ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

บลจ.ทิสโก้ส่งทริกเกอร์ฟันด์ 'ไชน่าเทคฯ’ ถึงเป้า รับกระแสหุ้นเทคโนโลยีจีนบูม

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๓:๔๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--30 มิ.ย.--ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

บลจ.ทิสโก้โชว์ฝีมือบริหารกองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1 ถึงเป้าหมาย 5% ชี้โอกาสการเติบโตหุ้นเทคโนโลยีจีนยังมีอีกมาก รับกระแส New Normal หลัง COVID และยังเป็นหนึ่งในหุ้นเมกะเทรนด์ของโลก

นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan, Head of Marketing and Wealth Advisory, Mutual & Private Fund Business, TISCO Asset Management Co., Ltd.) เปิดเผยว่า แม้ช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นทั่วโลกจะปรับลงอย่างรุนแรงรับข่าว COVID -19 แพร่ระบาด แต่จะเห็นได้ว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจีนกลับฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว โดยตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน (26 มิถุนายน 2563) ดัชนี AlphaShares China Technology ซึ่งเป็นดัชนีสะท้อนผลการดำเนินงานของธุรกิจด้านเทคโนโลยีในประเทศจีน ฮ่องกง และมาเก๊า ปรับเพิ่มขึ้นถึง 27% เพราะได้รับปัจจัยหนุนจากกระแส New Normal ในช่วงที่ COVID -19 ระบาดส่งผลให้ผู้คนหันมาใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกให้ชีวิตมากขึ้น และยังหนุนให้คนที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีลองใช้งานเพิ่มขึ้นด้วย จึงอาจเรียกได้ว่า COVID -19 เป็นตัวเร่งให้นักลงทุนเห็นภาพ 'เมกะเทรนด์’ ในกลุ่มเทคโนโลยีเร็วขึ้น

จากปัจจัยหนุนดังกล่าวจึงส่งผลให้กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1 (TCTEC5M1) ความเสี่ยงระดับ 7 (ความเสี่ยงสูง) ถึงเป้าหมาย 5% มีมูลค่า NAV เท่ากับ 10.6410 บาทต่อหน่วย ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563   นับเป็นกองทุนที่ถึงเป้าหมายเป็นกองทุนสองของปีนี้ และเป็นทริกเกอร์ฟันด์ลำดับที่ 104 ที่บลจ.ทิสโก้บริหารให้ถึงเป้าหมาย จากทริกเกอร์ฟันด์หุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศที่ออกโดย บลจ.ทิสโก้จำนวนทั้งหมด 131 กองทุน

“ก่อนหน้านี้ บลจ.ทิสโก้มองว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจีนมีโอกาสเติบโตได้ในระยะยาว และเป็นหนึ่งในกลุ่มหุ้นเมกะเทรนด์ของโลก จึงตัดสินใจเปิดกองทุนทริกเกอร์ที่ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีของจีนเพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีความเสี่ยงจากการเมืองระหว่างจีนกับสหรัฐฯ แต่ท้ายที่สุดกองทุน TCTEC5M1 ก็ถึงเป้าหมาย หลังจากนี้ บลจ.ทิสโก้ก็ยังเชื่อว่าหุ้นเทคโนโลยีจีนมีศักยภาพในการเติบโตอีกมาก เพราะปัจจุบันผู้บริโภคทั่วโลกหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีในเกือบทุกกิจกรรมของชีวิต โดยมี COVID -19 เป็นตัวผลักให้คนมาลองใช้ และเปิดใจกับเทคโนโลยีต่างๆ มากขึ้น หนุนให้ผลประกอบการบริษัทเทคโนโลยีในจีนมีโอกาสเติบโตอย่างโดดเด่น ซึ่งเมื่อช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา บลจ.ทิสโก้ได้นำเสนอกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีจีนมีนโยบายการลงทุนคล้ายกับกองทุนทริกเกอร์ที่เพิ่งถึงเป้าหมาย โดยสามารถซื้อขายได้ทุกวัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวไปกับเมกะเทรนด์ด้านเทคโนโลยีของจีน และมองว่าในอนาคตจีนจะเติบโต และเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีของโลกได้ในที่สุด” นายสาห์รัชกล่าว

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีของจีน สามารถลงทุนได้ในกองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ (TCHTECH) ความเสี่ยงระดับ 7 (ความเสี่ยงสูง) มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในประเทศจีน ฮ่องกง และมาเก๊า ผ่านกองทุนอีทีเอฟ Invesco China Technology (กองทุนหลัก)   ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ทั้งนี้ กองทุน TCHTECH ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมจึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

และตั้งแต่ปี 2551 จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 บลจ.ทิสโก้ออกทริกเกอร์ฟันด์ที่ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งหมด 131 กองทุน โดยไม่มีกองทุนที่อยู่ในระหว่างกำหนดเวลาการลงทุน และกองทุนที่ถึงเป้าหมายและเลิกโครงการแล้ว 104 กองทุนในจำนวนนี้ถึงเป้าหมายในกำหนดเวลาการลงทุน 75 กองทุนและถึงเป้าหมายนอกกำหนดเวลาการลงทุน 29 กองทุน ส่วนกองทุนที่ไม่ถึงเป้าหมายในกำหนดเวลาการลงทุน 27 กองทุนนั้น ยังอยู่ในระหว่างลงทุนเกินกว่ากำหนดเวลาการลงทุน 7 กองทุน ไม่ถึงเป้าหมายและเลิกกองทุนแล้ว 20 กองทุน อย่างไรก็ตาม หน่วยลงทุน TCTEC5M1 ได้สับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น (TISCOSTF) โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนเรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทั้งนี้ กองทุน TCHTECH   ลงทุนในต่างประเทศจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจึงมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้สนใจลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact Center โทร. 02-633-6000 กด 4


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ทิสโก้มอบโชคแก่ลูกค้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บลจ.ทิสโก้ นำโดย อารยา ธีระโกเมน กรรมการอำนวยการ (กลาง) แขขวัญ โรจน์วัฒนกุล (ริมซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสาห์รัช ชัฏสุวรรณ (ริมขวา) ผู้อำนวยการสายการตลาด ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวม...

KTAMรับลูกดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลง สบช่องขายกองทุนทริกเกอร์ฟันด์ขึ้น10%ปิดทันที

นายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทย 10เอ็ม 10%ทริกเกอร์ ฟันด์ 1 ( KT-Trigger1 ) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท...

บลจ. ทิสโก้ ขอเสนอ "กองทุนเปิด ทิสโก้ บริหารเงิน" (TISCO Cash Management Fund)

กรุงเทพฯ--17 พ.ค.--ทิสโก้ บลจ. ทิสโก้ ขอเสนอ "กองทุนเปิด ทิสโก้ บริหารเงิน" (TISCO Cash Management Fund) โดยมีรายละเอียดดังนี้ โดยกองทุนเปิดทิสโก้ บริหารเงิน จะเปิดให้จองซื้อครั้งแรกใน วันที่ 10 - 20 พฤษภาคมนี้ ท่าน สามารถสอบถามและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง