สรพ. รับมอบนโยบายคุณภาพระบบบริการสาธารณสุขไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Tuesday September 22, 2009 09:41
กรุงเทพฯ--22 ก.ย.--สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) รับมอบนโยบายด้านคุณภาพระบบบริการสาธารณสุข 6 ประการ จาก พณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในงานประชุมสัมมนา “ร่วมคิดร่วมสร้าง ระบบคุณภาพสถานพยาบาลในประเทศไทย” ระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่ดี มีคุณภาพ

นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “ ร่วมคิดร่วมสร้าง ระบบคุณภาพสถานพยาบาลในประเทศไทย” และเปิดตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางนโยบายด้านคุณภาพของระบบบริการสาธารณสุข”

นายวิทยากล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะนำหลักการและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ มีเป้าหมายด้านสาธารณสุขที่จะให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพอย่างครอบคลุม มีคุณภาพ และเข้าถึงบริการได้อย่างไม่เป็นอุปสรรค โดยจะพัฒนาระบบบริการสุขภาพของภาครัฐในทุกระดับให้ได้มาตรฐาน ยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และพัฒนาระบบเครือข่ายการส่งต่อในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกันทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ระบบหลักประกันสุขภาพมีคุณภาพอย่างเพียงพอ ทั่วถึง มีทางเลือกหลากหลายรูปแบบ

โดยสรุป ทิศทางนโยบายเกี่ยวกับคุณภาพของระบบบริการสาธารณสุข 6 ประการที่ต้องการมุ่งเน้น ได้แก่ 1) ระบบสุขภาพพอเพียง เพื่อลดความสูญเปล่า, 2) คุณภาพที่ครอบคลุมทั่วถึง ไร้รอยต่อ, 3) การสร้างสุขภาพควบคู่กับการซ่อมสุขภาพ และเป็นบริการที่เป็นไปด้วยความรักและหัวใจ, 4) การเน้นงานสุขภาพชุมชนและบริการปฐมภูมิ, 5) การตอบสนองความคาดหวังพื้นฐานของประชาชน ไม่ตาย ไม่พิการ ไม่มีภาวะแทรกซ้อนโดยไม่สมควร ซึ่งจะช่วยป้องกันความขัดแย้งและการฟ้องร้อง, 6) กลไกการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ควรหนุนเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในระบบอย่างต่อเนื่อง ฝังจนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพ เป็นงานประจำ มีความยั่งยืน ใช้ฐานความรู้ สร้างความรู้ และสร้างเครือข่ายเรียนรู้ไปด้วยกัน

นายวิทยา กล่าวต่อไปว่ารัฐบาลเห็นความสำคัญของคุณภาพและความปลอดภัยที่ประชาชนจะได้รับจากบริการสาธารณสุข จึงได้จัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขึ้นเพื่อขับเคลื่อน ส่งเสริม และกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใช้การประเมินและรับรองจากภายนอกเป็นเครื่องมือสำคัญ เน้นการป้องกันปัญหา และเรียนรู้จากเหตุร้ายเพื่อยกระดับการป้องกันให้สูงขึ้น

การประเมินและรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลในประเทศไทย ที่เรียกว่า Hospital Accreditation – HA ได้มีการดำเนินการมากว่าสิบปี ภายใต้ความรับผิดชอบของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) มีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ประยุกต์ความรู้สากลให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของไทย การปรับเปลี่ยนจาก พรพ.มาเป็นองค์การมหาชน จะทำให้ขอบเขตการดำเนินงานครอบคลุมมากยิ่งขึ้น มีพลังในการขับเคลื่อนและร่วมสร้างสรรค์ระบบบริการสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0295140102-3 9 ต่อ 112 HA-THAILAND

Latest Press Release

แนะใช้เซรั่มยางพาราฟื้นฟูผิวหน้าหลังเล่นสงกรานต์

แนะใช้เซรั่มยางพาราฟื้นฟูผิวหลังเผชิญแดดเล่นน้ำสงกรานต์ TCELS ตั้ง มอ. เป็น Excellence Center จากเทคโนโลยีชีวภาพน้ำยางพารา ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า TCELS...

Gossip News: กลุ่ม รพ.จุฬารัตน์ จัดโปรฯสุดเจ๋ง ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ 2557

ซุ่มเงียบจัดโปรโมชั่นสุดเจ๋งมาฝากคนรักสุขภาพอีกแล้วจ้า!!! ของขวัญสุดพิเศษต้อนรับปีใหม่ไทย 2557 จากอาจารย์หมอ นายแพทย์ กำพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ครั้งนี้จัด เต็มครอบคลุมทุกโรค-ความเสี่ยง อาทิ โปรแกรมตรวจสุขภาพโรคหัวใจ ,...

Skenique Clinic ขจัดสิว หมดปัญหาสิวมากวนใจ

Skenique Clinic ศูนย์เลเซอร์และความงามขอมอบโปรโมชั่นกระหน่ำ ต้อนรับซัมเมอร์โฉมหน้าสวย เอาใจเหล่าสาวใส เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ด้วยทรีทเมนท์และเลอร์เซอร์ Lipoless , Made Collagen, BB Laser รอยไหม(ยกกระชับ) และ Botox-Filler ลดเหลือเพียง 750 บาท แบบเหมาจ่าย...

พระจอมเกล้าลาดกระบัง จับมือ รามาฯ ชูธงสร้างอุปกรณ์การแพทย์ เมดอินไทยแลนด์ตอบตลาดอาเซียนประเดิมโชว์ต้นแบบเครื่องให้อาหารเหลวฝีมือคนไทย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดี อวดโฉมต้นแบบนวัตกรรมเครื่องให้อาหารเหลว หรือ EnteralFeeding Pumpเครื่องแรก ที่คิดค้นและผลิตจากฝีมือคนไทยภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและพัฒนา ระหว่าง สจล....

ฮาน่าคลินิก มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ร้าน Mark Thawin Ultimate Hair Solution ทดลองทรีตเมนท์หน้าใสฟรี*

ฮาน่าคลินิก สาขาทาวน์อินทาวน์ ร่วมกับ ร้าน Mark Thawin Ultimate Hair Solution มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้ารับทดลองทรีตเมนท์หน้าใส Ultra Deep Whitening Treatment 1 ครั้ง เมื่อมียอดใช้จ่ายทำเคมีตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม...

Related Topics