอดทั้งหลีกเลี่ยงความซับซ้อนของโรค"

ข้อมูลล่าสุดรวมไปถึงแนวทางซึ่งช่วยให้เข้าใจ NTDT ได้อย่างถ่องแท้ อีกทั้งยังช่วยสร้างความชัดเจนให้กับชุมชนแพทย์ได้แม้กระทั่งไม่มีกรณีการรักษาด้วยการเปลี่ยนถ่ายโลหิต ทั้งนี้ ผู้ป่วยเป็นโรค NTDT ยังคงมีความเสี่ยงในเรื่องการมีธาตุแหล็กในเลือดสูงเกินไป อันเนื่องมาจากการดูดซึมธาตุเหล็กในท้องและระบบขับถ่ายที่เกิดจากความต้องการเลือดแดงเพิ่มของร่างกาย

"หากไม่มีการรักษาโรคที่ถูกต้อง ผู้ป่วยเป็นโรค NTDT ยังสามารถเพิ่มปริมาณธาตุเหล็กในปริมาณที่เป็นอันตรายต่ออวัยวะที่สำคัญซึ่งอาจเป็นสาเหตุและมีความเป็นไปได้ที่จะซับซ้อนขึ้นจนเป็นอันตรายต่อชีวิต" ดร. Michael Angastiniotis แพทย์ที่ปรึกษาของ TIF กล่าวเสริม

หัวข้อที่สำคัญในคู่มือ NTDT ประกอบไปด้วย:

-- ควรริเริ่มการขับธาตุเหล็กในผู้ป่วย NTDT ที่มีธาตุเหล็กในตับ (Liver Iron Concentration: LIC) สูงกว่า 5 มก. Fe/g dry weight ไปจนกว่าผู้ป่วยจะมีระดับที่ต่ำกว่า 5 มก. Fe/g dry weight

-- ผู้ป่วยที่ประสบความสำเร็จในการลดระดับลงมาได้ต่ำกว่า 5 มก. Fe/g dry weight ควรยกเลิกการขับธาตุเหล็ก และมีโอกาสในการลดยา ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สามารถลดผลทางจิตวิทยาจากสังคม ในกรณีที่ต้องรักษาไปตลอดชีวิต

-- ผู้ป่วยควรได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยการประเมิน LIC ในทุกๆ 1-2 ปี เพื่อวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีระดับสูงกว่า 5 มก. Fe/g dry และจำเป็นต้องรักษาด้วยวิธีการขับธาตุเหล็กอีกครั้ง

-- ภาระในการเปลี่ยนถ่ายโลหิตอย่างยาวนานและเป็นประจำจากการให้ยาขับธาตุเหล็ก (Desferrioxamine) มีผลกระทบต่อเสถียรภาพของจิตวิทยาสังคมของผู้ป่วย คุณภาพชีวิต และผลจากการที่ต้องเชื่อฟัง การไม่เชื่อฟังจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อการรอดชีวิต การรักษาด้วยการขับธาตุเหล็กทางปากแสดงให้เห็นถึงผลกระทบในเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและจะมีการพิจารณาผู้ป่วย NTDT ที่ต้องรักษาด้วยวิธีการขับธาตุเหล็ก

"หนึ่งในเป้าหมายของเราในการเผยแพร่คู่มือนี้ก็คือการช่วยให้แพทย์ได้เตรียมความพร้อมและระบบสุขภาพในทั่วโลกให้เข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญในเชิงคลิกนิกของโรค NTDT ได้ดียิ่งขึ้น ตลอดทั้งให้คำแนะนำแก่แพทย์ที่ขาดประสบการณ์เกี่ยวกับโรค NTDT ซึ่งจะช่วยให้แพทย์สามารถทำการรักษาผู้ป่วยเป็นโรค NTDT ได้ดียิ่งขึ้น" ดร. Eleftheriou กล่าว

"นี่เป็นภารกิจที่เร่งด่วน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของโลกาภิวัตน์และการอพยพ ซึ่งหมายความว่า ประชากรที่อพยพจำนวนมากได้นำโรค NTDT ติดตัวไปยังหลายประเทศซึ่งในอดีตเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย ตลอดทั้งความต้องการด้านการศึกษาและการเรียนรู้ที่ไม่สามารถประเมินผลให้สูงเกินไปได้" Panos Englezos ประธานสมาพันธ์ TIF กล่าว

-- คู่มือและเอกสารเผยแพร่อื่นๆ ของ TIF สามารถดาวน์โหลดได้ที่ thalassaemia.org.cy/list-of-publications

เกี่ยวกับ TIF

สมาพันธ์โรคโลหิตจางระหว่างประเทศ (Thalassaemia International Federation: TIF) เป็นองค์เอกชนระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งทำงานใกล้ชิดกับองค์การอนามัยโลก (WHO) อย่างเป็นทางการนับตั้งแต่ปี 2539 TIF เป็นองค์กรแม่แบบของสมาคมผู้ป่วยโรคโลหิตจางแห่งชาติจำนวน 112 สมาคม จาก 62 ประเทศในทั่วโลก พันธกิจของ TIF คือการพัฒนาและก่อตั้งโครงการควบคุมระดับประเทศในเรื่องการป้องกันและการรักษาโรคโลหิตจาง ตลอดทั้งโรคความผิดปกติของฮีโมโกลบินอย่างมีคุณภาพในทุกประเทศที่ได้รับผลกระทบ

ในการดำเนินการตามพันธกิจและเป้าหมายที่กำหนดขึ้นนั้น โครงการด้านการศึกษาของ TIF ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2533 ได้ให้ความสำคัญกับความจำเป็นของผู้ป่วย ชุมชนแพทย์ และชุมชนทั่วโลก โครงการดังกล่าวเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีชื่อเสียงทั่วโลกในเรื่องของความน่าเชื่อถือ เนื้อหาที่ทันสมัย และมีคุณภาพ วัตถุประสงค์ที่สำคัญ 2 ประการของโครงการด้านการศึกษาของ TIF ได้แก่ การจัดงานนิทรรศการในระดับภูมิภาคและระดับโลก และการเตรียมความพร้อม การแปลความหมาย การประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่ข้อมูลด้านการศึกษา

ติดตามการประชุม TIF World Congress บนทวิตเตอร์ได้ที่: @TIF_2013
ติดต่อ: แผนกสื่อสัมพันธ์ สมาพันธ์โรคโลหิตจางระหว่างประเทศ
Shira Gerver
Burson-Marsteller, 230 Park Ave. S.
NY, NY 10003
โทร: +1 212 614 4214 (สายตรง)
อีเมล: Shira.Gerver@bm.com
Dr. Androulla Eleftheriou
PO Box 28807, 2083 Strovolos, Cyprus
โทร: +357 22 319 129
แฟกซ์: +357 22 314 552
อีเมล: thalassaemia@cytanet.com.cy

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้ร่วมกับสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการงานบริการโลหิตภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 16

กรุงเทพฯ--11 พ.ย.--ธนบุรินทร์ เอเชีย แปซิฟิก ในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการงานบริการโลหิตภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 16 (XVI Regional Congress, Asia of The International Society of Blood Transfusion) ครั้งแรกในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12-15...

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง "นโยบายหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น - อาเซียน : มุมมองของประเทศเอเชีย"

ด้วยโครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิญี่ปุ่น กำหนดจัดประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง "นโยบายหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น - อาเซียน : มุมมองประเทศเอเชีย" ในวันพฤหัสบดีที่ 15 และวันศุกร์ที่ ...

Intuition Releases Intuition Web Version 8

Intuiton, the international e-learning solutions provider and specialist in financial training, today launches Version 8 of its flagship product, Intuition Web. London, UK - Intuition (www.intuition.com), the international e-learning solutions provider an...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง