รพ.เชียงใหม่ ราม ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มช. จัดอบรมเรื่อง “Stroke : Detection – Prevention & Treatment”

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Thursday March 18, 2010 08:23
กรุงเทพฯ--18 มี.ค.--รพ.เชียงใหม่ ราม

ปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมอง ถือเป็นโรคที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ มีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับต้น ๆ ของอัตราการเสียชีวิต สำหรับประเทศไทยมีผู้ป่วยที่เกิดภาวะโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นการให้การรักษาพยาบาลกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญ หากได้รับการดูแลเบื้องต้น และส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และโรงพยาบาลที่มีศักยภาพได้อย่างรวดเร็วจะช่วยทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ในส่วนของโรงพยาบาลชั้นนำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างให้ความสำคัญกับการหาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมทั้งสรรหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสำหรับการดูแลรักษาดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดภาวะรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเพื่อเป็นการลดอัตราการเสียชีวิตและการเกิดทุพพลภาพของผู้ป่วย โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของพยาบาลวิชาชีพซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและมีความสำคัญยิ่งในระบบบริการสุขภาพ ดังนั้นการพัฒนาความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ แก่พยาบาลวิชาชีพ เพื่อให้เกิดผลที่ดีในการให้บริการ การพยาบาลที่มีคุณภาพแก่ผู้รับบริการมากที่สุด

นพ.ธวัชชัย ตัณสถิตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และสารสนเทศ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม กล่าวว่า ปัจจุบันโรคที่อาจทำให้ผู้เสียชีวิตมากขึ้นไม่เพียงแต่โรคหัวใจและโรคมะเร็งเท่านั้น แต่ยังกล่าวรวมไปถึงโรคเกี่ยวกับทางสมองด้วยเช่นเดียวกัน ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิต ของประชาชนจำนวนไม่น้อย ก็เพราะด้วยเป็นโรคที่เกิดอาการในทันที ทันใด เช่น เส้นเลือดในสมองแตก ที่เกิดจากความดันโลหิตสูง เพราะฉะนั้น ผู้ป่วยไม่อาจตั้งตัวได้ทันที ทันใด หากไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ดังนั้น เราจึงจัดให้มีการประชุมวิชาการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพ ให้มีความรู้ ความสามารถที่จะนำเอาความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการฯครั้งนี้ นำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้ในการให้การพยาบาลแก่กลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพแก่พยาบาลวิชาชีพที่ต้องให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ทำให้สามารถวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นพ.ธวัชชัย กล่าว

ภายหลังจากที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการสำหรับพยาบาลวิชาชีพทั่ว 17 จังหวัดภาคเหนือมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา โดยจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “ ภาวะหัวใจวิบัติ : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ” (Heart Attack : From Theory to Practice) ในครั้งแรก ปี 2548 ทั้งนี้เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพได้รับความรู้ ความเข้าใจในการตรวจและวิเคราะห์อาการของโรคหัวใจได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนขั้นตอนของการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจ ให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากพยาบาลเป็นผู้ที่ใกล้ชิดผู้ป่วยตลอดเวลา พร้อมกันนั้นได้จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง “ Coronary Artery Disease : Prevention & Early Detection ” ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 เรื่อง “ Acute MI กับ “หัวใจ” การให้การพยาบาล ” และในครั้งที่ 5 เรื่อง “นวัตกรรมใหม่ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)” เป็นต้นมา ทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการประชุมวิชาการดังกล่าว และได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 6 ขึ้น ในหัวข้อเรื่อง “Stro

ke : Detection – Prevention & Treatment” ในระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสนับสนุนพยาบาลวิชาชีพให้ได้รับความรู้ ความชำนาญในทางการพยาบาลต่อไป

ในการประชุมวิชาการพยาบาลวิชาชีพครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทะเบียน และ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม โทรศัพท์ 0-5392-0300 ต่อ 4400, 4440 ได้ทุกวัน เวลา 08.00 น. - 17.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 053-920300 ต่อ 4400 แผนกลูกค้าสัมพันธ์

Latest Press Release

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ออกค่ายจิตอาสา ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการค่ายจิตอาสา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยการจัดสร้างธนาคารขยะรีไซเคิล ณ โรงเรียนบ้านซึม (ศรีราษฎร์นุเคราะห์) ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์...

สคร. 12 สงขลา ห่วง โรคฉี่หนู ระบาดหน้าฝน เตือนเลี่ยงลุยน้ำ ย่ำโคลน เผยใต้ตอนล่าง เสียชีวิตแล้ว 5 ราย

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) เตือนระวังโรคเล็ปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) หรือโรคฉี่หนู ช่วงฤดูฝน แนะประชาชนเลี่ยงการเดินย่ำโคลน-พื้นที่น้ำขัง เท้าเปล่า เผยปี 2557 ภาคใต้ตอนล่าง 7 จังหวัดมีรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคฉี่หนูแล้ว 5...

แพทย์ผิวหนังยืนยันการฉีด กลูต้าไธโอน เพื่อให้ผิวขาว มีความเสี่ยงและมีอันตราย

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยออกมาเตือนประชาชนอีกครั้ง หลังกระแสการฉีดสารทำให้ผิวขาว ยังระบาดไม่หยุด พร้อมฝังรากลึกในสังคมไทย โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและคนทำงานรุ่นใหม่ ที่มีพฤติกรรมคิดว่าผิวขาวคือคนสวย และจะประสบความสำเร็จมากกว่าผู้อื่นนั้น...

ภาพข่าว: LDC พบนักลงทุน จ.นครราชสีมา

บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) หรือ LDC ผู้ให้บริการศูนย์ทันตกรรมทันตแพทย์เฉพาะทางในนามศูนย์ ทันตกรรม แอลดีซี นำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road show) จ.นครราชสีมา เป็นจังหวัดที่ 5 นำโดย ทันตแพทย์วัฒนา ชัยวัฒน์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท...

ข่าวกอสซิบ: รพ.จุฬารัตน์จัดเต็มต้อนรับวันตับโลก

นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบและตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ ฟรี 100 ท่านแรกระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2557 นี้ ณ บริเวณชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์...

Related Topics