สมาคมสปาไทย จัดอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Tuesday January 18, 2005 11:49
กรุงเทพฯ--18 ม.ค.--สมาคมสปาไทย
คำชี้แจง
สำหรับผู้สมัครเข้ารับการทดสอบเป็นผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ

1.   กำหนดวันอบรมสำหรับผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ   เป็นระยะเวลาจำนวน 2 วัน คือ   ระหว่างวันอังคารที่ 1 มีนาคม   2548   ถึงวันพุธที่   2   มีนาคม   2548

2. กำหนดวันสอบผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ คือ วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2548

3. สถานที่จัดการอบรมและสอบผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ กำหนดไว้   2 แห่ง คือ   โรงแรมแมกซ์   ถ.พระราม 9 และโรงแรมบางกอกพาเลซ   ถ.เพชรบุรี   กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ผู้ที่มีเลขที่นั่งสอบตั้งแต่หมายเลข   0001 - 1000 ให้เข้ารับการอบรมและสอบ   ณ.โรงแรม แมกซ์   ถ.พระราม 9   กรุงเทพฯ
  • ผู้ที่มีเลขที่นั่งสอบตั้งแต่หมายเลข   1001 - 2085 ให้เข้ารับการอบรมและสอบ ณ. โรงแรมบางกอกพาเลซ ถ.เพชรบุรี   กรุงเทพฯ

4. ประกาศผลการสอบผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม   2548 ณ กองการประกอบโรคศิลปะกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์   จ.นนทบุรี และที่   http://mrd - hss. moph.go.th หรือ   www.thaispa.org หรือ www.thaispa.go.th

ขั้นตอนในการเข้ารับการอบรมและสอบผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ

1. ผู้เข้าสอบตรวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบของตนเองได้ที่ http://mrd - hss. moph.go.th หรือ www.thaispa.org   หรือ www.thaispa.go.th

2. การชำระเงินค่าลงทะเบียนในการอบรมและสอบผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ มีรายละเอียด ดังนี้

2.1 สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรมและสอบ   ให้ชำระค่าลงทะเบียนจำนวน   700 บาท (เป็นค่าอาหารกลางวันจำนวน   2 มื้อ / ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 5 มื้อ )   โดยผู้เข้าอบรมและสอบจะต้องโอนเงินจำนวน   700 บาท เข้าบัญชีเลขที่   095 - 2 - 12282 - 8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์   ชื่อบัญชี สมาคมสปาไทย   ธนาคารเอเชีย   สาขาย่อยสุขุมวิท   ซอย 4   ภายในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์   2548 ( ไม่รับการชำระเงินสดหรือชำระค่าลงทะเบียนหน้างาน )

2.2 สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการสอบเท่านั้น ให้ชำระค่าลงทะเบียนจำนวน 200 บาท (เป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 1 มื้อ) โดยผู้เข้าสอบจะต้องโอนเงินจำนวน   200 บาท เข้าบัญชีเลขที่   095 - 2 - 12282 - 8   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์   ชื่อบัญชี สมาคมสปาไทย ธนาคารเอเชีย สาขาย่อยสุขุมวิท     ซอย 4   ภายในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์   2548 ( ไม่รับการชำระเงินสดหรือชำระค่าลงทะเบียนหน้างาน )

หมายเหตุ :- เมื่อโอนเงินแล้ว โปรดส่งสำเนาใบสลิบการโอนเงินโดยเขียน   ชื่อ-นามสกุล /ที่อยู่ /เลขที่นั่งเลขของผู้สมัครมายังคุณบุศรา เชื้อประกอบกิจ กองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   หรือส่งทางโทรสารหมายเลข   02- 591- 8560   หรือ   02 - 590 -1332

3. สำหรับผู้สมัครที่ต้องการเข้าพักในโรงแรมที่จัดการอบรมและสอบ   ต้องสำรองที่พักกับทางโรงแรมเองภายในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548   รายละเอียด คือ

  • โรงแรมแมกซ์   ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02 - 248-0011(80สาย) โทรสาร 02 -247-4720
  • โรงแรมบางกอกพาเลซ ถ.เพชรบุรี กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-253-0510 โทรสาร 02-253-7400
4. ผู้เข้ารับการอบรมและสอบโปรดแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

5. ผู้เข้ารับการอบรมและสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการและใบสลิบการโอนเงินค่าลงทะเบียนการอบรมและสอบมาแสดงเป็นหลักฐานในวันเข้ารับการอบรมและวันเข้าสอบด้วย

6. ข้อสอบผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ เป็นข้อสอบแบบปรนัย ประเภท 5 ตัวเลือก   ดังนั้นผู้เข้าสอบต้องนำอุปกรณ์เครื่องเขียนได้แก่ ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน, ดินสอดำชนิด 2Bขึ้นไป และยางลบดินสอ เพื่อใช้ในการสอบมาด้วย--จบ--


Latest Press Release

สพฉ.วิเคราะห์สถิติสงกรานต์พบตายคาที่สูง ระบุผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้รับการช่วยเหลือถูกวิธีผ่านสายด่วน 1669 มีอัตรารอดสูงถึงร้อยละ 97 ย้ำการรณรงค์ลดอุบัติเหตุต้องทำอย่างต่อเนื่อง

นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2557 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน พบว่ามีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 2.992 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 23,494 ราย ลดลงจากปีที่ผ่านมา...

สพฉ. จับมือกองทัพอากาศ ลงนามความร่วมมือพัฒนาการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศยาน

สพฉ. จับมือกองทัพอากาศ ลงนามความร่วมมือพัฒนาการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศยาน พร้อมสนับสนุนด้านวิชาการและชุดอุปกรณ์สาหรับชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็วตอบโต้ภัยพิบัติ...

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 30 ที่โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์และสมาชิก เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 30 ในระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2557 ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรีภายใต้ธีมงาน From Bench to Beside and Beyond: การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ...

แนะใช้เซรั่มยางพาราฟื้นฟูผิวหน้าหลังเล่นสงกรานต์

แนะใช้เซรั่มยางพาราฟื้นฟูผิวหลังเผชิญแดดเล่นน้ำสงกรานต์ TCELS ตั้ง มอ. เป็น Excellence Center จากเทคโนโลยีชีวภาพน้ำยางพารา ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า TCELS...

Gossip News: กลุ่ม รพ.จุฬารัตน์ จัดโปรฯสุดเจ๋ง ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ 2557

ซุ่มเงียบจัดโปรโมชั่นสุดเจ๋งมาฝากคนรักสุขภาพอีกแล้วจ้า!!! ของขวัญสุดพิเศษต้อนรับปีใหม่ไทย 2557 จากอาจารย์หมอ นายแพทย์ กำพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ครั้งนี้จัด เต็มครอบคลุมทุกโรค-ความเสี่ยง อาทิ โปรแกรมตรวจสุขภาพโรคหัวใจ ,...

Related Topics