ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๖:๑๙ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

แพทย์เตือนพ่อแม่ที่มีลูกป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียที่ตัดม้ามไปแล้ว ระวัง โรคติดเชื้อไอพีดีแทรกซ้อน สุขภาพ—๒๐ ต.ค. ๕๑

กุมารแพทย์เตือนพ่อแม่ที่มีลูกเล็กป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียระวัง มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อนิวโมคอคคัส หรือเชื้อไอพีดีสูง เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้บางรายที่มีอาการซีดรุนแรงมากซึ่งต้องตัดม้าม ทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ติดเชื้อได้ง่าย แนะฉีดวัคซีนไอพีดีป้องกัน