ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ธอส.มอบเงินสินไหมทดแทนให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่โคราช และจะมอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ครอบครัวของลูกค้าที่เสียชีวิต 1 แสนบาท

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๘:๔๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--12 ก.พ.--ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมด้วยผู้แทนของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบสินไหมทดแทนโครงการประกันสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โครงการคุ้มนิรันดร์ ให้แก่ผู้เอาประกันที่ได้รับความคุ้มครองหลังจากเสียชีวิตในเหตุการณ์ร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อปลดภาระหนี้ สินเชื่อที่ค้างชำระตามทุนประกัน ช่วยให้ที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของทายาทหรือครอบครัว โดยสมบูรณ์หรือลดภาระหนี้ให้เหลือน้อยที่สุด ล่าสุดพบลูกค้าของ ธอส. เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว 6 ราย และบาดเจ็บ 4 ราย ทั้งนี้ ธอส. จะมอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวของลูกค้าธนาคารที่เสียชีวิตทั้ง 6 ครอบครัว

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) พร้อมด้วยผู้แทนของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) และ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบสินไหมทดแทนโครงการประกันสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โครงการคุ้มนิรันดร์ ให้แก่ผู้เอาประกันที่เป็นลูกค้าของธนาคารจำนวน 2 ราย ซึ่งได้รับความคุ้มครองหลังจากเสียชีวิตในเหตุการณ์ร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 โดยบริษัทประกันชีวิตจะมอบความคุ้มครองด้วยการจ่ายเงินทดแทนเพื่อช่วยลดหรือปลดภาระหนี้สินที่ค้างชำระธนาคารอยู่ในขณะนั้น ตามเงื่อนไขความคุ้มครองและระยะเวลาเอาประกัน เพื่อให้หลักประกันเป็นกรรมสิทธิ์ของทายาทหรือครอบครัวต่อไป แบ่งเป็น กรณีนางสาวอาริยา กลีบเมฆ ผู้เอาประกัน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ได้มอบเงินสินไหมทดแทนจำนวนเงินรวม 1,418,528.96 บาท ตามกรมธรรม์ของนางสาวอาริยา กลีบเมฆ ที่ได้รับความคุ้มครองหลังจากเสียชีวิต เพื่อปลดภาระหนี้ สินเชื่อที่ค้างชำระทั้งหมด ช่วยให้ที่อยู่อาศัยที่เป็นหลักประกันสินเชื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของทายาทหรือครอบครัวโดยสมบูรณ์ และกรณี ด.ต.ชัชวาล แท่งทอง ผู้เอาประกัน บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินสินไหมทดแทน จำนวน 1,317,570 บาท ตามกรมธรรม์ โดยธนาคารจะนำเงินจำนวนดังกล่าวไปลดภาระหนี้ในบัญชีของ ด.ต.ชัชวาล แท่งทอง ต่อไป และจากการตรวจสอบล่าสุดพบว่ามีลูกค้าของธนาคารรวมทั้งสิ้น 2 ราย จากทั้งหมด 6 ราย ที่เป็นผู้เสียชีวิตและทำประกันตามโครงการคุ้มนิรันดร์ที่ยังไม่สิ้นสุดความคุ้มครอง นอกจากนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวของลูกค้าธนาคารทั้ง 6 ครอบครัว ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว ธอส. จึงจะมอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท อีกด้วย

"ธอส. ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของลูกค้าของธนาคารทั้ง 6 ครอบครัว ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก และเป็นกำลังหลักของครอบครัวที่จากไปอย่างกระทันหัน ซึ่ง ธอส. พร้อมที่จะดูแลคนที่อยู่ข้างหลังของผู้เสียชีวิตให้ภาระหนี้หมดไปหรือให้เหลือภาระน้อยที่สุด ซึ่งในกรณีที่เสียชีวิตธนาคารลดอัตราดอกเบี้ยคงที่เหลือ 0.01% ต่อปี ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ที่คงเหลือ หรือกรณีบาดเจ็บสาหัสลดอัตราดอกเบี้ยคงที่เหลือ 0.01% ต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว อาทิ จากเดิมที่เคยผ่อนชำระงวดละ 16,000 บาท ก็จะทำให้เงินงวดผ่อนชำระจะลดลงมาเหลือเพียง 2,800 บาทเท่านั้น" นายฉัตรชัย กล่าว

ทั้งนี้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ธอส. ได้ประกาศ 3 มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าของธนาคารที่เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 1.กรณีเสียชีวิต ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ที่คงเหลือ 2.กรณีบาดเจ็บสาหัส ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี คงที่เป็นระยะเวลา 5 ปี และ 3. พิจารณาสินไหมเร่งด่วน (Fast track)สำหรับลูกค้าที่เสียชีวิตจากกรณีดังกล่าวและทำประกันสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในโครงการคุ้มนิรันดร์ บริษัทประกันชีวิตจะมอบความคุ้มครองโดยจ่ายจำนวนเงินทดแทนเพื่อช่วยลดหรือปลดภาระหนี้สินที่ค้างชำระธนาคาร ตามเงื่อนไขความคุ้มครองและระยะเวลาเอาประกัน เพื่อให้หลักประกันเป็นกรรมสิทธิ์ของทายาทหรือครอบครัวต่อไป และปัจจุบันพบว่ามีลูกค้าของ ธอส. เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว 6 ราย และบาดเจ็บ 4 ราย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาของ ธอส. ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.thและ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญร่วมกิจกรรม หนึ่งคนให้หลายคนรับ : มหกรรมให้เพื่อชีวิต

กรุงเทพฯ--31 ต.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สภากาชาดไทย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด บริษัท อาร์ เค มีเดีย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท อาร์ เอส โปรโมชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท สกาย ไฮด์ เน็ตเวิร์ค จัดกิจกรรม "หนึ่งคนให้หลายคนรับ...

โครงการบ้าน ธอส.-กบข.เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ

กรุงเทพฯ--11 ก.พ.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยภายใต้ชื่อโครงการ "บ้าน ธอส.-กบข.เพื่อที่อยู่ อาศัยข้าราชการ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสินเชื่อท...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง