ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ขอเชิญสื่อมวลชน ร่วมงานแนะนำนวัตกรรมใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๖:๒๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น

เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง BSC Pure Care ได้คิดค้นและพัฒนาสารสกัดอันทรงคุณค่าจากธรรมชาติ "สารสกัดจากเกสรบัวหลวง ( Lotus Spirit) " โดย BSC Pure Care   ได้ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แบรนด์เดียวในประเทศไทย

จากความสามารถของนักวิทยาศาสตร์ไทยได้ค้นพบสารสกัดอันทรงคุณค่าในประเทศผนวกกับการผสมผสานนวัตกรรมล่าสุดของโลก "นาโนเทคโนโลยี (NANO TECHNOLOGY)" รวมไว้ในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชุด Age Expert Series-Lotus Spirit ผลิตภัณฑ์แห่งความภาคภูมิใจของคนไทย

โอกาสนี้ ทางเครื่องสำอาง BSC Pure Care ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จึงจัดงานแถลงข่าว "นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากเกสรบัวหลวง (Lotus Spirit)" พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยชุด Age Expert Series-Lotus Spirit โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย คุณศุภชัย หล่อโลหะการ ผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศ.ดร.วิชัย ริ้วตระกูล ผอ.โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยทางเคมี (PERCH) และคุณจินตนา เฉลิมชัยกิจ ผอ.ฝ่ายเครื่องสำอาง บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2548 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ สี่แยกราชประสงค์

กำหนดงานแถลงข่าวและสัมมนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากเกสรบัวหลวงด้วยเทคโนโลยีระดับนาโน
พร้อมร่วมฟัง
สัมมนาสารสกัดเกสรบัวหลวง (Lotus Spirit) และนาโนเทคโนโลยี
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2548 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
จัดโดย
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(สนช.)
โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยทางเคมี (PERCH)
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด (ILC)
13.30-14.00 น.   ลงทะเบียน
ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(นายกร ทัพพะรังสี) เดินทางถึงโรงแรม

14.00-14.05 น.   พิธีกรกล่าวต้อนรับเข้าสู่งานสัมมนาและแถลงข่าว นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

จากเกสรบัวหลวงด้วยเทคโนโลยีระดับนาโน
14.05-14.10 น.   พิธีกรกล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดงาน
14.10-14.20 น.   การแสดงชุด The Power Of Lotus Spirit
14.20-14.25 น.   ฯพณฯ   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวเปิดงาน
14.30-15.00 น.   พิธีเปิดงานโดย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คุณทิพาภรณ์ โชควัฒนา, คุณเกียรติศักดิ์ จิรกัญจนะ, คุณจินตนา เฉลิมชัยกิจ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล, คุณศุภชัย หล่อโลหการ
14.30-15.00 น.   ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เยี่ยมชมนิทรรศการ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
Lotus Spirit BSC Pure Care: Age Expert Series
15.00-15.30 น.   สัมมนาเชิงวิชาการ สมุนไพรเกสรบัวหลวงในวงการเครื่องสำอาง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วิชัย ริ้วตระกูล
ผู้อำนวยการ โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยทางเคมี (PERCH)
คณะกรรมการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
พักทานของว่าง น้ำชา
15.30-15.45 น.   สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องนาโนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
รองศาสตราจารย์ ดร. นพ กำพล ศรีวัฒนกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสมิติเวช

15.45-16.00 น.   จากนาโนเทคโนโลยีและสารสกัดธรรมชาติสู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

BSC Pure Care : Age Expert Series
คุณจินตนา เฉลิมชัยกิจ
ผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องสำอางและนำหอม
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
และ พญ.สุขมาศ สุวรณวลัยกร แพทย์ผิวหนัง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอร์มาเทค รีเสริท์ แอนด์ แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด
16.00 น.         เชิญชมงานตามอัธยาศัย
บริเวณหน้าห้องจัดเลี้ยง
13.30 น.         นิทรรศการสมุนไพรเกสรบัวหลวง
แนะนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ BSC Pure Care

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณอุษณีย์ ถาวรกาญจน์, คุณอรวรรณ พูนวงศ์ และคุณวันวิสาข์ วสุกาญจน์ โทร. 0-2354-3588 ต่อ 118 - 120--จบ--


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สนช.ร่วมกับ บ.เครือสหพัฒน์ฯ เปิดตัวนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากเกสรบัวหลวงด้วยเทคโนโลยีระดับนาโน

กรุงเทพฯ--14 ม.ค.--อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ร่วมกับโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยาทางเคมี (PERCH) บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิ...

หอการค้าไทย ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม "สัปดาห์รณรงค์ส่งความช่วยเหลือถึงพี่น้องชาวใต้"

กรุงเทพฯ--13 ม.ค.--อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น ตามที่องค์กรผู้นำเอกชน 4 สถาบัน ได้แก่ หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และกลุ่มศิลปินบันเทิง ได้ร่วมจัดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการรณรงค์ให้คนไท...

ไทยจัดแถลงข่าวเหตุคลื่นสึนามิถล่มที่จ.ภูเก็ตวันที่ 2 ม.ค.นี้

ซิดนีย์, 2 ม.ค.—เอเอพี มีเดียเน็ท อินเตอร์เนชั่นแนล/เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์ เรียน บรรณาธิการและหัวน้าผู้สื่อข่าวทราบเรื่องการส่งผู้สื่อข่าวไปร่วมงานแถลงข่าวดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ การแถลงข่าวเรื่องคลื่นสึนามิที่จังหวัดภูเก็ตในวันที่ 2 มกราคม เวลา 15.00 น....

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง