ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เครือ ร.พ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ผนึกความร่วมมือ ร.ร.นายร้อยตำรวจ เปิดโครงการ “จิตอาสา มอเตอร์ไซค์กู้ชีพ” ปี 2 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนท้องถนน

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ๑๒:๐๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--22 ก.ย.--มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์

เครือโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ผนึกความร่วมมือครั้งสำคัญกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดโครงการ “จิตอาสา มอเตอร์ไซค์กู้ชีพ” ปีที่ 2 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนท้องถนน โดยเฉพาะในฝั่งธนบุรี เผยหลังจากเดินหน้าโครงการปีแรก ได้รับการตอบรับและประสบความสำเร็จอย่างดี โดยมีผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างขึ้นทะเบียนร่วมโครงการกว่า 780 คน มีการแจ้งเหตุรวม 283 ราย ส่งผลให้สามารถช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุได้อย่างทันท่วงที ขณะที่ปีนี้เนื้อหาฝึกอบรมเข้มข้นกว่าเดิม เน้นเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากทีมกู้ชีพวิชัยเวช พร้อมฝึกสร้างวินัย ทำงานเป็นทีมจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ มั่นใจเพิ่มประสิทธิภาพทั้งการแจ้งเหตุและการช่วยเหลือบนท้องถนน

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการ “จิตอาสา มอเตอร์ไซค์กู้ชีพ” ระหว่างโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดย พลตำรวจโทอารีย์ อ่อนชิต ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และเครือโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล โดย รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เครือโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเผยว่า เครือโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ในฐานะโรงพยาบาลชั้นนำได้ตระหนักถึงความสำคัญของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนจากการจราจร เนื่องจากสาขาของโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ อ้อมน้อย หนองแขม และสมุทรสาคร ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการจราจรคับคั่งและเป็นพื้นที่ที่มักมีอุบัติเหตุรุนแรงเกิดขึ้นเสมอ ทำให้ที่ผ่านมา โรงพยาบาลได้ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่ประสบเหตุเป็นจำนวนมาก ซึ่งในหลายๆ ครั้งพบว่า การให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในเบื้องต้นไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกวิธี ทำให้ผู้บาดเจ็บมีอาการบาดเจ็บมากขึ้น หรืออาจรุนแรงถึงขั้นพิการ หรือเสียชีวิตได้ ดังนั้น โรงพยาบาลจึงเริ่มต้นโครงการ “จิตอาสา มอเตอร์ไซค์กู้ชีพ” ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้ผู้ประกอบการอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ซึ่งมีจำนวนมากและกระจายอยู่บนท้องถนนได้เรียนรู้ถึงการทำหน้าที่เป็นศูนย์แจ้งเหตุ เมื่อพบผู้ประสบเหตุ เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที รวมทั้งเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างถูกวิธีก่อนนำส่งโรงพยาบาล

“ในปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ได้เปิด “โครงการจิตอาสามอเตอร์ไซค์กู้ชีพ” ให้กับผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ซึ่งมีสมาชิกขอขึ้นทะเบียนจำนวน 780 รายในระหว่างเดือนสิงหาคมและกันยายน 2553 ด้วยความร่วมมือของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว จังหวัดนครปฐม และสถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งหลังจากผ่านการอบรมเรื่องการแจ้งเหตุ ตลอดจนการปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุแล้ว ปรากฏว่า ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา สมาชิกจิตอาสาเหล่านี้มีรายงานการแจ้งเหตุ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวนถึง 283 ราย ดังนั้น เพื่อสานต่อโครงการดังกล่าว ในปีนี้ เครือโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ทำความตกลงร่วมมือกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เพื่อเดินหน้าโครงการ “จิตอาสา มอเตอร์ไซค์กู้ชีพ” ปีที่ 2 ซึ่งนอกจากผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกอบรมหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแล้ว ยังจะได้เรียนรู้เรื่องระเบียบวินัย การทำงานเป็นทีม และการแจ้งเหตุจากทางวิทยากรของโรงเรียนนายร้อยตำรวจอีกด้วย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้โครงการในปีที่ 2 มีความเข้มข้นมากขึ้น” รศ.ดร.นพ.วิชัยกล่าว

ด้าน พลตำรวจโท อารีย์ อ่อนชิต ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ กล่าวว่า ในฐานะที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นสถาบันหลักในระดับอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ผลิตบุคลากรในวิชาชีพตำรวจ ที่ต้องเน้นความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความเสียสละ และการทำงานเป็นทีม โรงเรียนนายร้อยตำรวจจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับเครือโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ในการสนับสนุนและเข้าร่วมโครงการ “จิตอาสา มอเตอร์ไซค์กู้ชีพ” ปีที่ 2 เพื่อพัฒนากลุ่มสมาชิกที่ร่วมโครงการให้มีคุณภาพ และเกิดวินัยในการทำงานเป็นทีมมากขึ้น รวมถึงสร้างสรรค์ความดีให้เกิดในสังคม

ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ บริษัทศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบการมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เป็นสมาชิก “จิตอาสา มอเตอร์ไซค์กู้ชีพ” จะอยู่ในเขตการดูแลของ สภ.โพธิ์แก้ว และ สภ.กระทุ่มแบน โดยการอบรมครั้งนี้จะมีกิจกรรมละลายพฤติกรรม การปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพ การฝึกปฏิบัติเทคนิคการทำงานเป็นทีม รวมถึงการแบ่งกลุ่มกันแก้ไขสถานการณ์ตามโจทย์ที่ได้รับ ซึ่งวิทยากรในส่วนของโรงพยาบาลฯ นั้น จะมีทั้งบุคลากรด้านการส่งเสริมสุขภาพและทีมกู้ชีพวิชัยเวช ที่ล้วนแต่เป็นผู้มีประสบการณ์ เมื่อเสริมกับบุคลากรจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ก็ทำให้เชื่อว่า โครงการนี้จะมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคมสมดังเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของโครงการ

“ความสำเร็จจากโครงการในปี 2553 ที่ผ่านมาเป็นบทพิสูจน์ได้ว่า ทีมจิตอาสา มอเตอร์ไซค์กู้ชีพ ที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถช่วยเหลือชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บไว้ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจว่า ผู้ประกอบการอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างเหล่านี้ได้มีส่วนอย่างมากในการลดการสูญเสียจากอุบัติภัยบนท้องถนน ประกอบกับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีของทีมกู้ชีพของเครือโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนผ่านการอบรม

เวชกิจฉุกเฉิน ทำให้การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในขั้นตอนปฏิบัตินั้น ผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างจะทำหน้าที่แจ้งเหตุมายังศูนย์กู้ชีพ และให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยเมื่อทีมกู้ชีพของวิชัยเวชได้รับแจ้งเหตุ ก็จะจัดทีมรถเคลื่อนที่เร็วเข้าไปในพื้นที่และให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุด ซึ่งการช่วยเหลือจะไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ใกล้เคียงโรงพยาบาลเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในฝั่งธนบุรีด้วย” ดร.รัชฎากล่าว

ทั้งนี้ ในส่วนของข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล และโรงเรียนนายร้อยตำรวจนั้น นอกจากจะครอบคลุมการอบรมให้กับสมาชิก “จิตอาสา มอเตอร์ไซค์กู้ชีพ” ซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจแล้ว ยังหมายรวมถึงความร่วมมือที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจจะสนับสนุนความรู้และจัดบุคลากรร่วมในกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ที่เครือโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ดำเนินเพื่อสาธารณะตามที่เห็นพ้องต้องกันทั้งสองฝ่าย ขณะที่ทางเครือโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ยินดีสนับสนุนกิจกรรมจิตสาธารณะของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ให้ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ก่อนจบการศึกษา รวมทั้งยินดีสนับสนุนกิจกรรมทางการแพทย์พร้อมบุคลากร เพื่อให้คำแนะนำและปรึกษาปัญหาสุขภาพตามที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจร้องขออีกด้วย

เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ โดยบริษัท มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
ในนามเครือโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ :
พิภพ ฆ้องวง (ท๊อป) โทร. 02 248 7967-8
ฐิยาภรณ์ ศรีอดุลย์พันธุ์ (ด๊ะ) โทร. 02 248 7967-8
E-mail : c_mastermind@hotmail.com

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มโรงพยาบาลศรีวิชัยเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาล และโลโก้ เป็น เครือโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

ศึกโรงพยาบาลเอกชนในมหาชัยยังไม่หยุด ล่าสุดหมอวิชัยเผยรีแบรนด์ดิ้งศรีวิชัยเป็น “วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล” ทั้งหนองแขม อ้อมน้อย และสมุทรสาคร ยืนยันราชการและครอบครัวเบิกค่ารักษาพยาบาลกับกรมบัญชีกลางได้ตามปกติ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ...

ร.พ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย รุกหนัก จัด Big Promotion “สวยสะใจ กับ โปรโมชั่นสุดแรง”

ร.พ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย รุกหนัก จัด Big Promotion “สวยสะใจ กับ โปรโมชั่นสุดแรง” ทำจมูก และตา ราคาพิเศษ 6,900 บ. ราคาปกติ 12,000 บ. หลังจากที่ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย เปิดตัว ศูนย์ความงาม ฟิลอส ไปแล้วนั้น...

ภาพข่าว: พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ ร่วมมือ ร่วมใจบริจาค ช่วยผู้ประสบภัย สึนามิ

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น นายปิยะบุตร เลิศดำริห์การ กรรมการผู้จัดการ (คนที่ 2 จากขวา) บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรของไทย เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ ถล่ม 6 ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง