ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ไทยพาณิชย์ ปูพรมผลิตภัณฑ์การเงินอัตราดอกเบี้ย THOR ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม ออกหุ้นกู้อนุพันธ์อ้างอิง THOR รายแรกของไทย เพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับนักลงทุน

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันอังคารที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๑:๓๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--6 ต.ค.--ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ แสดงศักยภาพและความพร้อมในตลาดการเงินอย่างต่อเนื่อง ประเดิมออกหุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Note) อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR (Thai Overnight Repurchase Rate) เป็นผลิตภัณฑ์หุ้นกู้อนุพันธ์แรกของประเทศไทยช่วยสร้างความหลากหลายให้ตลาดเงิน มอบทางเลือกใหม่ให้กับนักลงทุนครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้าองค์กรผ่านทางบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กลุ่มสถาบันผ่านทาง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM) และ เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยในกลุ่มลูกค้ามั่งคั่ง (Wealth) ของธนาคารมีทางเลือกในการลงทุนมากยิ่งขึ้นภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบัน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมร่วมเป็นกลไกสนับสนุนธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พัฒนาการใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย กระตุ้นให้เกิดการทำธุรกรรมและสร้างผลิตภัณฑ์ทางเงินอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

นายวศิน ไสยวรรณ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ตลาดการเงินของประเทศไทยมีความก้าวหน้าและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR (Thai Overnight Repurchase Rate) ซึ่งสะท้อนภาวะตลาดการเงินของประเทศ และมีความโปร่งใส สามารถนำไปเป็นฐานให้กับตลาดการเงินเพื่อใช้อ้างอิงในทำธุรกรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมสนองนโยบาย ธปท. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้งานจริง โดยก่อนหน้านี้ได้มีการนำอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR นำร่องใช้กับลูกค้าองค์กรเป็นครั้งแรกของประเทศไปแล้ว และครั้งนี้เพื่อสร้างกลไกการใช้งานไปสู่ผู้ร่วมตลาดที่หลากหลายมากขึ้น ธนาคารไทยพาณิชย์ ยังได้พัฒนาหุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Note) อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย การสร้างผลตอบแทนความน่าเชื่อถือ และโดยเฉพาะในภาวะที่การอ้างอิงผลตอบแทนจากตลาดเงินต่างประเทศมีความผันผวนสูง ดังนั้น หุ้นกู้อนุพันธ์ อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ซึ่งสะท้อนถึงสภาพคล่องเงินบาทนั้นน่าจะสามารถตอบโจทย์และเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนในสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างน่าสนใจ อีกทั้งยังเป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์การลงทุนอ้างอิงดอกเบี้ย THOR ในตลาดให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย ในขณะเดียวกันยังเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ จากผู้ร่วมตลาดในอนาคต

นางนัฎชลี ผดุงสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารเงิน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ผ่านผลิตภัณฑ์การลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR บริษัทฯหวังว่าการลงทุนครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความหลากหลายและมิติของอัตราดอกเบี้ย THOR สนองนโยบายธปท. โดยหุ้นกู้อนุพันธ์ดังกล่าวถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการการลงทุนอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันและเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการลงทุนหุ้นกู้อนุพันธ์อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ดังนั้น เมื่อธนาคารไทยพาณิชย์ มีความประสงค์จะขับเคลื่อนอัตราดอกเบี้ย THOR ผ่านผลิตภัณฑ์การลงทุน ทางบริษัทฯ จึงมีความยินดีที่จะเข้าลงทุนเนื่องจากมีความเชื่อมั่นในความชำนาญของธนาคารไทยพาณิชย์ในการออกหุ้นกู้อนุพันธ์ โดยการลงทุนครั้งนี้บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมพัฒนาเสถียรภาพให้ตลาดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR

นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด กล่าวว่า หุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Note) เป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความน่าสนใจภายใต้สภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วโลก นักลงทุนยังคงมองหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้ตอบแทนที่ดีและมีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งเมื่อประเมินแล้วหุ้นกู้อนุพันธ์อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ออกมานั้นสามารถให้ตอบแทนที่น่าสนใจ และผันผวนต่ำกว่าหุ้นกู้อนุพันธ์ที่อ้างอิงตลาดต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์ซึ่งมองหาโอกาสการลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่เสมอ จึงมองเห็นโอกาสที่จะเข้ามาลงทุนในผลิตภัณฑ์นี้เพื่อบริหารผลตอบแทนให้กับนักลงทุนอย่างคุ้มค่า และกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่หลากหลายและน่าเชื่อถือ อีกทั้งต้องการสนับสนุนให้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR มีการใช้อย่างแพร่หลาย และช่วยเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับตลาดต่อไป

นายศรชัย สุเนต์ตา กรรมการผู้จัดการ Chief Investment Officer บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันนักลงทุนในกลุ่ม Wealth เพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและระดับโลก ธนาคารฯ จึงต้องพยายามเฟ้นหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับนักลงทุนในกลุ่มนี้อย่างลงตัวที่สุด ซึ่งตลาดหุ้นกู้อนุพันธ์ในปัจจุบันมีการพัฒนาและอ้างอิงกับสินทรัพย์หลากหลายรูปแบบ แม้จะมีความเสี่ยงแต่ก็ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากและตราสารหนี้ทั่วไปเช่นกัน ดังนั้น หุ้นกู้อนุพันธ์อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนในกลุ่ม Wealth โดยมีการเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ยังเป็นเรื่องใหม่ในตลาด ธนาคารฯ จะมีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวให้กับกลุ่มนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่ความเชื่อมั่นและการตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่อไปในอนาคต


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว "นโยบาย บลจ.เอสซีบี ควอนท์ และการเปิดตัวหุ้นกู้อนุพันธ์ของ บล.ไทยพาณิชย์"

กรุงเทพฯ--16 พ.ค.--เวเบอร์ แชนด์วิค บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมการแถลงข่าว "นโยบาย บลจ.เอสซีบี ควอนท์ และการแนะนำหุ้นกู้อนุพันธ์ของ บล.ไทยพาณิชย์" โดยการแถลงข่าวครั้งนี้ มีความแตกต่างจากการสัมมนาและให้ข้อ...

ไทยพาณิชย์แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลกองทุนผู้ประสบภัยสึนามิ มุ่งช่วยเด็กและเยาวชน ทั้งการศึกษาและฟื้นฟูสภาพจิตใจ

กรุงเทพฯ--19 ม.ค.--ธ.ไทยพาณิชย์ ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นสึนามิ โดยเปิดบัญชี "ไทยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัย" เพื่อรับบริจาคเงินช่วยเหลือผ่านทางบัญชีเลขที่ 111-3-05400-9 นั้น...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง