รพ.เชียงใหม่ ราม ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มช. จัดอบรมเรื่อง “Stroke : Detection – Prevention & Treatment”

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Thursday March 18, 2010 08:23
กรุงเทพฯ--18 มี.ค.--รพ.เชียงใหม่ ราม

ปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมอง ถือเป็นโรคที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ มีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับต้น ๆ ของอัตราการเสียชีวิต สำหรับประเทศไทยมีผู้ป่วยที่เกิดภาวะโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นการให้การรักษาพยาบาลกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญ หากได้รับการดูแลเบื้องต้น และส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และโรงพยาบาลที่มีศักยภาพได้อย่างรวดเร็วจะช่วยทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ในส่วนของโรงพยาบาลชั้นนำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างให้ความสำคัญกับการหาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมทั้งสรรหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสำหรับการดูแลรักษาดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดภาวะรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเพื่อเป็นการลดอัตราการเสียชีวิตและการเกิดทุพพลภาพของผู้ป่วย โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของพยาบาลวิชาชีพซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและมีความสำคัญยิ่งในระบบบริการสุขภาพ ดังนั้นการพัฒนาความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ แก่พยาบาลวิชาชีพ เพื่อให้เกิดผลที่ดีในการให้บริการ การพยาบาลที่มีคุณภาพแก่ผู้รับบริการมากที่สุด

นพ.ธวัชชัย ตัณสถิตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และสารสนเทศ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม กล่าวว่า ปัจจุบันโรคที่อาจทำให้ผู้เสียชีวิตมากขึ้นไม่เพียงแต่โรคหัวใจและโรคมะเร็งเท่านั้น แต่ยังกล่าวรวมไปถึงโรคเกี่ยวกับทางสมองด้วยเช่นเดียวกัน ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิต ของประชาชนจำนวนไม่น้อย ก็เพราะด้วยเป็นโรคที่เกิดอาการในทันที ทันใด เช่น เส้นเลือดในสมองแตก ที่เกิดจากความดันโลหิตสูง เพราะฉะนั้น ผู้ป่วยไม่อาจตั้งตัวได้ทันที ทันใด หากไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ดังนั้น เราจึงจัดให้มีการประชุมวิชาการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพ ให้มีความรู้ ความสามารถที่จะนำเอาความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการฯครั้งนี้ นำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้ในการให้การพยาบาลแก่กลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพแก่พยาบาลวิชาชีพที่ต้องให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ทำให้สามารถวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นพ.ธวัชชัย กล่าว

ภายหลังจากที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการสำหรับพยาบาลวิชาชีพทั่ว 17 จังหวัดภาคเหนือมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา โดยจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “ ภาวะหัวใจวิบัติ : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ” (Heart Attack : From Theory to Practice) ในครั้งแรก ปี 2548 ทั้งนี้เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพได้รับความรู้ ความเข้าใจในการตรวจและวิเคราะห์อาการของโรคหัวใจได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนขั้นตอนของการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจ ให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากพยาบาลเป็นผู้ที่ใกล้ชิดผู้ป่วยตลอดเวลา พร้อมกันนั้นได้จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง “ Coronary Artery Disease : Prevention & Early Detection ” ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 เรื่อง “ Acute MI กับ “หัวใจ” การให้การพยาบาล ” และในครั้งที่ 5 เรื่อง “นวัตกรรมใหม่ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)” เป็นต้นมา ทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการประชุมวิชาการดังกล่าว และได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 6 ขึ้น ในหัวข้อเรื่อง “Stro

ke : Detection – Prevention & Treatment” ในระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสนับสนุนพยาบาลวิชาชีพให้ได้รับความรู้ ความชำนาญในทางการพยาบาลต่อไป

ในการประชุมวิชาการพยาบาลวิชาชีพครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทะเบียน และ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม โทรศัพท์ 0-5392-0300 ต่อ 4400, 4440 ได้ทุกวัน เวลา 08.00 น. - 17.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 053-920300 ต่อ 4400 แผนกลูกค้าสัมพันธ์

Latest Press Release

สพฉ. จับมือกองทัพอากาศ ลงนามความร่วมมือพัฒนาการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศยาน

สพฉ. จับมือกองทัพอากาศ ลงนามความร่วมมือพัฒนาการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศยาน พร้อมสนับสนุนด้านวิชาการและชุดอุปกรณ์สาหรับชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็วตอบโต้ภัยพิบัติ...

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 30 ที่โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์และสมาชิก เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 30 ในระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2557 ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรีภายใต้ธีมงาน From Bench to Beside and Beyond: การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ...

แนะใช้เซรั่มยางพาราฟื้นฟูผิวหน้าหลังเล่นสงกรานต์

แนะใช้เซรั่มยางพาราฟื้นฟูผิวหลังเผชิญแดดเล่นน้ำสงกรานต์ TCELS ตั้ง มอ. เป็น Excellence Center จากเทคโนโลยีชีวภาพน้ำยางพารา ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า TCELS...

Gossip News: กลุ่ม รพ.จุฬารัตน์ จัดโปรฯสุดเจ๋ง ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ 2557

ซุ่มเงียบจัดโปรโมชั่นสุดเจ๋งมาฝากคนรักสุขภาพอีกแล้วจ้า!!! ของขวัญสุดพิเศษต้อนรับปีใหม่ไทย 2557 จากอาจารย์หมอ นายแพทย์ กำพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ครั้งนี้จัด เต็มครอบคลุมทุกโรค-ความเสี่ยง อาทิ โปรแกรมตรวจสุขภาพโรคหัวใจ ,...

Skenique Clinic ขจัดสิว หมดปัญหาสิวมากวนใจ

Skenique Clinic ศูนย์เลเซอร์และความงามขอมอบโปรโมชั่นกระหน่ำ ต้อนรับซัมเมอร์โฉมหน้าสวย เอาใจเหล่าสาวใส เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ด้วยทรีทเมนท์และเลอร์เซอร์ Lipoless , Made Collagen, BB Laser รอยไหม(ยกกระชับ) และ Botox-Filler ลดเหลือเพียง 750 บาท แบบเหมาจ่าย...

Related Topics