สมาคมสปาไทย จัดอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Tuesday January 18, 2005 11:49
กรุงเทพฯ--18 ม.ค.--สมาคมสปาไทย
คำชี้แจง
สำหรับผู้สมัครเข้ารับการทดสอบเป็นผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ

1.   กำหนดวันอบรมสำหรับผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ   เป็นระยะเวลาจำนวน 2 วัน คือ   ระหว่างวันอังคารที่ 1 มีนาคม   2548   ถึงวันพุธที่   2   มีนาคม   2548

2. กำหนดวันสอบผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ คือ วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2548

3. สถานที่จัดการอบรมและสอบผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ กำหนดไว้   2 แห่ง คือ   โรงแรมแมกซ์   ถ.พระราม 9 และโรงแรมบางกอกพาเลซ   ถ.เพชรบุรี   กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ผู้ที่มีเลขที่นั่งสอบตั้งแต่หมายเลข   0001 - 1000 ให้เข้ารับการอบรมและสอบ   ณ.โรงแรม แมกซ์   ถ.พระราม 9   กรุงเทพฯ
  • ผู้ที่มีเลขที่นั่งสอบตั้งแต่หมายเลข   1001 - 2085 ให้เข้ารับการอบรมและสอบ ณ. โรงแรมบางกอกพาเลซ ถ.เพชรบุรี   กรุงเทพฯ

4. ประกาศผลการสอบผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม   2548 ณ กองการประกอบโรคศิลปะกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์   จ.นนทบุรี และที่   http://mrd - hss. moph.go.th หรือ   www.thaispa.org หรือ www.thaispa.go.th

ขั้นตอนในการเข้ารับการอบรมและสอบผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ

1. ผู้เข้าสอบตรวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบของตนเองได้ที่ http://mrd - hss. moph.go.th หรือ www.thaispa.org   หรือ www.thaispa.go.th

2. การชำระเงินค่าลงทะเบียนในการอบรมและสอบผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ มีรายละเอียด ดังนี้

2.1 สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรมและสอบ   ให้ชำระค่าลงทะเบียนจำนวน   700 บาท (เป็นค่าอาหารกลางวันจำนวน   2 มื้อ / ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 5 มื้อ )   โดยผู้เข้าอบรมและสอบจะต้องโอนเงินจำนวน   700 บาท เข้าบัญชีเลขที่   095 - 2 - 12282 - 8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์   ชื่อบัญชี สมาคมสปาไทย   ธนาคารเอเชีย   สาขาย่อยสุขุมวิท   ซอย 4   ภายในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์   2548 ( ไม่รับการชำระเงินสดหรือชำระค่าลงทะเบียนหน้างาน )

2.2 สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการสอบเท่านั้น ให้ชำระค่าลงทะเบียนจำนวน 200 บาท (เป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 1 มื้อ) โดยผู้เข้าสอบจะต้องโอนเงินจำนวน   200 บาท เข้าบัญชีเลขที่   095 - 2 - 12282 - 8   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์   ชื่อบัญชี สมาคมสปาไทย ธนาคารเอเชีย สาขาย่อยสุขุมวิท     ซอย 4   ภายในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์   2548 ( ไม่รับการชำระเงินสดหรือชำระค่าลงทะเบียนหน้างาน )

หมายเหตุ :- เมื่อโอนเงินแล้ว โปรดส่งสำเนาใบสลิบการโอนเงินโดยเขียน   ชื่อ-นามสกุล /ที่อยู่ /เลขที่นั่งเลขของผู้สมัครมายังคุณบุศรา เชื้อประกอบกิจ กองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   หรือส่งทางโทรสารหมายเลข   02- 591- 8560   หรือ   02 - 590 -1332

3. สำหรับผู้สมัครที่ต้องการเข้าพักในโรงแรมที่จัดการอบรมและสอบ   ต้องสำรองที่พักกับทางโรงแรมเองภายในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548   รายละเอียด คือ

  • โรงแรมแมกซ์   ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02 - 248-0011(80สาย) โทรสาร 02 -247-4720
  • โรงแรมบางกอกพาเลซ ถ.เพชรบุรี กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-253-0510 โทรสาร 02-253-7400
4. ผู้เข้ารับการอบรมและสอบโปรดแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

5. ผู้เข้ารับการอบรมและสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการและใบสลิบการโอนเงินค่าลงทะเบียนการอบรมและสอบมาแสดงเป็นหลักฐานในวันเข้ารับการอบรมและวันเข้าสอบด้วย

6. ข้อสอบผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ เป็นข้อสอบแบบปรนัย ประเภท 5 ตัวเลือก   ดังนั้นผู้เข้าสอบต้องนำอุปกรณ์เครื่องเขียนได้แก่ ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน, ดินสอดำชนิด 2Bขึ้นไป และยางลบดินสอ เพื่อใช้ในการสอบมาด้วย--จบ--


Latest Press Release

ภาพข่าว: เปิดเวทีประชุมเชิงวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 ชีวีมีสุข กับมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง

ศ.เกียรติคุณ พญ.แสงสุรีย์ จูฑา ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ชมรมโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบมัยอีลอยด์แห่งประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “ชีวีมีสุข กับมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง” จัดขึ้นโดย...

รพ. บำรุงราษฎร์ จัดงาน รักคุณแม่...ดูแลคุณแม่ เนื่องในวันแม่

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานส่งเสริมสุขภาพ “รักคุณแม่...ดูแลคุณแม่” เนื่องในวันแม่ ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 – 15.00 น. ณ ล็อบบี้ ชั้น G อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สุขุมวิท...

กรมอนามัย จับมือภาคีเครือข่ายองค์กรรณรงค์

ชวนคนไทย “Kick off ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม ทั่วไทย” ขับเคลื่อนแนวคิดภาชนะใส่อาหารปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสมาคมสร้างสรรค์ไทย(ตาวิเศษ) และบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม(เกรซ) เปิดตัวโครงการรณรงค์...

รพ.ปิยะเวท ต้อนรับวันแม่บริการตรวจเนื้องอกในมดลูก

โรงพยาบาลปิยะเวท เขิญชวนร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลวันแม่ ในงานเสวนา “เนื้องอกในมดลูก อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม” โดย นพ.พิเชฐ ผนึกทอง และ นพ.ภานุพงศ์ พันธ์เมธาฤทธิ์ สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลปิยะเวท พบกับโปรโมชั่นของขวัญสุขภาพดีสำหรับคุณผู้หญิง และ...

ภาพข่าว: โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม

นายแพทย์จิรเจษฎ์ สุขสุเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 (คนที่3 นับจากซ้าย) และ ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์(คนที่4นับจากซ้าย) อธิบดีกรมอนามัยร่วมกันเปิดตัวโครงการรณรงค์ “Kick off ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ทั่วไทย”...

Related Topics