ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

รพ.เชียงใหม่ ราม ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มช. จัดอบรมเรื่อง “Stroke : Detection – Prevention & Treatment”

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ๐๘:๒๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--18 มี.ค.--รพ.เชียงใหม่ ราม

ปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมอง ถือเป็นโรคที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ มีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับต้น ๆ ของอัตราการเสียชีวิต สำหรับประเทศไทยมีผู้ป่วยที่เกิดภาวะโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นการให้การรักษาพยาบาลกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญ หากได้รับการดูแลเบื้องต้น และส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และโรงพยาบาลที่มีศักยภาพได้อย่างรวดเร็วจะช่วยทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ในส่วนของโรงพยาบาลชั้นนำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างให้ความสำคัญกับการหาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมทั้งสรรหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสำหรับการดูแลรักษาดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดภาวะรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเพื่อเป็นการลดอัตราการเสียชีวิตและการเกิดทุพพลภาพของผู้ป่วย โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของพยาบาลวิชาชีพซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและมีความสำคัญยิ่งในระบบบริการสุขภาพ ดังนั้นการพัฒนาความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ แก่พยาบาลวิชาชีพ เพื่อให้เกิดผลที่ดีในการให้บริการ การพยาบาลที่มีคุณภาพแก่ผู้รับบริการมากที่สุด

นพ.ธวัชชัย ตัณสถิตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และสารสนเทศ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม กล่าวว่า ปัจจุบันโรคที่อาจทำให้ผู้เสียชีวิตมากขึ้นไม่เพียงแต่โรคหัวใจและโรคมะเร็งเท่านั้น แต่ยังกล่าวรวมไปถึงโรคเกี่ยวกับทางสมองด้วยเช่นเดียวกัน ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิต ของประชาชนจำนวนไม่น้อย ก็เพราะด้วยเป็นโรคที่เกิดอาการในทันที ทันใด เช่น เส้นเลือดในสมองแตก ที่เกิดจากความดันโลหิตสูง เพราะฉะนั้น ผู้ป่วยไม่อาจตั้งตัวได้ทันที ทันใด หากไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ดังนั้น เราจึงจัดให้มีการประชุมวิชาการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพ ให้มีความรู้ ความสามารถที่จะนำเอาความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการฯครั้งนี้ นำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้ในการให้การพยาบาลแก่กลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพแก่พยาบาลวิชาชีพที่ต้องให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ทำให้สามารถวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นพ.ธวัชชัย กล่าว

ภายหลังจากที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการสำหรับพยาบาลวิชาชีพทั่ว 17 จังหวัดภาคเหนือมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา โดยจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “ ภาวะหัวใจวิบัติ : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ” (Heart Attack : From Theory to Practice) ในครั้งแรก ปี 2548 ทั้งนี้เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพได้รับความรู้ ความเข้าใจในการตรวจและวิเคราะห์อาการของโรคหัวใจได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนขั้นตอนของการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจ ให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากพยาบาลเป็นผู้ที่ใกล้ชิดผู้ป่วยตลอดเวลา พร้อมกันนั้นได้จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง “ Coronary Artery Disease : Prevention & Early Detection ” ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 เรื่อง “ Acute MI กับ “หัวใจ” การให้การพยาบาล ” และในครั้งที่ 5 เรื่อง “นวัตกรรมใหม่ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)” เป็นต้นมา ทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการประชุมวิชาการดังกล่าว และได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 6 ขึ้น ในหัวข้อเรื่อง “Stro

ke : Detection – Prevention & Treatment” ในระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสนับสนุนพยาบาลวิชาชีพให้ได้รับความรู้ ความชำนาญในทางการพยาบาลต่อไป

ในการประชุมวิชาการพยาบาลวิชาชีพครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทะเบียน และ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม โทรศัพท์ 0-5392-0300 ต่อ 4400, 4440 ได้ทุกวัน เวลา 08.00 น. - 17.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 053-920300 ต่อ 4400 แผนกลูกค้าสัมพันธ์

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: รพ.ลานนา ร่วมจัด กิจกรรมเพื่อน้อง "วันสุข..เครือราม"

“กิจกรรมวันสุข.. เครือราม” เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา ทาง โรงพยาบาลในเครือรามคำแหง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย รพ.ลานนา รพ.เชียงใหม่ราม รพ.เทพปัญญา และ รพ.ช้างเผือก ได้ร่วมจัดกิจกรรมภายใต้ โครงการ “วันสุข...

Terumo ประกาศซื้อกิจการ MicroVention เพื่อรุกตลาดเทคโนโลยีสำหรับการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง

โตเกียว—(บิสิเนสไวร์)—28 ก.พ. 2549 บริษัท Terumo Corporation (โตเกียว:4543) (ตั้งอยู่ที่ชิบูยา-กุ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น, Takashi Wachi ซีอีโอ) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์โรงพยาบาลทั่วไป, ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านการ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง