ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

โรงพยาบาลราชวิถี จัดสัมภาษณ์พิเศษในหัวข้อ "ทำอย่างไรให้ห่างไกลโรคข้อเสื่อม"

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ๑๕:๕๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--28 เม.ย.--โทเทิล ควอลิตี้ พีอาร์

พร้อมให้ข้อมูล ความรู้ วิธีการป้องกันโรคข้อเสื่อมในผู้สูงอายุ   และวิธีการรักษาเบื้องต้น รวมไปถึงการเผยแพร่วิวัฒนาการของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อด้วยเทคนิคแผลขนาดเล็ก โดยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมชนิดบาดแผลเล็ก จากโรงพยาบาลราชวิถี

น.พ. พรภวิษญ์ ศรีภิรมย์ ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมชนิดบาดแผลเล็ก โรงพยาบาลราชวิถี จัดสัมภาษณ์พิเศษต่อสื่อมวลชนในหัวข้อเรื่อง "ทำอย่างไรให้ห่างไกลโรคข้อเสื่อม" ณ ห้องพักแพทย์ศัลยกรรม ตึกสิรินธร ชั้น 4 โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเสื่อม ซึ่งจะเป็นกันมากในผู้สูงอายุโดยเฉพาะเพศหญิง

ในปัจจุบัน ผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมในประเทศไทยมีจำนวนสูงขึ้นมากกว่าหนึ่งหมื่นรายต่อปี ทั้งนี้ เนื่องมาจากการเสื่อมสภาพของร่างกายตามวัย น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น การออกกำลังกายที่ผิดวิธีซึ่งทำให้ข้อเข่าแบกรับน้ำหนักมากเกินไป เช่นการวิ่งระยะไกล การขึ้นลงบันไดบ่อยๆ การกระโดดหรือเต้นเพื่อออกกำลังกาย เป็นเหตุให้ข้อเสื่อมในวัยชรา ดังนั้น การให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคข้อเสื่อม และการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจส่งผลให้ข้อเข่าเสื่อมเร็วกว่าปกติ ผู้ป่วยจึงควรควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกายอย่างถูกวิธีเพื่อทำให้กล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรง

สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเสื่อม ปัจจุบันมีการรักษาอยู่หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการทานยา ฉีดยาบำรุงผิวข้อ การส่องกล้องล้างข้อ ไปจนถึงการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผ่าตัดในปัจจุบันทำให้การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม ที่จากเดิมบาดแผลมีขนาดใหญ่   ซึ่งเป็นสาเหตุของการปวดหลังการผ่าตัด นอกจากนี้ผู้ป่วยต้องเสียเลือดขณะผ่าตัดในปริมาณมาก ต้องใช้เวลาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานานร่วม 10 วัน ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเกิดความกังวลและกลัวการผ่าตัด แต่วงการแพทย์ปัจจุบันได้ก้าวหน้าไปกว่าเดิมมากทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่แห่งการผ่าตัด ที่เรียกว่า การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าชนิดเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อยหรือบาดแผลเล็ก - MIS TKA (Minimally Invasive Surgery for Total Knee Arthroplasty) เป็นเทคนิคการผ่าตัดวิธีใหม่ ซึ่งสามารถทำได้ทั้งการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมทั้งข้อ หรือการเปลี่ยนข้อเทียมซีกเดียว และเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีดั้งเดิมแล้ว วิธี MIS ทำให้เนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อย แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วกว่า เสียเลือดโดยรวมน้อย และนอนพักในโรงพยาบาลน้อยวันกว่า (โดยเฉลี่ยผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ภายใน 4 วัน หลังจากผ่าตัด) ทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปทำงานและทำกิจวัตรในชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้น

นวัตกรรมใหม่นี้นับว่าเป็นคุณประโยชน์สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม และวงการแพทย์สาขาออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ) การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมวิธีเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อย (MIS TKA) เป็นวิธีที่ได้ผลดีกว่าการผ่าตัดวิธีดั้งเดิมในแง่ของแผลผ่าตัดจะมีขนาดเล็กลง จากเดิมแพทย์ต้องเปิดปากแผลผ่าตัดประมาณ 8-10 นิ้ว แต่วิธีใหม่จะทำให้แผลผ่าตัดยาวเพียง 4-6 นิ้ว ซึ่งลดอาการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อรอบเข่า และความเจ็บปวดหลังจากการผ่าตัด เสียเลือดจากการผ่าตัดน้อยลง รวมถึงแผลเป็นจะมีขนาดเล็กลงอีกด้วย มีผลทำให้คนไข้ฟื้นตัวและกลับไปใช้ชีวิตประจำวันตามปกติได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ข้อเทียมก็ได้รับการพัฒนาด้วยเช่นกัน ซึ่งจากเดิมผู้ป่วยที่ใส่ข้อเทียมแบบเดิมจะงอเข่าได้อย่างปลอดภัยที่ 110 องศา แต่ด้วยข้อเทียมแบบใหม่ที่มีความพิเศษ ซึ่งเรียกว่า "ข้อเทียมแบบ High Flex"   จะช่วยรองรับการงอเข่าได้อย่างปลอดภัยถึง 155 องศา สะดวกต่อการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ อาทิ การนั่งพับเพียบ นั่งสวดมนต์ ฯลฯ

"ปัจจุบัน ผู้ป่วยสูงอายุเป็นโรคข้อเสื่อมกันมาก วิธีการยืดอายุข้อจริงให้ใช้งานได้นานที่สุด เราก็ควรจะหลีกเลี่ยงกิจวัตรประจำวันที่ทำให้ข้อเข่าเกิดการกระแทก เช่น การวิ่งหรือกระโดดเป็นระยะเวลานาน การขึ้นลงบันไดบ่อยๆ และต้องควบคุมน้ำหนักตัว จึงจำเป็นที่ต้องให้ความรู้เพื่อให้ประชาชนรู้วิธีป้องกันการเป็นโรคข้อเสื่อม สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ ในเบื้องต้นแพทย์จะรักษาโดยให้ทานยา ฉีดยา เพื่อยืดอายุการใช้งานของข้อธรรมชาติ ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการข้อเสื่อมอย่างรุนแรง และยาแก้ปวดไม่สามารถบรรเทาอาการได้ แพทย์จะพิจารณาจากฟิล์มเอ็กซเรย์ข้อเข่าประกอบการวินิจฉัย และตัดสินใจเลือกการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเป็นวิธีสุดท้าย เราจึงจำเป็นต้องอธิบายถึงวิวัฒนาการความก้าวหน้าของการผ่าตัดแบบแผลเล็กให้กับคนไข้เข้าใจว่าการผ่าตัดแบบใหม่นี้จะลดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อรอบข้อ เสียเลือดน้อย รวมทั้ง แผลเป็นก็เล็กลงกว่าเดิมมาก และด้วยความพิเศษของข้อเทียมแบบใหม่ ซึ่งถูกออกแบบให้รองรับการงอเข่ามากๆ จึงเหมาะกับคนไทย ข้อเข่าเทียมที่ใส่ทดแทนจะมีอายุการใช้งานประมาณ 15-20 ปีโดยเฉลี่ย ส่วนภาวะแทรกซ้อนก็มีแต่ไม่มาก" น.พ. พรภวิษญ์ ศรีภิรมย์ ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมชนิดบาดแผลเล็ก โรงพยาบาลราชวิถี กล่าว "หากถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเริ่มเป็นโรคข้อเสื่อม อาการที่เป็นสัญญาณบอก คือจะมีอาการปวดบวมและตึงข้อเข่า เมื่อลงน้ำหนักหรือเดินจะรู้สึกปวดอย่างรุนแรง บางรายขาเริ่มโก่งงอ หรือผิดรูป จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมาพบแพทย์เพื่อทำการรักษาต่อไป"

เมื่อนำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าชนิดเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อย หรือ MIS TKA (Minimally Invasive Surgery for Total Knee Arthroplasty) ผนวกกับการใช้ข้อเข่าเทียมชนิดพิเศษแบบ High Flexion TKA ซึ่งสามารถรองรับการงอเข่าได้อย่างปลอดภัยถึง 155 องศา ยิ่งเป็นการเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้สะดวกใกล้เคียงปกติมากที่สุด และช่วยยืดอายุการใช้งานของข้อเข่าเทียม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
ฤทัยวรรณ ตันวงษ์วาน / ธนิตศักดิ์ พิทักษ์สินากร
ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
บริษัท โทเทิล ควอลิตี้ พีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
โทร 0-2260-5820 ต่อ 114, 0-6633-8171
โทรสาร 0-2260-5848       อีเมล์ tqprthai@tqpr.com
หรือ คุณสิริรัตน์ จันทวงษ์วาณิชย์
บริษัท ซิมเมอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด
โทร. 0-2220-9000 ต่อ 1286, 0-1904-0021
โทรสาร. 0-2226-6526   อีเมล์ sirirat.jantavongvanich@zimmer.com

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

อเมริกันสแตนดาร์ด ลิกซิล กรุ๊ปจับมือโฮมโปร จัดโครงการ "สุขภัณฑ์เพื่อแม่" ตอบรับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป้องกันอันตรายจากโรคข้อเสื่อมในผู้สูงอายุ

เมื่อสังคมไทยกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า รัฐจึงต้องหันมาให้ความสำคัญและเริ่มวางแผนพัฒนาให้ประชากรผู้สูงอายุมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี หนึ่งในผลลัพธ์นั้นก็คือ แผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณไทย ระยะที่ 3...

ภาพข่าว: ซิมเมอร์จัดบรรยายนวัตกรรมเทคโนโลยีการผ่าตัดใหม่ล่าสุด

กรุงเทพฯ--29 มี.ค.--คิวพีอาร์ บริษัท ซิมเมอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด จัดบรรยายการใช้คอมพิวเตอร์นำร่องด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (CAS EM) ช่วยในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแบบเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อย (MIS TKA) ซึ่งเป็นครั้งแรกที่สามารถใช้ในการผ่าตัดแบบนี้ได้อย...

ดีทแฮลม์ ส่งยา พร้อมสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติทางภาคใต้

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--โทเทิล ควอลิตี้ พีอาร์ บริษัท ดีทแฮลม์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ดีเคเอสเอช และ องค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย รวมถึงพนักงานมากมาย ได้ทำการรวมรวมเงินบริจาคกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านเวชภัณฑ์ต่างๆ ที่จำเป็น สำหรับโร...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง