ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร http://www.newswit.com/fin/ th-TH Wed, 24 Apr 2019 14:48:26 +0700 กนอ.จัดสัมมนาพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/9e4aadd1e04f372e9be57c46bc4caeb6/ ดร.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยหลักการพึ่งพาอาศัยกันตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ด้าน Circular Economy http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/9e4aadd1e04f372e9be57c46bc4caeb6/ Wed, 24 Apr 2019 14:41:25 +0700 VGI ร่วมทุน iClick Interactive จัดตั้งบริษัทเทคโนโลยีด้านการตลาด เพิ่มขีดความสามารถ http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/599f553d93fde38194aa2292c6170227/ ในการบริหารการตลาดแบบดิจิทัลที่กำลังเติบโตของประเทศไทยและเชื่อมต่อแบรนด์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ากับโอกาสทางธุรกิจจากประเทศจีน บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ วีจีไอ (VGI) ผู้นำ Offline-to-Online (O2O) Solutions http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/599f553d93fde38194aa2292c6170227/ Wed, 24 Apr 2019 14:29:41 +0700 ภาพข่าว: MONO ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/4046ef0142e54803db2a02c6a3fd6170/ คุณพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ผู้ช่วยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และ คุณซังโดลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ MONO จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/4046ef0142e54803db2a02c6a3fd6170/ Wed, 24 Apr 2019 14:26:17 +0700 สอน. พร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยรอบแรก ผ่านบัญชี ธ.ก.ส. 26 เม.ย. 2562 นี้ http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/167204dd1af5816ae0d3ce4119a989d3/ นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เห็นชอบโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ภายใต้กรอบวงเงิน จำนวน 6,500 ล้านบาท ในอัตราไม่เกิน 50 บาทต่อตันอ้อย http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/167204dd1af5816ae0d3ce4119a989d3/ Wed, 24 Apr 2019 13:55:26 +0700 การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 31มกราคม 2563 http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/d5ec6d5419f8682bd236b84aa9d3b6d7/ ตามที่กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตให้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น 4 http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/d5ec6d5419f8682bd236b84aa9d3b6d7/ Wed, 24 Apr 2019 13:53:36 +0700 ภาพข่าว: SUN ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/862acd5b8f610069bd03037d3e556d4e/ นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมด้วยดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/862acd5b8f610069bd03037d3e556d4e/ Wed, 24 Apr 2019 13:48:25 +0700 ภาพข่าว: ถิรไทย ประชุมผู้ถือหุ้น สรุปผลการดำเนินงานปี 2562 http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/a139c6b8f9858f0eaf02490386595428/ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT ผู้นำตลาดหม้อแปลงไฟฟ้า และอุตสาหกรรมด้านพลังงานรายใหญ่ของประเทศ ร่วมเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัทฯ http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/a139c6b8f9858f0eaf02490386595428/ Wed, 24 Apr 2019 13:45:23 +0700 ภาพข่าว: LH FUND LH BANK ผนึก INVESCO ยกระดับบริการทางการเงิน เพิ่มศักยภาพและโอกาสการลงทุนทั่วโลกตอบโจทย์ลูกค้าแบบครบวงจร http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/1a20bdd90fb4b776b94ca61a086db0c4/ นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หรือ LH Fund พร้อมด้วย นางศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/1a20bdd90fb4b776b94ca61a086db0c4/ Wed, 24 Apr 2019 13:42:09 +0700 กองทุนบำนาญครูออนแทรีโอเปิดแผนกใหม่ มุ่งลงทุนในเทคโนโลยีดิสรัปชั่น http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/04232c4f385dfd26a6924d79ba1179ce/ กองทุนบำนาญครูออนแทรีโอ (Ontario Teachers# Pension Plan) มีความยินดีที่จะประกาศว่า ทางกองทุนเตรียมเปิดแผนกการลงทุนใหม่ ได้แก่ Teachers# Innovation Platform (TIP) ซึ่งจะดูแลการร่วมลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพที่อยู่ในช่วงเติบโตแล้ว (Late Stage) http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/04232c4f385dfd26a6924d79ba1179ce/ Wed, 24 Apr 2019 13:38:22 +0700 KTAMจ่ายเงินปันผล4กองทุนหุ้นไทย-อสังหาฯ รับแรงหนุนตลาดต่างประเทศทะยอยสะสมได้ http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/a730835c77ae470ac791f7c80d384078/ นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุนของบริษัท มีมติจ่ายเงินปันผล 4 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนเปิดกรุงไทยซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์ ( KTSE) http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/a730835c77ae470ac791f7c80d384078/ Wed, 24 Apr 2019 13:37:49 +0700 ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมจัดอบรมโครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2 ออนไลน์ กระตุ้น SMEs ใช้เครื่องมือปิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในการค้าขายระหว่างประเทศ http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/4bbec89248f7273257302936d359989e/ นายชนะ บุณยะชัย (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ถ่ายภาพร่วมกับนางสาววชิรา อารมย์ดี (กลาง) ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่ง-ประเทศไทย และนายกอบศักดิ์ ดวงดี (ที่ 2 จากซ้าย) http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/4bbec89248f7273257302936d359989e/ Wed, 24 Apr 2019 13:32:50 +0700 Guangdian Capital (GDC) เผย Mountain Top ได้รับเงินลงทุนจาก ByteDance บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีน http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/be0d16bfed89097ec0711ed7b5b837e5/ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ByteDance บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีน ได้เข้าลงทุนใน Mountain Top บริษัทดูแลศิลปินชั้นนำในประเทศจีน หลังจากที่ Mountain Top ประสบความสำเร็จในการระดมทุนรอบก่อนหน้านี้มาแล้ว นำโดย Guangdian Capital (GDC) ซึ่งลงทุนวงเงิน 100 http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/be0d16bfed89097ec0711ed7b5b837e5/ Wed, 24 Apr 2019 12:18:13 +0700 ภาพข่าว: วีรันดา รีสอร์ท ลงนามสัญญาแต่งตั้งอันเดอร์ไรท์เตอร์ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/004dc48dbddb2a566b84c09f151373f7/ คุณวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ VRANDAลงนามในสัญญาแต่งตั้งบล.บัวหลวง ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คุณพิเชษฐ สิทธิอำนวย http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/004dc48dbddb2a566b84c09f151373f7/ Wed, 24 Apr 2019 11:56:29 +0700 หลังสงกรานต์ ชีวิตคุณกำลังอยู่ในขั้นไหน? http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/2015db36091f24780677cabd4112356b/ ผ่านไปเรียบร้อยกับวันหยุดยาวอย่างเทศกาลสงกรานต์ หลายคนคงได้ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ และกลับไปบ้านเกิดเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องญาติผู้ใหญ่ กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมา พอกลับมาสู่โลกความเป็นจริงของชีวิตทำงาน หลายคนคงรู้สึกหนักหัวตัวเบา http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/2015db36091f24780677cabd4112356b/ Wed, 24 Apr 2019 11:42:57 +0700 เจ.เอส.พี. ไม่หวั่นมาตรการ LTV ยืดเวลาแคมเปญ เปิดวาร์ป ช่วยลูกค้าผ่อนบ้านเดือนละ 1,500 บาทถึง 30 มิ.ย. นี้ http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/7fac0db590d1d914e0784671180994e7/ งัดแคมเปญใหญ่ เปิดวาร์ป ออกมาได้ไม่ทันไรก็สร้างความคึกคักเป็นอย่างมากกับกลุ่มตลาดอสังหาฯ แนวราบ สำหรับค่ายบมจ. เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ ล่าสุดก็ไม่หวั่นผลกระทบมาตรการควบคุมสินเชื่อบ้าน (LTV) เนื่องจากกระแสตอบรับแคมเปญดีเกินคาดจากงานมหกรรมบ้านและคอนโด http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/7fac0db590d1d914e0784671180994e7/ Wed, 24 Apr 2019 11:36:40 +0700 ภาพข่าว: JMART จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/1d4b078a4c9d688153334400d0f03455/ นายพิศณุ พงษ์อัชฌา (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (JMART) พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/1d4b078a4c9d688153334400d0f03455/ Wed, 24 Apr 2019 11:33:49 +0700 กรมบัญชีกลางแจงความคืบหน้าร่างพระราชกฤษฎีกาเพิ่ม ช.ค.บ. 10,000 บาท และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ 70 ปี http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/d717c6f29990f20f9df4e0e026674fbc/ กรมบัญชีกลางรายงานความคืบหน้า เกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยปรับเพิ่ม ช.ค.บ. รวมกับเบี้ยหวัดบำนาญเป็นเดือนละ 10,000 บาท อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ต่อไป http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/d717c6f29990f20f9df4e0e026674fbc/ Wed, 24 Apr 2019 11:16:16 +0700 ภาพข่าว: บมจ.ซีพี ออลล์ ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ คุณสุธารัตน์ เกษร นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/b2dbafc8a32bf3c76a8d606f17d1bd31/ คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ คุณสุธารัตน์ เกษร นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมฯประจำปี 2562 ณ http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/b2dbafc8a32bf3c76a8d606f17d1bd31/ Wed, 24 Apr 2019 11:14:38 +0700 ภาพข่าว: ผู้ถือหุ้น DRT อนุมัติจ่ายเงินปันผลอีก 0.18 บาทต่อหุ้น http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/6f1aa1d37d6335d225223099c54db69a/ นายประกิต ประทีปะเสน (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร บริษัทผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 ณ http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/6f1aa1d37d6335d225223099c54db69a/ Wed, 24 Apr 2019 11:06:12 +0700 สัมมนา หุ้นเปรี้ยว เฟี้ยวฟ้าว โดยมิติหุ้น (ฟรีตลอดงาน) ณ อาคารสยามกลการ ชั้น 5 (ตรงข้ามสนามกีฬาศุภชราศัย) วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 62 http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/0085fc070af0151dd08c6740204bc932/ # พบ การเจาะลึก บจ. ดังบนเวที DOD NER BGRIM ที่ไม่ควรพลาดกับข้อมูล และการประเมินมูลค่าสดๆ โดย เด็กแนว #พบการนำเสนอโปรแกรมการเทรดอันล้ำลึก โดย FINANSIA HERO ที่จะทำให้คุณชนะตลาดแบบคาดไม่ถึง #และไม่ควรพลาด กับ ไอซ์ เทรนด์ไลน์ ที่จะมาสอนการอ่านกราฟ http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/0085fc070af0151dd08c6740204bc932/ Wed, 24 Apr 2019 11:00:00 +0700 ภาพข่าว: CWT ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/9a5ce9f3cae35a32ffb37f5f02c1acb1/ นายวีระพล ไชยธีรัตต์ (ที่3จากขวา) ประธานกรรมการ และนายสุพจน์ ปานน้อย (ที่1จากขวา) ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT พร้อมคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยที่ประชุมมีมติ http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/9a5ce9f3cae35a32ffb37f5f02c1acb1/ Wed, 24 Apr 2019 10:49:46 +0700 Gossip News: SUPER เข้าโหมดการเติบโต http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/311a0909eb3cdf632565b58a78088054/ เรียกได้ว่าพร้อมสุดๆ สำหรับบิ๊กบอส จอมทรัพย์ โลจายะ แห่ง บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPER) สำหรับการตอบทุกคำถาม...ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2562 และปีนี้ถือเป็นปีที่ SUPER http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/311a0909eb3cdf632565b58a78088054/ Wed, 24 Apr 2019 10:42:08 +0700 นักศึกษาสวนสุนันทา คว้ารางวัลนำเสนอบทความวิจัยในเวทีระดับชาติ http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/44516b57f56d9e8a1f1ea1a2207b2a5a/ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยเกริก และสมาคมโรงแรมไทย ภาคใต้ http://www.newswit.com/fin/2019-04-24/44516b57f56d9e8a1f1ea1a2207b2a5a/ Wed, 24 Apr 2019 10:26:31 +0700