ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ทีเอ็มบี มองภาพรวมพื้นฐานอุตสาหกรรมกองทุนรวม ตลาดตราสารหนี้และระบบการเงินไทยยังคงแข็งแกร่ง

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๙:๐๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--30 มี.ค.--ชมฉวีวรรณ

ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) มองภาพรวมพื้นฐานอุตสาหกรรมกองทุนรวม ตลาดตราสารหนี้และระบบการเงินไทยยังคงแข็งแกร่ง อีกทั้งยังมีมาตรการสร้างเสถียรภาพจากธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยหนุน กรณีบลจ.ทหารไทย อิสท์สปริง ประกาศปิดกองทุนรวมตราสารหนี้เป็นเรื่องเฉพาะกองทุนที่เผชิญแรงเทขายจากความกังวลสถานการณ์โควิด-19 ยึดแนวคิดดูแลและปกป้องลูกค้าทุกกลุ่มเป็นสำคัญ พร้อมออกมาตรการเสริมสภาพคล่องให้กับกลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนหวังช่วยนักลงทุนรายย่อยเป็นหลัก

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี เปิดเผยเพิ่มเติมในวันนี้เกี่ยวกับโปรแกรมเสริมสภาพคล่องในกรณีบลจ.ทหารไทย อิสท์สปริง ประกาศปิดกองทุนว่า “จากกรณีที่ บลจ.ทหารไทย อิสท์สปริง ประกาศปิด 4 กองทุนนั้น มีสาเหตุหลักจากแรงเทขายอันเนื่องมาจากความกังวลอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เพื่อนำเงินไปพักไว้ในเงินฝากทีเอ็มบี อาทิ บัญชีเงินฝากไม่ประจำดอกเบี้ยสูง (TMB NO Fixed) หรือกองตราสารหนี้รัฐบาลที่มีความเสี่ยงต่ำ ทำให้ตราสารคุณภาพดีที่อยู่ในพอร์ตซึ่งมีส่วนที่กระจายการลงทุนในต่าง ประเทศและในเงินฝากระยะสั้นถูกแรงขายกดมูลค่าให้ต่ำกว่าควรจะเป็น ขณะที่ภาพรวมพื้นฐานอุตสาหกรรมกองทุนรวม ตลาดตราสารหนี้และระบบการเงินไทยยังคงแข็งแกร่ง อีกทั้งยังมีมาตรการสร้างเสถียรภาพจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะช่วยเสริมสภาพคล่องในระบบตลาดการเงินได้เป็นอย่างดี”

ในส่วนของทีเอ็มบีซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนการถือหุ้นใน บลจ.เหลืออยู่เพียง 35% และมีฐานะเป็นตัวแทนจำหน่ายกองทุนของบลจ.ทหารไทย อิสท์สปริง แต่ก็มีความตั้งใจที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ให้ลูกค้าทุกกลุ่มโดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อย ดังนั้น จึงได้ออกมาตรการช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับกลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนทั้ง 4 กองทุนที่มีการปิดไป ได้แก่ กองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน, กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์, กองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล

สำหรับโปรแกรมความช่วยเหลือนี้ มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักลงทุนที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนในระยะสั้น ในระหว่างที่บลจ.ทหารไทย อิสท์สปริง รอรับผลตอบแทนจากตราสารที่อยู่ในพอร์ตที่กำลังจะครบกำหนดและทยอยขายตราสารอื่นๆ และจัดสรรเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย โดยผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนทั้ง 4 กองทุนไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทีเอ็มบีหรือไม่ใช่ลูกค้าปัจจุบันของทีเอ็มบีก็ตาม สามารถนำหน่วยลงทุนในกองทุนดังกล่าวมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับทีเอ็มบีได้ โดยติดต่อผ่านตัวแทนจำหน่ายของแต่ละท่านเข้ามาได้ที่ทีเอ็มบี โดยผู้ถือหน่วยก็จะได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินเป็นรายๆ ไปอย่างเหมาะสม

สำหรับธนาคารก็มั่นใจได้ในสินทรัพย์ค้ำประกัน เพราะกองทุนทั้ง 4 กองทุนนั้นล้วนแต่ลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพดีและมีอันดับความน่าเชื่อถือในกลุ่ม น่าลงทุน หรือที่เรียกว่า Investment Grade ซึ่งมีการลงทุนอยู่ในต่างประเทศ เช่น เงินฝากหรือตราสารของธนาคารในประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่าประเทศไทย และไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใด เพียงแต่แรงเทขายจากความกังวลได้สร้างแรงกดดันต่อมูลค่าทำให้ บลจ.ทหารไทย อิสท์สปริง ตัดสินใจประกาศปิดกองทุน เพราะประเมินแล้วว่าวิธีนี้จะสามารถคุ้มครองเงินลงทุนของลูกค้าไม่ให้เสียมูลค่าจากแรงเทขาย ทั้งยังเป็นวิธีที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ให้กับนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้จากโปรแกรมที่ธนาคารเข้าช่วยเหลือนักลงทุนจากการปิดกองทุนทั้ง 4 กองทุนของ บลจ.ทหารไทย อิสท์สปริงนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทีเอ็มบี ทั้งในมิติสภาพคล่องและความเสี่ยง เหตุเพราะธนาคารรับหลักประกันชั้นดีเข้ามาเพื่อปล่อยกู้ให้ลูกค้าที่ขาดส ภาพคล่อง นอกจากนี้จากการที่นักลงทุนเทขายกองทุน ของ บลจ.ฯ ทำให้ธนาคารมีเงินฝากไหลเข้ามาในระดับที่สูงมาก ส่งผลให้สภาพคล่องของธนาคารสูงขึ้นไปอีกด้วย โดย ณ ปัจจุบันธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องราว 4.3 แสนล้านบาท และฐานเงินทุนกว่า 2.3 แสนล้านบาท โดยล่าสุดในปี 2562 ที่ผ่านมา ทีเอ็มบีก็ยังได้รับการปรับอันดับความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น โดยมูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ได้ปรับอันดับเรทติ้งส์เงินฝากระยะยาวของธนาคารฯ ขึ้น 1 อันดับ เป็น Baa1 จาก Baa2 เป็นผลจากสถานะทางการเงินที่มั่นคงของทีเอ็มบี รวมทั้งแนวโน้มเชิงบวกจากการรวมกิจการกับธนาคารธนชาต ทั้งหมดนี้เป็นฐานที่สำคัญที่จะช่วยให้ธนาคารสามารถรับมือต่อปัจจัยเสี่ยงต่างๆ   จากสถานการณ์ที่ไม่ปกติของตลาดในช่วงนี้และรวมไปถึงในอนาคต จึงขอให้ลูกค้าของทีเอ็มบีและธนาคารธนชาต มีความมั่นใจและดำเนินธุรกรรมกับธนาคารตามปกติ”


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: บลจ.บัวหลวง กวาดรางวัลชนะเลิศ The Post-Lipper Fund Awards 2007

นางวรวรรณ ธาราภูมิ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง (บลจ.บัวหลวง) ขึ้นรับรางวัล “The Post-Lipper Fund Awards 2007” ในฐานะบลจ.ที่บริหารกองทุนหุ้นดีที่สุดในอุตสาหกรรมกองทุนรวม (The Best Equity Fund) จาก นายชวลิต ธนะชานันท์...

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การคำนวณค่าหรือราคาเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย

กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--กรมสรรพากร เพื่อดำเนินการตามมาตรา 65 ทวิ (5) แห่งประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรขอแจ้ง อัตราการคำนวณค่าหรือราคาเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ตามอัตราถัวเฉลี่ย ในวันสุดท้ายของปี พ.ศ. 2547 ที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อและขาย ซึ่งธนาคารแห่งประ เทศไทย...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง