ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

'ไซมิส แอสเสท’ เตรียมขายหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 600 ล้านบาท ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.75% ต่อปี

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันอังคารที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๖:๓๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--6 ต.ค.--เอ็ม ที มัลติมีเดีย

'บมจ. ไซมิส แอสเสท’ หรือ SA ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร เตรียมออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 1 ปี 5 เดือน 24 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 วงเงินรวมไม่เกิน 600 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดจองซื้อในวันที่ 9, 12 และ 14 ตุลาคมนี้ ให้แก่กลุ่มนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนสถาบัน ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.75% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน แต่งตั้ง บล. เคทีบี (ประเทศไทย) และ บล.เคที ซีมิโก้ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ชูเรตติ้ง “BB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”

นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซมิส แอทเสท จำกัด (มหาชน) หรือ SA ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด 'Asset of Life สร้างกำไรให้กับทุกการใช้ชีวิต’ เปิดเผยว่า บมจ. ไซมิส แอทเสท เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2563 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 เมษายน 2565 อายุ 1 ปี 5 เดือน 24 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.75% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน หรือทุกวันที่ 15 มกราคม 15 เมษายน 15 กรกฎาคม และ 15 ตุลาคม ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ เริ่มจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก 15 มกราคม 2564

หุ้นกู้ดังกล่าว คาดว่าจะเสนอขายในวันที่ 9, 12 และ 14 ตุลาคม 2563 ให้แก่นักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนสถาบัน จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 600 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 600,000 หน่วย ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท โดยแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมแต่งตั้งธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ ซึ่งหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ที่ระดับ BB+ แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่”

ทั้งนี้ มูลค่าประเมินหลักประกันของหุ้นกู้ดังกล่าวคิดเป็น 1.50 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่สามารถเสนอขายได้แบ่งเป็น กรรมสิทธ์ห้องชุดโครงการอาคารชุดไซมิส เอ็กซ์คลูซีพ ซอยสุขุมวิท 31, กรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการอาคารชุดบลอสซัม คอนโด แอท สาทร-เจริญราษฎร์, กรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการ ไซมิส สุรวงค์, กรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการ ไซมิส จอยญ่า, และกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการ ไซมิส นางลิ้นจี่

ส่วนวัตถุประสงค์การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อนำเงินไปชำระคืนตั๋วแลกเงินจำนวน 100 ล้านบาท และชำระคืนหุ้นกู้ 2 รุ่น มูลค่ารวม 200 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 2563 และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและบริหารสภาพคล่อง และ/หรือ เพื่อใช้ลงทุนในโครงการใหม่ของบริษัทฯ ในอนาคต

ทั้งนี้ บมจ.ไซมิส แอทแสท เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรระดับแนวหน้าของประเทศ เน้นพัฒนาโครงการบนทำเลที่มีศักยภาพในย่านใจกลางเมือง ย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) และย่านศูนย์กลางธุรกิจใหม่ (New CBD) ภายใต้แบรนด์ “Blossom” “Siamese” “Siamese Exclusive” และ“The Collection” ทำให้ผลประกอบการ (Revenue) จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เติบโตโดยเฉลี่ยสะสม 3 ปีย้อนหลังที่ 62.2% และมีผลกำไรเติบโตโดยเฉลี่ยสะสม 3 ปีย้อนหลังมากกว่า 100% โดยปี 2562 มีกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวน 512 ล้านบาท

โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 บริษัทฯ มียอดขายโครงการคอนโดมิเนียมที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) โครงการ 1.03 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในปีนี้ 3.9 พันล้านบาท ส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้ในปีถัดไป และในขณะเดียวกันมีสัดส่วนรายได้หลักจากการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขายกรรมสิทธิ์กว่า 90% โดยมีโครงการอสังหาริมทรัพย์อยู่ระหว่างเปิดขาย (ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2563) รวมทั้งสิ้น 13 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 40,000 ล้านบาท

ส่วนแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2563 จะมุ่งเน้นขยายไลน์การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น และมุ่งเป็น Living’s Value Creator หรือผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างฉับไว สร้างคุณค่าในทุกประสบการณ์ของการอยู่อาศัยและการลงทุน โดยการเพิ่มธุรกิจด้านอาหาร (F&B) ด้านบริการพื้นที่ให้เช่า เช่น Cloud Kitchen ธุรกิจด้านบริการการเช่าได้แก่ Serviced Residence ซึ่งจะเพิ่มความมั่นคงแก่รายได้ยิ่งขึ้น และการเพิ่มมูลค่า Asset ของลูกค้าด้วยการปรับปรุงบริการหลังการขายจากคอนโดมิเนียมปกติเป็น Branded Residence เพื่อเสริมศักยภาพ และเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินในอนาคต

หมายเหตุ : บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : บริษัทหลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เบอร์โทร 02-648-1111


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ดีคิว พร็อพเพอร์ตี้ เปิดตัวโครงการ "แมกโนเลียส์" บ้านสไตล์แคลิฟอร์เนียตอนใต้แท้แห่งแรกในประเทศไทย

บริษัท ดีคิว พร็อพเพอร์ตี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และที่ดินชั้นนำของประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “แมกโนเลียส์” บ้านสไตล์แคลิฟอร์เนียตอนใต้แท้แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ตั้งเป้าเจาะกลุ่มลูกค้าตลาดบน...

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรและแนวโน้มอันดับเครดิต "เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง" ที่ "BBB/Stable"

กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--ทริสเรทติ้ง บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "BBB" พร้อมแนวโน้ม "Stable" หรือ "คงที่" โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงประสบการณ์ของบริษัทในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่...

ภาพข่าว: พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ ร่วมมือ ร่วมใจบริจาค ช่วยผู้ประสบภัย สึนามิ

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น นายปิยะบุตร เลิศดำริห์การ กรรมการผู้จัดการ (คนที่ 2 จากขวา) บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรของไทย เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ ถล่ม 6 ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง