ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจับมืออินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๘:๑๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--31 ส.ค.--สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ภาครัฐร่วมเอกชนเปิดทางออกธุรกิจช่วยผู้ประกอบการไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 ล่าสุด สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วม อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ มีตแอนด์แมทซ์ วันที่ 9 - 10 กันยายนนี้ เป็นตัวช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสินค้าพบคู่ค้า ผู้ผลิต และจัดจำหน่าย พร้อมใช้ช่องทางออนไลน์นัดประชุม พูดคุย เจรจาธุรกิจคู่ค้าต่างประเทศได้

นายสรรชาย นุ่มบุญนำ รองกรรมการผู้จัดการ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์กล่าวถึงความร่วมมือในการจัดงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ มีตแอนด์แมทซ์ (Food & Hotel Thailand Meet & Match : FHT Meet & Match) กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2563 นี้ว่างานดังกล่าวเกิดขึ้นจากการพูดคุยกับ 2 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)   และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และผู้ร่วมจัดแสดงงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ บางส่วน ถึงความร่วมมือและการช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป ผู้ประกอบการขนาดเล็กในกลุ่มอาหารสำเร็จรูป รวมถึงกลุ่มผู้ผลิตสินค้าและซอฟแวร์สำหรับร้านอาหารและโรงแรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ในขณะนี้   ทำให้ประสบปัญหาในการเสนอขายสินค้าให้กับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการหาทางออกให้แก่ผู้ประกอบการทุกฝ่ายจึงเห็นพ้องในการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจร่วมกัน

โดยทุกฝ่ายที่ร่วมจัดกิจกรรมจะทำการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพจำนวนกว่า 50 ราย อาทิ กลุ่มผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป น้ำผลไม้พร้อมดื่ม อาหารสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว อุปกรณ์และซอฟแวร์สำหรับร้านอาหารและโรงแรม ฯลฯ มาจัดแสดงสินค้าในวันที่ 9 – 10 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อพบปะกับนักธุรกิจ นักลงทุน ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้สนใจที่มีศักยภาพทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 200 ราย จากกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ยังมีความต้องการสินค้าอยู่ พร้อมกันนี้ภายในงานจะมีการเปิดใช้ระบบออนไลน์ในการนัดเพื่อพบปะ พูดคุย และเจรจากับนักธุรกิจและผู้สนใจจากต่างประเทศที่ไม่สามารถเดินทางเข้ามาร่วมงานด้วยได้ ทำให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปในรูปแบบของงานเจรจาธุรกิจแบบไฮบริด (Hybrid Event) โดยจัดแสดงสินค้าแบบออนไลน์ เน้นรูปแบบการจัดงานที่พร้อมอำนวยความสะดวก ให้กับกลุ่มลูกค้าจากต่างประเทศที่ไม่สามารถเดิน

ทางเข้าไทย สามารถเข้าเจรจาธุรกิจออนไลน์ได้ตลอดระยะเวลาการจัดงาน ผสมผสานเข้ากับรูปแบบการจัดงานแบบทั่วไป

ด้านนางสาวไปยดา หาญชัยสุขสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต(SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นไปตามการดำเนินงานของโครงการพัฒนาตลาดเชิงรุกสำหรับเอสเอ็มอี (SMEs) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเสนอขายและส่งออกสินค้าสู่ตลาดต่างประเทศได้ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้แผนการดำเนินงานบางส่วนจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีโอกาสในการพูดคุย เจรจาธุรกิจ และเสนอขายสินค้าให้แก่ผู้สนใจจากต่างประเทศ จึงได้เกิดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจในงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ มีตแอนด์แมทซ์ นี้ขึ้น ซึ่งการเจรจาจับคู่ธุรกิจออนไลน์กับคู่ค้าต่างประเทศนับเป็นทางออกที่ดีที่สุดในเวลานี้ โดย สสว. จะนำกลุ่มสินค้าเข้าร่วมกิจกรรม 4 กลุ่มด้วยกัน ประกอบด้วย กลุ่มสินค้าประเภทอาหาร (ขนมขบเคี้ยวและเกษตรแปรรูป) กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม กลุ่มสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และกลุ่มสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งตลาดยังมีความต้องการสินค้าในกลุ่มนี้อยู่

ส่วนนางสาวหนึ่งหทัย ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวว่า งานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ มีตแอนด์แมทซ์ เป็นงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจที่จัดขึ้นภายใต้การควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่สามารถสร้างโอกาสให้กับภาคการผลิตและบริการด้านอาหารของหน่วยงานต่างๆของไทย ให้มีโอกาสเชื่อมโยงการค้าในรูปแบบออนไลน์ (Online) และ ออฟไลน์ (Offline) กับทั้งในและต่างประเทศ โดยในการเข้าร่วมงานฯ ครั้งนี้ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้ที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานของสมาชิกคลัสเตอร์ผลไม้แปรรูปภาคตะวันออก จำนวน 11 กิจการ เพื่อเข้าร่วมงานนี้ด้วยเช่นกัน

ภายในงานฯ นอกจากกิจกรรมหลักซึ่งเป็นการจัดแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจแล้ว ยังมีกิจกรรมย่อยและการสัมมนาที่น่าสนใจจากหลายหน่วยงาน อาทิ

การจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจจากผู้ประกอบการไทยการสัมมนา หัวข้อ นักท่องเที่ยวไทยต้องแบบนี้สิโดนใจ: เปิดหมดเปลือกกลเม็ดมัดใจ สร้างความสำเร็จกับการเจาะตลาดคนไทยตั้งแต่การบริการจนถึงการทำการตลาด จาก สมาคมโรงแรมไทยการสัมมนา หัวข้อ บรรจุภัณฑ์อาหารสำหรับการขนส่ง : แนวโน้มและประโยชน์ของการใช้งาน (Food Packaging for Delivery : Trends and Application) จาก ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยการสัมมนา หัวข้อ การยกระดับความมั่นใจในคุณภาพอาหารสำหรับธุรกิจโรงแรม ให้เป็นไปตามชีวิตวิถีใหม่ (Confidence enhancement of hotel food quality in accordance with the new normal) จาก ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยการสัมมนา หัวข้อ ทิศทางกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยหลังยุคโควิด-19 จะเดินหน้าอย่างไรต่อไป (What Next? Navigating Thailand FMCG post COVID-19) จากกันตาร์, เวิล์ดพาแนล ดิวิชั่น (Kantar, Worldpanel Division)

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและการเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจได้ที่ น.ส. สุภาภรณ์ อังศรีสุรพร อีเมลล์ Supaporn.a@informa.com


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

รี้ดฯ ร่วมภาครัฐ-เอกชนภาคตะวันออก จัดโรดโชว์อุตฯยานยนต์

กรุงเทพฯ--27 เม.ย.--รี้ด เทรดเด็กซ์ บริษัทรี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 สถาบันยานยนต์ และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย จัดงานโรดโชว์ชิ้นส่วนยานยนต์ และ อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ งานนี้จะเป็นการสัมม...

สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วม "เดินเพื่อสานใจไทย สู่ใจใต้"

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนร่วม "เดินเพื่อสานใจไทย สู่ใจใต้" เพื่อแสดงความปรารถนาดีและส่งความห่วงใยไปยังพี่น้องชาวใต้ ในวันอาทิตย์ท...

สสว.จับมือจุฬาฯตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจต้นแบบ แห่งที่ 3

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--สสว. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจต้นแบบ เพื่อสร้างผู้ประกอบการวิสาหกิจรุ่นใหม่ด้านอุตสาหกรรมอาหาร แฟชั่นและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หวังบ่มเพาะธุรกิจไม่ต่ำกว่า...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง