ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

WHAUP ปลดล็อกครึ่งปีหลังธุรกิจฟื้น เดินเกมบุกโปรเจกต์น้ำ – ไฟต่อเนื่อง

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๑:๓๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--13 ส.ค.--มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์

บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ประกาศผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 2563 มีรายได้และส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงานปกติ 1,282 ล้านบาท กำไรสุทธิ 361 ล้านบาท และกำไรจากการดำเนินงานปกติ 397 ล้านบาท โดยได้รับผลกระทบจากการจากการลดลงของส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจไฟฟ้าที่ลดลงตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การหยุดซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าตามแผน ผลกระทบสถานการณ์ภัยแล้ง และการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ด้าน CEO “นิพนธ์ บุญเดชานันทน์” มั่นใจครึ่งปีหลังธุรกิจฟื้นตัวได้อานิสงส์ภัยแล้งคลี่คลาย ส่งผลให้ผู้ประกอบการกลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างปกติ หนุนยอดการใช้น้ำ และไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามเป้าที่วางไว้

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP) รายงานผลประกอบการในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีรายได้และส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงานปกติจำนวน 620 ล้านบาท ลดลง   44% YoY และกำไรจากการดำเนินงานปกติ (Normalized Net Income) ซึ่งเป็นดัชนีหลักในการสะท้อนผลการดำเนินการหลักจำนวน 177 ล้านบาทปรับตัวลดลง 74% YoY โดยได้รับผลกระทบหลักจากการลดลงของส่วนแบ่งกำไรทางบัญชีจากธุรกิจไฟฟ้าที่บริษัทร่วมลงทุน โดยเฉพาะจากโรงไฟฟ้า Gheco-One ซึ่งลดลงตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า นอกจากนี้ยังคงได้รับผลกระทบจากเรื่องสถานการณ์ภัยแล้งในประเทศไทยต่อเนื่องจากไตรมาสแรกที่ผ่านมา

ทั้งนี้งวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้และส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงานปกติ จำนวน 1,282 ล้านบาท ลดลง 28%   YoY และกำไรจากการดำเนินงานปกติ (Normalized Net Income) จำนวน 397 ล้านบาทปรับตัวลดลง 59% YoY

ดร.นิพนธ์ บุญเดชานันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) เปิดเผยว่า “สำหรับผลการดำเนินงานในส่วนของธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทนั้น กลุ่มธุรกิจ IPP ได้รับผลกระทบจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรทางบัญชีจากโรงไฟฟ้า Gheco-One ที่ลดลงจากหลายปัจจัย เช่น อัตราค่าความพร้อมจ่ายที่ลดลงตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ค่าเงินบาทที่แข็งตัวทำให้ได้รับค่าความพร้อมจ่ายที่ลดลง ทิศทางราคาถ่านหินที่ลดลง และการเริ่มจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 10% เมื่อสิ้นปีที่ผ่านมา แต่ด้วยผลการดำเนินการของโรงไฟฟ้าที่ยังคงมีความแข็งแกร่ง และภาระการชำระคืนเงินกู้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยที่ลดลงตามลำดับด้วยเช่นกัน ทำให้บริษัทฯยังคงได้รับเงินปันผลจากการลงทุนในโครงการดังกล่าวในระดับที่สูงตามคาดการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง   ในขณะที่ส่วนแบ่งกำไรของกลุ่มธุรกิจ SPP ในไตรมาส 2 ยังอยู่ในระดับเดียวกันกับช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมา โดยปริมาณยอดขายไฟฟ้ารวมของไตรมาส 2 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส 1 ประมาณ 2% แต่เนื่องจากโรงไฟฟ้าจำนวน 3 แห่ง (จากทั้งหมด 8 แห่ง) มีการหยุดซ่อมบำรุงตามแผนในครึ่งปีแรก ทำให้ส่วนแบ่งกำไรของกลุ่มธุรกิจ SPP ในครึ่งปีแรกเมื่อรวมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงตามแผนลดลงประมาณ 13% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงรับรู้รายได้และส่วนแบ่งกำไรเพิ่มเติมจากโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ (CCE) ซึ่งเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์มาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา ตลอดจนการทยอยเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการ Solar Rooftop ในช่วงครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้นจาก 6 เมกะวัตต์ในช่วงปลายปี 2562 เป็น 18 เมกะวัตต์ และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 39 เมกะวัตต์ ภายในสิ้นปี 2563 นี้ ส่งผลให้ยอดรวมกำลังผลิตไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตามสัดส่วนการถือหุ้นแตะระดับ 592 เมกะวัตต์”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WHAUP กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับผลการดำเนินการในส่วนของธุรกิจสาธารณูปโภคในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 ยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากภาวะภัยแล้ง โดยภาคอุตสาหกรรมได้ให้ความร่วมมือกับมาตรการภาครัฐที่ขอความร่วมมือในการลดการใช้น้ำลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ยอดขายผลิตภัณฑ์น้ำในประเทศไทยของบริษัทในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ลดลงประมาณ 9% จากช่วงครึ่งปีแรกของปีก่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ (1) แนวโน้มสถานการณ์ภัยแล้งเริ่มคลี่คลาย โดยระดับน้ำ ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม ในอ่างเก็บน้ำ 3 แหล่งหลักที่หล่อเลี้ยงพื้นที่ EEC มีการปรับตัวดีขึ้นมากจากระดับน้ำ ณ จุดต่ำสุดช่วงเดือน พฤษภาคม และปรับตัวสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน (2) แนวโน้มของภาคอุตสาหกรรมที่ทยอยเริ่มกลับมาดำเนินการตามปกติมากขึ้น และ (3) การกลับมาเริ่มเปิดดำเนินการโครงการใหม่ของลูกค้าที่มีการชะลอในช่วงครึ่งปีแรกจากภาวะภัยแล้ง ดังนั้นบริษัทฯ ยังประเมินว่าปริมาณการขายน้ำในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มสูงที่จะฟื้นตัวกลับมา

นอกจากนี้จากการที่บริษัทฯ ได้เร่งดำเนินการขยายกำลังการผลิต Reclaimed Water ในช่วงครึ่งปีแรกนั้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิต Reclaimed Water ที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวมเป็นสัดส่วนประมาณ 15% ของความต้องการใช้น้ำในปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลบวกทั้งในแง่การเพิ่มรายได้จากการขาย เนื่องจาก Reclaimed Water เป็นผลิตภัณฑ์น้ำที่ถือว่าเป็นสินค้าเกรดสูง (premium grade) และการลดการพึ่งพิงและต้นทุนจากการใช้น้ำดิบ ได้อีกบางส่วนด้วย” อย่างไรก็ตามดร.นิพนธ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เริ่มคลี่คลาย รวมถึงแนวโน้มการทยอยฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรม และการเริ่มกลับมาเปิดดำเนินการโครงการใหม่ของลูกค้าหลังจากที่ได้เลื่อนออกไปในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ คาดการณ์ว่าผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังจะฟื้นตัวสะท้อนปัจจัยบวกที่เริ่มส่งสัญญาณชัดเจนมากขึ้น

ด้านนายณัฐพรรษ ตันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวเสริมว่า “ด้วยผลกระทบของสถานการณ์ Covid-19 ต่อตลาดการเงินที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบด้านสภาพคล่องและการบริหารจัดการด้านการเงินแต่อย่างใด โดยในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้อายุ 2 ปี 10 เดือน และ 10 ปี จำนวนรวม 3,000 ล้านบาท และสำหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระในเดือนสิงหาคมนี้ บริษัทฯ ได้เลือกใช้เงินกู้อายุ 2-3 ปี จากสถาบันการเงิน จำนวนรวม 4,000 ล้านบาท ซึ่งทำให้ต้นทุนทางการเงินอยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีความพร้อมทางการเงินในการขยายธุรกิจตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง”


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

WHA GROUP ส่งบริษัทลูก WHAUP เข้าตลาด ยื่นไฟลิ่งต่อ ก.ล.ต.เรียบร้อย-คาดเข้าจดทะเบียน ตลท.ต้นปีหน้า

บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) ส่งบริษัทลูก "ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)" เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 229.50 ล้านหุ้นต่อ ก.ล.ต.เป็นที่เรียบร้อย ด้าน "จรีพร จารุกรสกุล " ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม...

WHA เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญ 129.4 ล้านหุ้น พร้อมเข้าซื้อขายใน SET ปลายไตรมาส 3 /2555

บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น เตรียมขายหุ้นสามัญ 129.4 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ในการขยายโครงการต่างๆ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระเงินกู้...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง