สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสการป้องกันควบคุมโรคหลอดเลือดสมองของผู้สูงอายุ

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Thursday April 7, 2011 14:20
กรุงเทพฯ--7 เม.ย.--สำนักโรคไม่ติดต่อ

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสการป้องกันควบคุมโรคหลอดเลือดสมองของผู้สูงอายุ

ในวันที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ โรคพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

โดย ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด เวลา 12.30 น.

พบกับ กิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสการป้องกันควบคุมโรคหลอดเลือดสมองของผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด รู้เร็ว รู้ทัน ป้องกันอัมพฤกษ์ อัมพาต และนวัตกรรม “คัมภีร์ผู้สูงอายุ” เครื่องมือตรวจสอบปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองสำหรับผู้สูงอายุ บริการตรวจสุขภาพ พร้อมชมการแสดงดนตรีพื้นบ้านสุโขทัย อาหารว่าง เครื่องดื่มฟรี


Latest Press Release

ข่าวซุบซิบ: ข่าวดีสำหรับชายไทยผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก ออกตรวจ 22-31 กรกฎาคม2557

กลับมาอีกครั้ง นายแพทย์วิรุณ โทณะวณิก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญคนไทยที่ไปสร้างชื่อในระดับนานาชาติ จากศูนย์รักษามะเร็งด้วยรังสีคริสเตียน่าแคร์ สหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์การรักษาที่ประสบความสำเร็จ กว่า 2,200 ราย ซึ่งตอนนี้ได้บินตรงกลับมา...

ภาพข่าว: ลด ละ เลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร

ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัยและนางนันทกา หนูเทพ ผอ.สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ นพ.จิรเจษฎ์ สุขสุเพิ่ม ผอ.ศูนย์มะเร็ง รพ.จุฬารัตน์ 9 เทพารักษ์ นพ.วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ...

คุณแม่ยุคใหม่

โรงพยาบาลหัวเฉียวขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “คุณแม่ยุคใหม่ส่งเสริมศักยภาพลูกน้อยตั้งแต่ในครรภ์” โดย นพ.มานิตย์ แสนมณีชัย และ พญ.เนตรนิภา พรหมนาท สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลหัวเฉียว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ...

Phillip Wain ช่วยคุณคืนความอ่อนเยาว์ด้วยแร่ Platinum

Phillip Wain Health and Beauty Club (ฟิลิปเวน คลับสุขภาพและความงาม) ซึ่งมีทั้งหมด 4 ประเทศ ประเทศไทยฮ่องกง, สิงค์โปร์ และมาเลย์เซีย ซึ่ง ฟิลิป เวน ประเทศไทย ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 37 ปี โดยมีการเปิดบริการ 2 คลับ ทางคลับลาดพร้าว และคลับราชประสงค์...

รพ.เอกชัยจัดบรรยาย 360 องศา อัจฉริยะรอบด้านสร้างได้ตั้งแต่ในครรภ์

โรงพยาบาลเอกชัย ร่วมกับผลิตภัณฑ์นมผง Enfa Mama A+ เชิญคุณแม่ตั้งครรภ์และผู้สนใจรับฟังการบรรยาย “360? อัจฉริยะรอบด้านสร้างได้ตั้งแต่ในครรภ์” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านแม่และเด็กและการกระตุ้นพัฒนาการ ในวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 เวลา...

Related Topics