ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ก.ล.ต. ผนึก อบก. ขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคธุรกิจในตลาดทุน ผลักดันสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ของประเทศไทย

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๔:๕๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--25 ส.ค.--ก.ล.ต.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคธุรกิจในตลาดทุน เพื่อนำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำของประเทศไทย ณ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563

ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ก.ล.ต. และ อบก. จะร่วมกันเผยแพร่ความรู้ สื่อสาร และให้คำแนะนำแก่บริษัทจดทะเบียน บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ให้ทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ของการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร รวมทั้งการจัดให้มีระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้เปิดตัวหลักสูตรอบรมออนไลน์สำหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเผยข้อมูลตามแบบ One Report* ในหัวข้อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นหนึ่งในความร่วมมือระหว่าง ก.ล.ต. และ อบก. โดยมีบริษัทจดทะเบียนลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่อง

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ อบก. กล่าวว่า “การสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการลดก๊าซเรือนกระจก การดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนที่คำนึงถึงการลดผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจกแบบครบวงจร เป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถบรรลุผลสำเร็จในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายที่แสดงเจตนารมณ์ไว้แก่ประชาคมโลก จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สำนักงาน ก.ล.ต. เข้าเป็นแนวร่วมผลักดันเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทจดทะเบียน และภาคธุรกิจในตลาดทุนเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ซึ่งถือเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และยกระดับไปสู่การกำหนดเป้าหมายและแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขององค์กรให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติในอนาคตได้อย่างแท้จริง”

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานเป็นไปตามแนวทางของที่ประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนในตลาดทุนไทยในการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่ภาคเอกชนได้นำเรียนต่อพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงานเปิดตัวเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network (TRBN) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 และการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจคาร์บอนต่ำ ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเดือนมกราคม 2563 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญของภาคตลาดทุนไทยในการมีส่วนร่วมตอบโจทย์แผนระดับชาติที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพิธีสารเกียวโต และความตกลงปารีส (Paris Agreement) รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนของธุรกิจไทย ตลอดจน

ดึงดูดการลงทุนที่ให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ก.ล.ต. ขอเชิญชวนบริษัทจดทะเบียนเข้ารับการอบรมออนไลน์ เรื่อง “นโยบายการลดก๊าซเรือนกระจก: โอกาส ความท้าทาย และวิธีการประเมิน” โดยลงทะเบียนได้ถึงวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 และเข้าอบรมได้ถึงวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่ http://www.sec.or.th/e-learning (หรือ QR Code ตามด้านล่าง)


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: กสิกรไทยปล่อยกู้คาร์บอนเครดิตลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย แถลงข่าวร่วมกับนาย ศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือทีจีโอ ในการเปิดตัวโครงการลดต้นทุนพลังงาน ต้านโลกร้อน โดย K SME Care...

อัลโคคาดภาคอะลูมิเนียมจะเป็นภาคอุตสาหกรรมแรกของโลกที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ภายในปี 2560

นิวยอร์ก--(บิสิเนส ไวร์)--15 มิ.ย.2548 บริษัทอัลโค (NYSE:AA) ประกาศว่า คณะนักวิจัยของบริษัทได้พัฒนารูปแบบที่ยั่งยืนระดับโลก ซึ่งคาดการณ์ว่าการใช้โลหะรีไซเคิลมากขึ้นและการใช้อะลูมิเนียมในตลาดการขนส่งจะทำให้ภาวะก๊าซเรือนกระจก (GHG) จากอะลูมิเนียม อยู่ในภาวะ...

"TT&T ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 60 บริษัทจดทะเบียนที่สมควรได้รับ Disclosure Report Award 2003

"TT&T ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 60 บริษัทจดทะเบียนที่สมควรได้รับ Disclosure Report Award 2003 เป็นปีที่สองติดต่อกัน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์" "TT&T was recognized as one of 60 listed companies forDisclosure Report Award 2003 ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง