ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตและยกเลิกอันดับเครดิตสากลของ IBANK

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๘:๕๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--7 พ.ย.--ฟิทช์ เรทติ้งส์

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตทั้งหมดของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (IBANK) ซึ่งรวมถึงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating) ที่ BBB- แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นบวก และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ที่ AA(tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ พร้อมกันนี้ฟิทช์ประกาศยกเลิกอันดับเครดิตสากลของ IBANK ซึ่งประกอบด้วยอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้น (Short-Term IDR) อันดับเครดิตสนับสนุน (Support Rating) และอันดับเครดิตสนับสนุนขั้นต่ำ (Support Rating Floor)

สำหรับรายละเอียดของอันดับเครดิตทั้งหมดแสดงไว้ในส่วนท้าย
ฟิทช์ยกเลิกอันดับเครดิตดังกล่าวเนื่องจากเหตุผลเชิงพาณิชย์ (Commercial Reasons)
ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

อันดับเครดิตของ IBANK สะท้อนถึงมุมมองของฟิทช์ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่รัฐบาลไทยจะให้การสนับสนุนแก่ธนาคารในกรณีที่มีความจำเป็น อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ IBANK อยู่ต่ำกว่าอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของประเทศไทย 2 อันดับ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารอยู่ที่ 'AA(tha)' ทั้งนี้อันดับเครดิตของ IBANK ที่ต่ำกว่าธนาคารรัฐอื่นที่จัดอันดับเครดิตโดยฟิทช์ (ซึ่งจะได้รับการจัดอันดับให้เท่ากับอันดับเครดิตสากลของประเทศไทยหรือให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ AAA(tha)) นั้นสะท้อนถึงบทบาทความสำคัญเชิงนโยบายที่ต่ำกว่าและเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการถือหุ้นในธนาคารที่ไม่ได้เป็นลักษณะการลงทุนระยะยาวเมื่อเทียบกับธนาคารรัฐแห่งอื่น รวมถึงการได้รับสนับสนุนจากรัฐบาลในเชิงกฎหมายและการเงินที่มีความชัดเจนน้อยกว่า

การดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการได้ส่งผลให้ฐานะทางการเงินของธนาคารเริ่มฟื้นตัวในช่วง 1-2 ปี ที่ผ่านมา ทั้งนี้สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงของกระทรวงการคลังซึ่งเดิมถูกจำกัดไว้ที่ 49% นั้นได้ถูกยกเลิกเป็นการชั่วคราวตามแผนการเพิ่มทุนให้กับธนาคารและปัจจุบันสัดส่วนการถือหุ้นใน IBANK ของกระทรวงการคลังเพิ่มขึ้นเป็น 99.6% ภายหลังการเพิ่มทุนจำนวน 18.1 พันล้านบาท เมื่อไตรมาสที่ 4 ปี 2561 นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้รับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจำนวนมากไปยังบริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐบาลในเดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งการที่รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลืออย่างมากแก่ IBANK เป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนมุมมองของฟิทช์ในด้านโอกาสที่ธนาคารจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล และฟิทช์คาดว่าธนาคารจะยังคงได้รับความช่วยเหลือต่อไปในอนาคต ทั้งนี้แม้ว่าผลการดำเนินงานของ IBANK ที่ปรับตัวดีขึ้นอาจช่วยให้ธนาคารสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทเชิงนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลได้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต แต่ฐานะทางการเงินของธนาคารในปัจจุบันยังคงอ่อนแอรวมถึงการที่ธนาคารมีขนาดเล็ก ดังนั้นบทบาทเชิงนโยบายจึงยังคงมีอยู่อย่างจำกัด

แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นบวกของอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ IBANK สอดคล้องกับแนวโน้มอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของประเทศไทย ในขณะที่แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพของอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ IBANK สะท้อนถึงมุมมองของฟิทช์ที่คาดว่าความช่วยเหลือสนับสนุนจากรัฐบาลแก่ธนาคารไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงในระยะปานกลาง

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

อันดับเครดิตของ IBANK อาจได้รับการปรับเพิ่มอันดับหากฟิทช์พิจารณาแล้วเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ในระยะปานกลางที่ IBANK จะมีบทบาทในเชิงนโยบายที่มากขึ้นและความช่วยเหลือจากรัฐบาลมีความชัดเจนมากขึ้น

ฟิทช์อาจปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศของธนาคารหากโอกาสที่รัฐบาลจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนแก่ธนาคารลดลงแม้ว่าฟิทช์จะเชื่อว่าสถานะปัจจุบันของธนาคารที่เป็นธนาคารรัฐจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามฟิทช์อาจจะปรับลดอันดับเครดิตของธนาคารเพิ่มเติมหากบทบาทเชิงนโยบายของ IBANK ปรับตัวลดลงหรือรัฐบาลลดสัดส่วนการถือหุ้นลงอย่างมีนัยสำคัญ

รายละเอียดของอันดับเครดิตทั้งหมด มีดังนี้
 • อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวคงอันดับที่ 'BBB-' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และยกเลิกอันดับเครดิต
 • อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ 'F3' และยกเลิกอันดับเครดิต
 • อันดับเครดิตสนับสนุนคงอันดับที่ '2' และยกเลิกอันดับเครดิต
 • อันดับเครดิตสนับสนุนขั้นต่ำคงอันดับที่ 'BBB-' และยกเลิกอันดับเครดิต
 • อันดับเครดิตในประเทศระยะยาวคงอันดับที่ 'AA(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
 • อันดับเครดิตในประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ 'F1+(tha)'

 • ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

  ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

  ภาพข่าว: ธอท. ต้อนรับโอไอซี

  กรุงเทพฯ--10 มิ.ย.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ศานิต ร่างน้อย รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่ง ประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายบริหารธนาคารฯ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การการประชุมอิสลาม (โ...

  หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง