ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สรพ. รับมอบนโยบายคุณภาพระบบบริการสาธารณสุขไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ๐๙:๔๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--22 ก.ย.--สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) รับมอบนโยบายด้านคุณภาพระบบบริการสาธารณสุข 6 ประการ จาก พณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในงานประชุมสัมมนา “ร่วมคิดร่วมสร้าง ระบบคุณภาพสถานพยาบาลในประเทศไทย” ระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่ดี มีคุณภาพ

นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “ ร่วมคิดร่วมสร้าง ระบบคุณภาพสถานพยาบาลในประเทศไทย” และเปิดตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางนโยบายด้านคุณภาพของระบบบริการสาธารณสุข”

นายวิทยากล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะนำหลักการและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ มีเป้าหมายด้านสาธารณสุขที่จะให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพอย่างครอบคลุม มีคุณภาพ และเข้าถึงบริการได้อย่างไม่เป็นอุปสรรค โดยจะพัฒนาระบบบริการสุขภาพของภาครัฐในทุกระดับให้ได้มาตรฐาน ยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และพัฒนาระบบเครือข่ายการส่งต่อในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกันทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ระบบหลักประกันสุขภาพมีคุณภาพอย่างเพียงพอ ทั่วถึง มีทางเลือกหลากหลายรูปแบบ

โดยสรุป ทิศทางนโยบายเกี่ยวกับคุณภาพของระบบบริการสาธารณสุข 6 ประการที่ต้องการมุ่งเน้น ได้แก่ 1) ระบบสุขภาพพอเพียง เพื่อลดความสูญเปล่า, 2) คุณภาพที่ครอบคลุมทั่วถึง ไร้รอยต่อ, 3) การสร้างสุขภาพควบคู่กับการซ่อมสุขภาพ และเป็นบริการที่เป็นไปด้วยความรักและหัวใจ, 4) การเน้นงานสุขภาพชุมชนและบริการปฐมภูมิ, 5) การตอบสนองความคาดหวังพื้นฐานของประชาชน ไม่ตาย ไม่พิการ ไม่มีภาวะแทรกซ้อนโดยไม่สมควร ซึ่งจะช่วยป้องกันความขัดแย้งและการฟ้องร้อง, 6) กลไกการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ควรหนุนเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในระบบอย่างต่อเนื่อง ฝังจนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพ เป็นงานประจำ มีความยั่งยืน ใช้ฐานความรู้ สร้างความรู้ และสร้างเครือข่ายเรียนรู้ไปด้วยกัน

นายวิทยา กล่าวต่อไปว่ารัฐบาลเห็นความสำคัญของคุณภาพและความปลอดภัยที่ประชาชนจะได้รับจากบริการสาธารณสุข จึงได้จัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขึ้นเพื่อขับเคลื่อน ส่งเสริม และกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใช้การประเมินและรับรองจากภายนอกเป็นเครื่องมือสำคัญ เน้นการป้องกันปัญหา และเรียนรู้จากเหตุร้ายเพื่อยกระดับการป้องกันให้สูงขึ้น

การประเมินและรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลในประเทศไทย ที่เรียกว่า Hospital Accreditation – HA ได้มีการดำเนินการมากว่าสิบปี ภายใต้ความรับผิดชอบของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) มีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ประยุกต์ความรู้สากลให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของไทย การปรับเปลี่ยนจาก พรพ.มาเป็นองค์การมหาชน จะทำให้ขอบเขตการดำเนินงานครอบคลุมมากยิ่งขึ้น มีพลังในการขับเคลื่อนและร่วมสร้างสรรค์ระบบบริการสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0295140102-3 9 ต่อ 112 HA-THAILAND

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สรพ. จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถอดบทเรียน

นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวกยารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เปิดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถอดบทเรียน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 ณ. สวนอาหารนนท์นที รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนนทบุรี สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)...

ภาพข่าว: สนับสนุนการประชุมเอดส์โลก

กรุงเทพฯ--10 มี.ค.--คิง เพาเวอร์ นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบโล่เกียรติคุณให้กับนายสง่า เรืองวัฒนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายขาย กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ ในโอกาสที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 15 ของกร...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง