ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กองทรัสต์ 'BKER' เผย 3 กลยุทธ์หลัก มุ่งวางรากฐานการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง มั่นใจรองรับการเติบโตที่ก้าวหน้าในอนาคต พร้อมรับมือ 'โควิด-19'

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๓:๕๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--30 มี.ค.--บลจ.บัวหลวง

กองทรัสต์ 'BKER' กำหนด 3 กลยุทธ์ เพื่อมุ่งเน้นการวางรากฐานดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ทั้งเสริมสร้างความมั่นใจ เพื่อรองรับความก้าวหน้าและยั่งยืนของธุรกิจในอนาคต มั่นใจหลังก้าวผ่านสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ 'โควิด-19’ การดำเนินงานของโครงการศูนย์การค้าต่างๆ จะกลับสู่ภาวะปกติได้รวดเร็ว พร้อมรับมือ 'โควิด-19’

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์ร่วมและผู้บริหารทั้ง 10 โครงการของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี.รีเทล (BKER : บี เค อี อาร์) ดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19 พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ โดยให้ความสำคัญกับการรักษาความสะอาดและวางมาตรการต่างๆ สำหรับสร้างความมั่นใจให้กับร้านค้าผู้เช่า ลูกค้าและพนักงาน โดยเชื่อมั่นว่า หลังจากก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโควิด-19 ไปได้แล้ว จะส่งผลให้การดำเนินงานของโครงการต่างๆ กลับเข้าสู่ภาวะปกติในเวลาอันรวดเร็ว

ทั้งนี้

เพื่อที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินงานของ BKER ผู้จัดการกองทรัสต์ร่วมกำหนดแผนกลยุทธ์สำหรับรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต

โดยมุ่งเน้นใน 3 เรื่อง ได้แก่
1)

การเติมเต็มและสรรหาผู้เช่ารายใหม่ เพื่อเสริมอัตราการเช่าและสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้นให้กับลูกค้า

2)

การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ ทั้งจากประโยชน์ในการประหยัดด้วยขนาด (Economy

of Scale) และการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
และ 3) การสรรหาโครงการศูนย์การค้าใหม่ๆ
ที่มีศักยภาพดี เพื่อเข้าลงทุนเพิ่มเติม

สำหรับ การเติมเต็มผู้เช่ารายใหม่นั้น ปัจจุบัน ผู้เช่าในโครงการต่างๆ ของ BKER ประกอบด้วย แบรนด์ชั้นนำ ในทุกกลุ่มธุรกิจ อีกทั้งมีความหลากหลาย เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ๆ และเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า โดยในระหว่างนี้ BKER ก็ยังมุ่งเน้นที่จะสรรหาแบรนด์ใหม่ๆ เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้โครงการอย่างต่อเนื่อง ทั้งร้านอาหาร เช่น โอ้กะจู๋ เพนกวินกินชาบู แซ่บอินดี้ และบาร์บีคิว พลาซ่า เป็นต้น นอกจากนี้ จะมีร้านเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ดังเพิ่มเติมด้วย เช่น Jas Sofa และ Jaquar เป็นต้น

ส่วนการลดต้นทุนบริหารโครงการนั้น ผู้จัดการกองทรัสต์ BKER เริ่มดำเนินการไปแล้ว เช่น การบริหารให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการ Outsource ต่างๆ ลดลง ด้วยความร่วมมือกันในโครงการต่างๆ ของ BKER และการวางแผนปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคาดว่า จะสามารถลดต้นทุนจากส่วนนี้ได้ประมาณ 20% นอกจากนี้ BKER ยังมีโครงการเริ่มต้นติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ที่โครงการ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 25% ต่อหน่วย

จากแผนงานลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะช่วยเสริมผลประกอบการให้เติบโตได้อย่างสม่ำเสมอในอนาคต

อีกทั้งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับผลประกอบการในปีนี้ ทั้งยังเป็นการลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ในบางส่วน เนื่องจาก BKER อาจพิจารณาให้ส่วนลดรายได้ค่าเช่า

เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เช่าบางรายที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์นี้

นายพรชลิต กล่าวว่า ในส่วนของการสรรหาโครงการศูนย์การค้าใหม่ๆ นั้น BKER พร้อมที่จะมองหาโอกาส เข้าลงทุนเพิ่มเติมในโครงการที่มีศักยภาพใหม่ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อันจะมีส่วนช่วยให้ฐานรายได้ของ BKER เติบโตมากขึ้น ประกอบกับจะช่วยขยายฐานลูกค้า BKER ไปยังพื้นที่ใหม่ๆ โดยปัจจุบัน ทีมงานศึกษาโอกาสการเข้าลงทุนในโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยจะให้ความสำคัญในการคัดเลือกเฉพาะโครงการ ที่มีองค์ประกอบเหมาะสม ด้วยการพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ขนาดโครงการ ประเภทกลุ่มลูกค้า รวมถึงการออกแบบโครงการ

“เราเชื่อมั่นว่า จะสามารถก้าวผ่านสถานการณ์ช่วงนี้ไปได้เช่นทุกครั้งที่ผ่านมา จากแนวโน้มหลักของผู้บริโภคที่ยังมีความนิยมในการมาใช้บริการศูนย์การค้าประเภทคอมมูนิตี้และไลฟ์สไตล์ มอลล์ อยู่เนื่องจากทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางชุมชน การออกแบบที่ทันสมัย ประกอบกับมีพื้นที่สีเขียวที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย นอกจากนี้ ยังมีบริการตอบสนองต่อกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น ฟิตเนส ซูเปอร์มาร์เก็ต งานอีเว้นท์ กิจกรรมต่างๆ รวมถึงร้านอาหารที่มีความหลากหลาย เป็นต้น ดังนั้น เมื่อวางแผนงานและกลยุทธ์ที่เตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตในอนาคต อย่างยั่งยืนไว้แล้ว หลังจากผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้ ก็น่าจะทำให้การดำเนินงานของ BKER ที่แข็งแกร่งและก้าวหน้าต่อไปอย่างแน่นอน” รองกรรมการผู้จัดการ กล่าว

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ
ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เตรียมพร้อมนำหุ้นเข้า ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มศักยภาพการประกอบธุรกิจในอนาคต

กรุงเทพฯ--26 เม.ย.--บมจ. หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เตรียมพร้อมในการนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อระดมทุนไปใช้ในการขยายฐานลูกค้าและพัฒนาเครือข่ายการให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์ นายสุวิท...

ททท.จัดนิทรรศการศิลปะบนลานดิน ครั้งที่ 13

กรุงเทพฯ--21 ม.ค.--ททท. นิทรรศการศิลปะบนลานดิน ครั้งที่ 13 วันที่ : 21 ม.ค. 2548 ศูนย์การค้า อัมรินทร์ พลาซ่า ร่วมกับ ชมรมศิลปะบนลานดิน จัดงาน "นิทรรศการศิลปะบนลานดิน ครั้งที่ 13" (Unseen Thai Arts & Culture) ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2548 - 2 กุมภาพันธ์ 25...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง