ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

บลจ.กสิกรไทย โชว์ฟอร์มปันผล 7 กองหุ้นต่างประเทศสวนกระแสความผันผวนโลก รวมกว่า 300 ล้านบาท จ่ายพร้อมกัน 14 ก.พ.นี้

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๔:๔๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--13 ก.พ.--บลจ.กสิกรไทย

นายนาวิน อินทรสมบัติ Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บริษัทมีมติจ่ายปันผล 7 กองทุนหุ้นต่างประเทศ ได้แก่ กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน (K-GHEALTH) และกองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged (K-GHEALTH(UH)) สำหรับรอบผลการดำเนินงาน 1 พ.ย. 62 – 31 ม.ค. 63 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วย กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน (K-EUROPE) และกองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน (K-EUSAGE) สำหรับรอบผลการดำเนินงาน 1 ส.ค. 62 – 31 ม.ค. 63 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วย กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ (K-GEMO) และกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

(K-USA-A(D)) สำหรับรอบผลการดำเนินงาน 1 พ.ค. 62 – 31 ม.ค. 63 ในอัตรา 0.30 บาทต่อหน่วย และกองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน (K-INDIA) สำหรับรอบผลการดำเนินงาน 1 ก.พ. 62 – 31 ม.ค. 63 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหน่วย โดยทั้ง 7 กองทุนมีกำหนดจ่ายปันผลพร้อมกันในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 รวมมูลค่าทั้งสิ้น 311.18 ล้านบาท

นายนาวินกล่าวต่อไปว่า สำหรับผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาของทั้ง 7 กองทุนยังคงมีผลการดำเนินงานที่ดีแม้ในยามที่ตลาดโลกมีความผันผวน โดยจะเห็นได้จากหลายกองทุนได้รับการจัดอันดับจาก Morningstar ได้แก่ กองทุน K-EUROPE ได้รับการจัดอันดับ Overall Morningstar Rating 5 ดาว รวมถึงกองทุน K-GHEALTH, K-GEMO, K-USA-A(D) และ K-INDIA ได้รับการจัดอันดับ Overall Morningstar Rating 4 ดาว (ที่มา: Morningstar ณ 31 ม.ค. 63) ทั้งนี้ การจัดอันดับกองทุน (Morningstar Rating) เป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลที่ผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ดี บลจ.กสิกรไทย ยังคงมุ่งมั่นรักษามาตรฐานการบริหารจัดการกองทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมในทุกมิติ

"สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว บรรยากาศการลงทุนปกคลุมด้วยความกังวลต่อข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หลายประเทศได้ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โดยในระยะสั้นคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว การผลิต รวมถึงการส่งออก อย่างไรก็ดี ประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนมีพัฒนาการไปในทิศทางบวก และประเด็น Brexit มีความชัดเจนขึ้น หลังอังกฤษถอนตัวออกจากอียูได้สำเร็จ แต่ยังต้องติดตามข้อตกลงด้านต่างๆ ซึ่งอังกฤษยังคงอยู่ภายใต้กฎระเบียบของอียูจนถึงสิ้นปีนี้ ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย คาดว่าโอกาสการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยมีแนวโน้มลดลง โดยสะท้อนได้จากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ในภาคการผลิตและภาคบริการปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารกลางของประเทศแกนหลักต่างยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย เพื่อช่วยประคองการเติบโตทางเศรษฐกิจ" นายนาวินกล่าว

นายนาวินกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเศรษฐกิจอินเดียมีทิศทางชะลอตัวจากการบริโภคภายในประเทศที่อ่อนแอลง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอินเดียได้เร่งออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ประกอบกับธนาคารกลางอินเดียได้ดำเนินนโยบายการเงินเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตและเงินเฟ้อ โดยคาดว่าเศรษฐกิจจะเติบโตได้ในระยะยาวจากโครงสร้างประชากรวัยแรงงานที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก และประสิทธิภาพทางการผลิตในธุรกิจที่สูงขึ้น ในขณะที่เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเกิดใหม่มีแนวโน้มฟื้นตัวและขยายตัวในอัตราที่สูงกว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่าในปีนี้การเติบโตของกลุ่มประเทศเกิดใหม่จะอยู่ที่ 4.4% ขณะที่การเติบโตของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วจะอยู่ที่ 1.6% อีกทั้งระดับราคาหุ้นยังถูกกว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว

สำหรับมุมมองต่อตลาดกลุ่มสุขภาพ คาดว่าภาพรวมของหุ้นกลุ่ม Healthcare ในระยะสั้นจะได้รับผลกระทบจากความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ แต่ในระยะยาวจะยังคงมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของสังคมผู้สูงอายุ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางในประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีแนวโน้มการใช้จ่ายเพื่อดูแลสุขภาพที่มากขึ้น

ผู้ลงทุนใหม่ที่สนใจในกองทุนหุ้นต่างประเทศทั้ง 7 กองทุน บลจ.กสิกรไทย แนะนำให้รอประเมินสถานการณ์ก่อนเข้าลงทุน ส่วนผู้ลงทุนเดิมที่ถือครองหน่วยลงทุนไว้แล้ว แนะนำให้ถือต่อเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาว อย่างไรก็ดี ผู้ลงทุนควรกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด App K-My Funds เพื่อดูผลการดำเนินงานย้อนหลังได้สะดวกยิ่งขึ้น และเริ่มต้นลงทุนได้เพียง 500 บาท ผ่าน App K PLUS, K-My Funds, ธนาคารกสิกรไทย หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ตามช่องทางดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

บลจ.กสิกรไทย ดีเดย์เปิดจองกองทุนเปิดรวงข้าวธนรัฐ 3/49 เอ ประเดิมปี 48 วันที่ 24 ม.ค. – 1 ก.พ. นี้

กรุงเทพฯ--24 ม.ค.--นิโอ ทาร์เก็ต บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดจองกองทุนเปิดรวงข้าวธนรัฐ 3/49 เอ (RG349A) กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น ระหว่างวันที่ 24 ม.ค. – 1 ก.พ. 48 นี้ สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่...

บลจ.ทหารไทย จัดสัมมนา "ทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนปี 2005"

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--บลจ.ทหารไทย ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้แทนขายหน่วยลงทุนหัวข้อ "ทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนไทยปี 2005...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง