ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ASIMAR ฤกษ์ดีจัดพิธีวางกระดูกงูเรือเก็บขยะ ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๔:๒๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--31 ก.ค.--ไอ อาร์ พลัส

ASIMAR ได้ฤกษ์ดี จัดพิธีวางกระดูกงูเรือเก็บขยะ ขนาดความยาวตลอดลำ 15.3 เมตร ให้กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 2 ลำ มูลค่างานรวมกว่า 42 ล้านบาท โดยเป็นแบบเรือที่พัฒนาขึ้นรองรับความต้องการการใช้งานในการจัดเก็บขยะในทะเลและขจัดคราบน้ำมันด้วยน้ำยาชีวภาพ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASIMAR เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทฯได้ลงนามสัญญาจ้างกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่มอบความไว้วางใจให้ดำเนินการต่อเรือเก็บขยะ จำนวน 2 ลำ มูลค่างานรวมกว่า 42 ล้านบาท โดยรูปแบบของเรือออกแบบสำหรับการเก็บขยะในทะเลและชายฝั่ง และสามารถทำการจัดเก็บและบรรทุกขยะได้ถึง 2.5 ตัน ได้อย่างปลอดภัย พร้อมระบบเก็บและกำจัดคราบน้ำมันที่รั่วไหลในแม่น้ำหรือทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการย่อยสลายคราบน้ำมัน ซึ่งสามารถย่อยสลายคราบน้ำมันได้ทั้งผิวน้ำ ก้นทะเล และชายหาดจากพลังของจุลินทรีย์ โครงการต่อเรือชุดนี้เป็นโครงการที่บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจ เนื่องจากได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำให้ประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2524 ดำเนินธุรกิจหลักด้านการต่อเรือและซ่อมเรือ รวมทั้งงานก่อสร้างด้านวิศวกรรมต่างๆ มานานกว่า 39 ปี มีพนักงานมากกว่า 400 คน และยังเป็นอู่เรือชั้นนำแห่งแรกของประเทศไทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015 และ ISO 45001 : 2018 จากสถาบัน Lloyd’s Register ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศให้จัดสร้างเรือ โดยมีผลงานการซ่อมเรือเฉลี่ยปีละ 80 ลำ และมีผลงานต่อเรือมาแล้วมากกว่า 100 ลำ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ ได้แก่ ผลงานต่อเรือตรวจการณ์ปืน ความยาว 180 ฟุต ให้กับกองทัพเรือ จำนวน 2 ลำ เรือดันและลากจูงเอนกประสงค์ให้แก่การท่าเรือแห่งประเทศไทยจำนวน 3 ลำ เรือโดยสารอลูมิเนียมคาทามารานความเร็วสูงให้แก่ บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด จำนวน 2 ลำ เรือโดยสารปรับอากาศให้แก่ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด จำนวน 4 ลำ เรือกำจัดขยะในลำคลองขนาดเล็กให้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชให้กับกรมโยธาธิการและผังเมืองมากกว่า 16 ลำ จากประสบการณ์การจัดสร้างเรือข้างต้น บริษัทฯ มีความมั่นใจที่จะบริหารจัดการโครงการต่อเรือนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งในด้านคุณภาพของการสร้างเรือที่ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

“ต้องขอขอบคุณกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่เล็งเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมทางทะเล และได้มีโครงการนี้เกิดขึ้นในประเทศไทย คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการต่อเรือเก็บขยะขนาดความยาวตลอดลำ 15.3 เมตร จำนวน 2 ลำนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อมของเราทุกคนต่อไป” นายสุรเดช กล่าว

ด้านนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบัน มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้มีอัตราการผลิตเพื่ออุปโภคบริโภคที่เพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี โดยมีขยะบางส่วนปะปนลงแม่น้ำลำคลองและไหลลงสู่ทะเลในที่สุด ปัญหาขยะในท้องทะเลเป็นปัญหาใหญ่ นอกจากจะก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลแล้ว ยังสามารถสะสมความเป็นพิษในสิ่งแวดล้อม และห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมถึง ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ในที่สุด ปัจจุบันมีขยะสะสมอยู่ในทะเลเป็นปริมาณมาก โดยเฉพาะเศษพลาสติกที่ธรรมชาติไม่สามารถย่อยได้เองตามธรรมชาติจึงจำเป็นต้องใช้การจัดเก็บออกจากทะเลเพื่อนำไปบำบัดต่อไป

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดเก็บขยะในทะเล เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้ว่าจ้างบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ทำการต่อสร้างเรือเก็บขยะ 2 ลำนี้ เพื่อใช้ในภารกิจจัดเก็บขยะในทะเล และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้านอื่นๆ อีกด้วย

โครงการต่อเรือลำนี้ นอกจากจะเกิดประโยชน์กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการต่อเรือในประเทศ และเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีของคนไทย ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมอีกด้วย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

แนะเลือกใช้ยางรถเหมาะสม ช่วยป้องกันรถลื่นไถลช่วงหน้าฝน

กรุงเทพฯ--19 พ.ค.--ปภ. นายสุนทร ริ้วเหลือง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวถึง สาเหตุสำคัญของการเกิด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงฤดูฝน ได้แก่ รถลื่นไถล ซึ่งมีสาเหตุมาจากน้ำฝนที่เจิ่งนองบนพื้นถนน และสิ่งสกปรกบนท้องถนน เช่น เศษดินโคลน คราบน้ำมัน เนื่องจาก...

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดทำโครงการติดตั้งและซ่อมแซมทุ่นผูกเรือในแนวปะการัง

กรุงเทพฯ--16 ก.พ.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดทำโครงการติดตั้งและซ่อมแซมทุ่นผูกเรือในแนวปะการัง เพื่อคืนสิ่งมีชีวิตสู่ท้องทะเล ทั้งนี้ได้มีการวางทุ่นแสดงแนวเขตปะการัง และทุ่นผูกเรือ จำนวน ๓๐ จุด โดย เริ่มต้นจากอ่าวป่าตอ...

กรมทรัพยากรธรณีประกาศเตือนภัยล่วงหน้าพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดถ้ำยุบ

กรุงเทพฯ--10 ก.พ.--ททท. กรมทรัพยากรธรณี ประกาศเตือนภัยล่วงหน้าพื้นที่ที่มีโอกาลเกิดถ้ำยุบบริเวณถ้ำฤาษีหรือถ้ำเส้ง เขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ทั้งนี้เนื่องจากพบรอยของพื้นถ้ำกำลังยุบตัว จากการสำรวจในพื้นที่ พบว่าบริเวณถ้ำฤาษีหรือถ้ำ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง