สรพ. รับมอบนโยบายคุณภาพระบบบริการสาธารณสุขไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Tuesday September 22, 2009 09:41
กรุงเทพฯ--22 ก.ย.--สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) รับมอบนโยบายด้านคุณภาพระบบบริการสาธารณสุข 6 ประการ จาก พณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในงานประชุมสัมมนา “ร่วมคิดร่วมสร้าง ระบบคุณภาพสถานพยาบาลในประเทศไทย” ระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่ดี มีคุณภาพ

นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “ ร่วมคิดร่วมสร้าง ระบบคุณภาพสถานพยาบาลในประเทศไทย” และเปิดตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางนโยบายด้านคุณภาพของระบบบริการสาธารณสุข”

นายวิทยากล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะนำหลักการและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ มีเป้าหมายด้านสาธารณสุขที่จะให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพอย่างครอบคลุม มีคุณภาพ และเข้าถึงบริการได้อย่างไม่เป็นอุปสรรค โดยจะพัฒนาระบบบริการสุขภาพของภาครัฐในทุกระดับให้ได้มาตรฐาน ยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และพัฒนาระบบเครือข่ายการส่งต่อในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกันทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ระบบหลักประกันสุขภาพมีคุณภาพอย่างเพียงพอ ทั่วถึง มีทางเลือกหลากหลายรูปแบบ

โดยสรุป ทิศทางนโยบายเกี่ยวกับคุณภาพของระบบบริการสาธารณสุข 6 ประการที่ต้องการมุ่งเน้น ได้แก่ 1) ระบบสุขภาพพอเพียง เพื่อลดความสูญเปล่า, 2) คุณภาพที่ครอบคลุมทั่วถึง ไร้รอยต่อ, 3) การสร้างสุขภาพควบคู่กับการซ่อมสุขภาพ และเป็นบริการที่เป็นไปด้วยความรักและหัวใจ, 4) การเน้นงานสุขภาพชุมชนและบริการปฐมภูมิ, 5) การตอบสนองความคาดหวังพื้นฐานของประชาชน ไม่ตาย ไม่พิการ ไม่มีภาวะแทรกซ้อนโดยไม่สมควร ซึ่งจะช่วยป้องกันความขัดแย้งและการฟ้องร้อง, 6) กลไกการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ควรหนุนเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในระบบอย่างต่อเนื่อง ฝังจนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพ เป็นงานประจำ มีความยั่งยืน ใช้ฐานความรู้ สร้างความรู้ และสร้างเครือข่ายเรียนรู้ไปด้วยกัน

นายวิทยา กล่าวต่อไปว่ารัฐบาลเห็นความสำคัญของคุณภาพและความปลอดภัยที่ประชาชนจะได้รับจากบริการสาธารณสุข จึงได้จัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขึ้นเพื่อขับเคลื่อน ส่งเสริม และกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใช้การประเมินและรับรองจากภายนอกเป็นเครื่องมือสำคัญ เน้นการป้องกันปัญหา และเรียนรู้จากเหตุร้ายเพื่อยกระดับการป้องกันให้สูงขึ้น

การประเมินและรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลในประเทศไทย ที่เรียกว่า Hospital Accreditation – HA ได้มีการดำเนินการมากว่าสิบปี ภายใต้ความรับผิดชอบของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) มีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ประยุกต์ความรู้สากลให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของไทย การปรับเปลี่ยนจาก พรพ.มาเป็นองค์การมหาชน จะทำให้ขอบเขตการดำเนินงานครอบคลุมมากยิ่งขึ้น มีพลังในการขับเคลื่อนและร่วมสร้างสรรค์ระบบบริการสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0295140102-3 9 ต่อ 112 HA-THAILAND

Latest Press Release

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ออกค่ายจิตอาสา ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการค่ายจิตอาสา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยการจัดสร้างธนาคารขยะรีไซเคิล ณ โรงเรียนบ้านซึม (ศรีราษฎร์นุเคราะห์) ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์...

สคร. 12 สงขลา ห่วง โรคฉี่หนู ระบาดหน้าฝน เตือนเลี่ยงลุยน้ำ ย่ำโคลน เผยใต้ตอนล่าง เสียชีวิตแล้ว 5 ราย

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) เตือนระวังโรคเล็ปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) หรือโรคฉี่หนู ช่วงฤดูฝน แนะประชาชนเลี่ยงการเดินย่ำโคลน-พื้นที่น้ำขัง เท้าเปล่า เผยปี 2557 ภาคใต้ตอนล่าง 7 จังหวัดมีรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคฉี่หนูแล้ว 5...

แพทย์ผิวหนังยืนยันการฉีด กลูต้าไธโอน เพื่อให้ผิวขาว มีความเสี่ยงและมีอันตราย

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยออกมาเตือนประชาชนอีกครั้ง หลังกระแสการฉีดสารทำให้ผิวขาว ยังระบาดไม่หยุด พร้อมฝังรากลึกในสังคมไทย โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและคนทำงานรุ่นใหม่ ที่มีพฤติกรรมคิดว่าผิวขาวคือคนสวย และจะประสบความสำเร็จมากกว่าผู้อื่นนั้น...

ภาพข่าว: LDC พบนักลงทุน จ.นครราชสีมา

บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) หรือ LDC ผู้ให้บริการศูนย์ทันตกรรมทันตแพทย์เฉพาะทางในนามศูนย์ ทันตกรรม แอลดีซี นำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road show) จ.นครราชสีมา เป็นจังหวัดที่ 5 นำโดย ทันตแพทย์วัฒนา ชัยวัฒน์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท...

ข่าวกอสซิบ: รพ.จุฬารัตน์จัดเต็มต้อนรับวันตับโลก

นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบและตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ ฟรี 100 ท่านแรกระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2557 นี้ ณ บริเวณชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์...

Related Topics